W kierunku usamodzielnienia wychowanków
2016-12-27

Należy pamiętać,  że rolą placówek opiekuńczo-wychowawczych jest nie tylko sprawowanie opieki nad potrzebującymi dziećmi, ale także przygotowanie ich do samodzielnego życia. Część z nich nie wywiązuje się z tego zadania w pełni. Czasami wychowawcza rola placówki ogranicza się jedynie do przystosowania podopiecznych do reguł funkcjonujących na terenie instytucji, zapominając, że wychowanie polega zupełnie na czym innym.
 
Powołany przez Rzecznika Praw Dziecka Zespół do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych opracował szereg zaleceń, które podpowiadają placówkom opiekuńczo-wychowawczym, jak przygotować swoich podopiecznych do wejścia w dorosłość.  
 
ZALECENIA DLA PLACÓWEK
1. Badanie potrzeb dziecka (w tym wysłuchanie jego opinii w tym zakresie).
2. Prowadzenie rejestru potencjałów wychowanka, które należy rozwijać, diagnozować i uwzględniać w procesie usamodzielniania:
umiejętności psychologiczne,
sprawność i predyspozycje fizyczne (w tym potrzeba kształtowania u siebie prozdrowotnego stylu życia),
predyspozycje intelektualne,
umiejętności społeczne,
umiejętności w sferze kultury,
umiejętności w sferze zadaniowo-zawodowej,
umiejętności samoobsługowe.
3. Obligatoryjne opracowywanie Programu usamodzielnienia przy udziale podopiecznego, opiekuna usamodzielnienia i wychowawcy w celu dokładnego ukierunkowania go
na potrzeby i potencjał wychowanka. Program powinien uwzględniać plan podejmowanych działań, w tym wskazanie dziecku, jakiej pomocy i skąd może jej oczekiwać (od jakich osób, instytucji);
4. Szkolenia z zakresu wspierania młodzieży w procesie usamodzielniania się, umożliwienie rozwoju osobistego, superwizji. Wsparcie metodyczne i psychologiczne dla wychowawców usamodzielniających się dzieci;
5. Obligatoryjne przekazanie Programu usamodzielnienia nowemu opiekunowi usamodzielnienia w przypadku jego zmiany;
6. Zobligowanie opiekuna usamodzielnienia do złożenia wniosku o przydział mieszkania
- jeśli zachodzi taka potrzeba - zanim dziecko ukończy 18 lat. Obligatoryjne wskazanie w obowiązującym prawie terminu otrzymania mieszkania;
7. Obligatoryjne przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z zakresu ich praw oraz  kształtowania kompetencji społecznych i zawodowych;
8. Uwzględnienie w organizacji czasu pracy wychowawcy zadań związanych
z usamodzielnianiem wychowanków;
9. Zintensyfikowanie pracy z podopiecznym najpóźniej na rok przed opuszczeniem przez niego placówki.
10. Wprowadzenie zmian organizacyjnych w lokalnych procedurach usamodzielniania wychowanków, umożliwiających udzielenie właściwego wsparcia usamodzielniającym się młodocianym matkom.
 
Źródło:
http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/wlasciwa-droga-do-usamodzielniania-wychowanka-drogowskaz-rpd
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2017 r. -  62 536 dzieci   • 3,8% w roku - tak spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r. • 0,7% - taki spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2016 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 856 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 155 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej do 18 roku życia – 45 680 Liczba rodzin zastępczych  - 37 201 Liczba rodzinnych domów dziecka - 571   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2017) - pobierz Dane statystyczne GUS - Instytucjonalna piecza zastępcza - (za 2017)  - pobierz Dane statystyczne GUS - Rodzinna piecza zastępcza  - (za 2017)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
 • Wielkie marzenie małych dzieci :-) KOCHANI POMOŻECIE ?
  Na zwnątrz jest coraz cieplej a co z tym idzie nasze maluszki chcą coraz częściej i coraz dłużej przebywać na dworze -  więc postanowiliśmy, że musimy im...
 • wielka mała prośba
  witam mam prośbę, mam w domu fajną 8 latkę z zespołem Aspergera , która obecnie przechodzi kryzys , skok rozwojowy wiele trudności w szkole i w domu...
 • pp.Lubienieccy z Rodziną
  Droga Pani Moniko, Wraz z nadejściem świątecznego czasu, Pani myśli skierowały się jak zwykle ku naszej rodzinie. To niesamowite, że ktoś obcy jest w...
 • Święta święta
  Za nami Święta Wielkanocne.Cudowny czas który spędzamy bardzo rodzinnie.Cały dom tętnił życiem. Pięcioro naszych biologicznych dzieci z czego troje z...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: