UCZEŃ ONLINE - akcja Portalu DomyDziecka.org
2020-04-09

Domy dziecka i rodziny zastępcze mogą otrzymać sprzęt komputerowy dla swoich wychowanków.  Konieczność realizowania zdalnej edukacji stanowi problem dla wielu placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin wielodzietnych, którymi są również rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. Wychodzimy temu na przeciw, ogłaszając akcję "Uczeń online"!

W momencie ogłoszenia akcji "Uczeń online" możemy przekazać 60 laptopów i 100 komputerów stacjonarnych. Mamy nadzieję, że dzięki dalszemu wsparciu finansowemu i materialnemu darczyńców, będziemy mogli zwiększyć liczbę przekazanych sprzętów.
 
Laptopy zostały zakupione ze środków na naszym koncie przeznaczonym na potrzeby Placówek, komputery stacjonarne podarowane przez sponsora. Za wsparcie serdecznie dziękujemy!
 
Akcja skierowana jest do Placówek zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org, tzn. placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, które posiadają aktywne konto na Portalu DomyDziecka.org.
 
Sprzęt komputerowy będzie rozdysponowany pomiędzy zgłoszonymi Placówkami do wyczerpania zapasów. Pierwszeństwo mają Placówki, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie na „Liście potrzeb” na Portalu DomyDziecka.org od dnia 15.03.2020 do 08.04.2020. Pod uwagę będzie brana ilość sprzętów komputerowych na ucznia oraz kolejność zgłoszeń. 
 
Formularz zgłoszeniowy do akcji „Uczeń online” (skan, wyraźne zdjęcie lub wypełniony elektoronicznie) należy wysłać na adres akcja@domydziecka.org.
 
Jeżeli Twoja placówka nie jest zarejestrowana, a ma problemy z brakiem komputerów, dołącz do Portalu DomyDziecka.org. Wypełnij formularz zgłoszeniowy do Portalu (pobierz), oświadczenie dot. rodzinnej pieczy (pobierz) lub pieczy instytucjonalnej (pobierz), załącz potwierdzenie prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej i wyślij razem ze zgłoszeniem do akcji. 
 
Formularz zgłoszeniowy "Uczeń online" (doc) - pobierz 
Formularz zgłoszeniowy "Uczeń online" (pdf) - pobierz
 
Media o akcji:
Tok Fm - zobacz
Gazeta Wyborcza Lublin - zobacz
Głos Wielkopolski - zobacz
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2018 r. -  71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 1,19% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r. • 1,09% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 152 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 152 Liczba rodzin zastępczych  - 36 478 Liczba rodzinnych domów dziecka - 613   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2018) - pobierz Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2018 r. - (za 2018)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Raporty NIK Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o...
 • Maseczki
  Bardzo serdecznie dziękujemy ROYAL FASHION VIPOL SP. Z O. O. za przesłanie maseczek ochronnych dla dzieci i dla nas.
 • Wsparcie.
  Drodzy Aniołowie. Okres pandemii to trudny czas dla nas wszystkich. Opiekujemy się 9 dzieci w wieku 1-10 lat. Na chwile obecną dla naszych dzieci jestesmy...
 • Wsparcie finansowe w rehabilitacji.
  Kochani nasz Okruszek ma juz Roczek. Nozka została wyprostowana poprzez gipsowanie. Przeszedł juz zabieg podciecia ścięgna Achillesa. Zakupiliśmy zalecona...
 • Tydzień 22/2020 Czas pełen niesamowitych wydarzeń... ;-)
  Za nami cudowny tydzień, z całą pewnością niezapomniany ;-) i to z kilku ważnych dla nas powodów ;-) Trochę się baliśmy jak to będzie z nowym maleńkim...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: