"Ubrania od serca" Towarzystwa Nasz Dom
2021-05-10

 
Zachęcamy do udziału w programie „Ubrania od serca” Towarzystwa Nasz Dom. Program ma na celu umożliwienie dzieciom młodzieży z placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej samodzielnego dokonania zakupów odzieżowych, w tym podjęcia decyzji o przeznaczeniu przyznanych środków oraz wyboru ubrań. 
 
Program skierowany jest do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Placówka musi zgłosić do Programu wszystkich swoich wychowanków. Jeden wychowanek może otrzymać maksymalnie jeden voucher o wartości 200 zł na zakupy odzieżowe we wskazanych sklepach stacjonarnych. Voucher będzie można zrealizować we wrześniu.
Dodatkowo placówka może otrzymać środki od prania odzieży. 
 
Wnioski oraz oświadczenia opiekunów prawnych dzieci o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (osobne dla każdego podopiecznego) należy przesłać na adres organizatora Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednocznia 34, 01-830 Warszawa dop. „Ubrania od serca” w terminie do 01.06.2021 r.
 
 
Regulaminpobierz
Wniosekpobierz
 
Więcej informacji:
www.towarzystwonaszdom.pl/ubraniaodserca
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Rodzinka.pl
  Z całego serca chcielibyśmy podziękować WEB-KORKI za możliwość spędzenia tych kilku dni w tak cudownym towarzystwie i tak wielu atrakcji..
 • Prosimy o pomoc w zorganizowaniu imprezy dla 40 dzieci z RDD
    Już w sobotę 15 czerwca od godziny 12:00 do godziny 19:00 w Kaletach organizujemy prywatną imprezę charytatywną...
 • Podziękowanie
  Dzień dobry witam wszystkich dobrych Aniłow, którzy na co dzień nas wspierają.. Pragnę.podziekowac Pani Kasi za lalki Panu Tomaszowi za wozek dla lalek...
 • Pomoc w wyjeździe wakacyjnym
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 15 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: