"Uczeń online" - wyniki część I
2020-04-19

 
Przedstawiamy pierwszą część wyników akcji „Uczeń online”, której celem jest umożliwienie uczniom z pieczy zastępczej uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.
 
Do 18.04.2020 nadesłano 74 zgłoszenia do akcji „Uczeń online”. Placówki wnioskowały o przyznanie 38 komputerów stacjonarnych,  123 laptopów oraz 25 sprzętów komputerowych bez wskazania na rodzaj. 
 
Przyznaliśmy w sumie 60 laptopów, które trafią do 38 domów (placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych) oraz 63 komputery stacjonarne dla 30 domów. W obdarowanych placówkach mieszka 552 dzieci w wieku szkolnym.  Jeśli Państwa placówka znajduje się na liście, a stan liczbowy posiadanych komputerów uległ zmianie, przypominamy o obowiązku poinformowania nas o tym fakcie. 
 
Nasza akcja jeszcze nie została zakończona! Posiadamy 37 komputerów stacjonarnych, które chcemy rozdysponować najbardziej potrzebującym domom dziecka i rodzinom zastępczym. Zainteresowane placówki prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do akcji.
 
Domy, które nie zostały obdarowane w ramach akcji „Uczeń online”, będziemy wskazywać darczyńcom, zgłaszającym nam chęć pomocy.  Mamy nadzieję, wszystkie dzieci będą mogły swobodnie realizować naukę.  
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które  wsparły nas finansowo oraz tym, które przekazały sprzęt. Największe podziękowania składamy firmie Kompre.pl za przekazanie 100 komputerów stacjonarnych wraz z akcesoriami. 
 
Wyniki akcji "Uczeń online" (stan na dzień 19.04.2020) - pobierz
 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Czy można?????
  Czy można zrekompensować dzieciakom wszystkie traumy ,których doznały w ich króciutkim życiu? Traumy zostaną z nimi na całe życie ..ale można przywrócić...
 • Dziękuję bardzo!
  Bardzo dziękujemy za paczkę z pampersami dla maluszka od nieznanego Mikołaja
 • Rozliczenie podatku 1,5%
  Bardzo prosimy o rozliczenie się z podatku i przekazanie naszej rodzinie 1,5% wykorzystamy na zakup samochodu lub na specjalistów, będzie to zależało od sytuacji...
 • Podziękowanie
  Bardzo dziękujemy Pani Joanna Seklecka Packprim za wsparcie naszego domu. Życzymy zdrowych I spokojnych świąt Bożego Narodzenia ❤️❤️❤️

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: