Turnus terapeutyczny dla ZRZ z Małopolski
2022-07-18

 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza zawodowe rodziny zastępcze (opiekunowie, dzieci w pieczy oraz dzieci biologiczne) z województwa małopolskiego na bezpłatny turnus terapeutyczny. Turnus odbędzie się w dniach 4-9 września 2022 r. w Ochotnicy Dolnej. 
 
Uczestnicy będą brać udział w szkoleniu obejmującym tematy:
 1. Diagnoza, metody pracy i procesy wsparcia dziecka z dysfunkcjami neurorozwojowymi
 2. Prawa i obowiązki opiekuna zastępczego w świetle przepisów prawa
 3. Wspieranie zasobów własnych opiekuna zastępczego.
 
Przewidziane są także konsultacje z psychologiem oraz fizjoterapeutą. 
 
Dla dzieci przygotowano zajęcia rozwijające integrację sensoryczną i wspierające koncentrację uwagi, zajęcia socjoterapeutyczne, aquaterapię na basenie oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe.
 
Udział w turnusie jest bezpłatny, organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, nie pokrywa kosztów dojazdu.
 
Lista miejsc jest ograniczona! 
 
Należy wysłać skan podpisanych formularzy na adres asyc@rops.krakow.pl w terminie 26 lipca 2022 do godz. 12:00. Wyniki zostaną podane do dn. 12 sierpnia 2022 r.
 
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w turnusie terapeutycznympobierz
 • Formularz zgłoszeniowy dla rodzicapobierz
 • Formularz zgłoszeniowy dla dziecka (osobno dla każdego dziecka)  - pobierz
 
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty!
 
 
 
Źródło: Materiały organizatora


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Pytania ,pytania ,pytania...
  Ciociu ? Czy możemy dziś wspólnie obejrzeć bajke w salonie ? Takie pytanie dostałam od dzieciaków no więc jakże bym mogła się nie zgodzić . Ogloadaliśmy...
 • Fanimani zbierają dla naszego Ignasia
  Kochani, przy okazji zakupów w internecie możecie zupełnie bezkosztowo pomóc w zbieraniu środków na rehabilitacje dla naszego Ignasia. Z...
 • Od niedzieli zaczynamy nasz ostatni w tym roku turnus rehabilitacyjny!
  Już w niedzielę po południu wyjeżdżamy wraz z czwórką dzieci na ostatni w tym roku turnus rehabilitacyjny do Ośrodek Rehabilitacji i Hipoterapii...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 8 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  "Zaczynamy żyć, kiedy przestajemy się bać życia." (Dorothy Thompson)❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: