UCZEŃ ONLINE - akcja Portalu DomyDziecka.org
2020-04-09

Domy dziecka i rodziny zastępcze mogą otrzymać sprzęt komputerowy dla swoich wychowanków.  Konieczność realizowania zdalnej edukacji stanowi problem dla wielu placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin wielodzietnych, którymi są również rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. Wychodzimy temu na przeciw, ogłaszając akcję "Uczeń online"!

W momencie ogłoszenia akcji "Uczeń online" możemy przekazać 60 laptopów i 100 komputerów stacjonarnych. Mamy nadzieję, że dzięki dalszemu wsparciu finansowemu i materialnemu darczyńców, będziemy mogli zwiększyć liczbę przekazanych sprzętów.
 
Laptopy zostały zakupione ze środków na naszym koncie przeznaczonym na potrzeby Placówek, komputery stacjonarne podarowane przez sponsora. Za wsparcie serdecznie dziękujemy!
 
Akcja skierowana jest do Placówek zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org, tzn. placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, które posiadają aktywne konto na Portalu DomyDziecka.org.
 
Sprzęt komputerowy będzie rozdysponowany pomiędzy zgłoszonymi Placówkami do wyczerpania zapasów. Pierwszeństwo mają Placówki, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie na „Liście potrzeb” na Portalu DomyDziecka.org od dnia 15.03.2020 do 08.04.2020. Pod uwagę będzie brana ilość sprzętów komputerowych na ucznia oraz kolejność zgłoszeń. 
 
Formularz zgłoszeniowy do akcji „Uczeń online” (skan, wyraźne zdjęcie lub wypełniony elektoronicznie) należy wysłać na adres akcja@domydziecka.org.
 
Jeżeli Twoja placówka nie jest zarejestrowana, a ma problemy z brakiem komputerów, dołącz do Portalu DomyDziecka.org. Wypełnij formularz zgłoszeniowy do Portalu (pobierz), oświadczenie dot. rodzinnej pieczy (pobierz) lub pieczy instytucjonalnej (pobierz), załącz potwierdzenie prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej i wyślij razem ze zgłoszeniem do akcji. 
 
Formularz zgłoszeniowy "Uczeń online" (doc) - pobierz 
Formularz zgłoszeniowy "Uczeń online" (pdf) - pobierz
 
Media o akcji:
Tok Fm - zobacz
Gazeta Wyborcza Lublin - zobacz
Głos Wielkopolski - zobacz
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prośba o wsparcie-Dzień Dziecka
  Kochani Niedługo Dzień Dziecka .Jeżeli ktoś chciałby spełnić marzenia naszych dzieci i nam pomoc to zapraszamy do kontaktu . Jesteśmy RDD I opiekujemy się...
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dzień dobry serdeczne podziękowania dla Pani Kaśi za buty . Ewa Dziekanowska
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dziękujemy dla Pani Ewy za worek na duty bardzo się przydał i za ubranka .Ewa Dziekanowska
 • Spełnij marzenia Dzieci Sodusiowej
  Witam, wkrótce Dzień Dziecka jeśli możesz spełnij marzenia moich dzieci Dzieci Sodusiowej a mam ich 10tkę. Niektóre marzenia są...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: