"Ubrania od serca" Towarzystwa Nasz Dom
2021-05-10

 
Zachęcamy do udziału w programie „Ubrania od serca” Towarzystwa Nasz Dom. Program ma na celu umożliwienie dzieciom młodzieży z placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej samodzielnego dokonania zakupów odzieżowych, w tym podjęcia decyzji o przeznaczeniu przyznanych środków oraz wyboru ubrań. 
 
Program skierowany jest do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Placówka musi zgłosić do Programu wszystkich swoich wychowanków. Jeden wychowanek może otrzymać maksymalnie jeden voucher o wartości 200 zł na zakupy odzieżowe we wskazanych sklepach stacjonarnych. Voucher będzie można zrealizować we wrześniu.
Dodatkowo placówka może otrzymać środki od prania odzieży. 
 
Wnioski oraz oświadczenia opiekunów prawnych dzieci o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (osobne dla każdego podopiecznego) należy przesłać na adres organizatora Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednocznia 34, 01-830 Warszawa dop. „Ubrania od serca” w terminie do 01.06.2021 r.
 
 
Regulaminpobierz
Wniosekpobierz
 
Więcej informacji:
www.towarzystwonaszdom.pl/ubraniaodserca
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤️ Dzień ..inny niż wszystkie
  Zbliża się Dzień Matki... dla Dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka jest to emocjonalnie trudny dzień. Zwłaszcza kiedy uczestniczą w przedszkolnych i...
 • Nasze dzieci chcą być w przyszłości sprawne i zdrowe.
  Drodzy Przyjaciele naszej rodziny, Ignacy wraz z dwojgiem swojego rodzeństwa zastępczego przez 2 tygodnie, do 7 maja 2022 w pocie czoła walczyli o swoją...
 • ❤️Dla naszych Pociech...miłość rodzi marzenia
  ❤Urzeczywistnienie marzeń zaczyna się od pierwszego kroku i wyznaczenia celu ❤❤ Nasze plany zostały zweryfikowane...projekt który kupiliśmy potrzebował...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu❤
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową naszego domku na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa Jeżeli ktoś chciałby nas...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: