Wakacyjna AktywAKCJA - granty od Fundacji PFR
2021-06-14

 
Jasiek Mela inspiruje organizacje do działania na rzecz dzieci w ramach programu Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA” 
 
Znany podróżnik i działacz społeczny Jasiek Mela został ambasadorem programu grantowego „Wakacyjna AktywAKCJA”, którego pomysłodawcą oraz realizatorem jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju (www.fundacjapfr.pl). Projekt zakłada wsparcie finansowe tych organizacji, które planują aktywizować dzieci i młodzież w okresie letniego wypoczynku. 
 
Fundacja PFR wystartowała z programem dotacyjnym, wspierającym realizację lokalnych projektów wakacyjnych w całej Polsce. Ambasadorem akcji został znany podróżnik i działacz społeczny Jasiek Mela. Najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku (w wieku 15 lat), a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała, zachęca do udziału w projekcie poprzez zgłaszanie ciekawych pomysłów dotyczących aktywizacji dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu w okresie letnim. Społecznik oraz zdobywca wielu szczytów świata, m.in. „Dachu Afryki”, czyli Kilimandżaro oraz Elbrus, na potrzeby promocji projektu wystąpił w spocie reklamowym. Jasiek Mela nie ukrywa, że założenia projektu są odpowiedzią na problemy, z którymi sam się wielokrotnie borykał jako prezes Fundacji „Poza Horyzonty”.
 
 
- Jako osoba od lat zaangażowana w działalność społeczną, wiem, że często barierą w realizacji naszych zamierzeń i pomysłów nie jest brak kreatywności, ale ograniczone możliwości finansowe. Aktywne i kreatywne spędzanie wakacji jest kluczowym elementem prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Pozwala doskonalić ich umiejętności i pasję, poprawiać kondycję fizyczną, która przekłada się na lepsze samopoczucie psychiczne. Mam nadzieję, że dzięki wsparciu Fundacji PFR wielu młodych ludzi spełni w te wakacje swoje marzenia – przekonuje ambasador akcji. 
 
Masz pomysł na letnie zajęcia dla dzieci? Zrealizuj go z Fundacją PFR! 
 
„Wakacyjna AktywAKCJA” daje szansę na realizację najciekawszych pomysłów związanych z aktywnym, letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Zgłaszane do programu projekty powinny dotyczyć działań rekreacyjnych, przy czym ich zakres jest bardzo szeroki – mogą to być zabawy, zwiedzanie, działania artystyczne, kulturalne czy sportowe – najważniejsze, aby uczestnicy spędzili ten czas wartościowo i beztrosko. 
 
Przy ocenie projektu Komisja Programowa będzie brała pod uwagę w szczególności: kreatywność i pomysłowość projektu, dopasowanie do potrzeb grup odbiorców, jakość inicjatywy oraz spodziewane rezultaty. Dodatkowo punktowane będą projekty realizowane w województwach wschodnich, w miejscowościach do 60 tys. mieszkańców, a także te zawierające komponent edukacyjny. 
 
Zwycięskie projekty otrzymają dofinansowanie do 5000 zł. Nabór trwa do 21 czerwca 2021 roku, a zadania należy zrealizować w okresie lipca i sierpnia. O środki mogą ubiegać się: szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii, a także ośrodki wychowawcze. 
 
Wnioski o przyznanie grantu można składać na stronie www.fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.
 
 
Więcej informacji:
Regulamin - pobierz
Najczęściej zadawane pytania - pobierz
Forumularz zgłoszeniowy - zobacz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz
Wzrór umowy grantowej - pobierz
Strona internetowa organizatora - zobacz
 
 
 
Źródło: Materiały Fundacji Polski Fundusz Rozwoju - orgnaizatora projektu

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Od 23 lat prowadzimy Rodzinny dom dziecka. Opiekujemy się dziećmi od 0 do 4 lat .Mamy pod opieką 4 dzieci niepelnosprawnych wymagających Wsparcia...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...
 • ❤️ Cała prawda
  Patrząc na to zdjęcie widzę na nim piękny obraz rodzicielstwa zastępczego... uważam, że mogłoby je promować, bez lukrowania i zbędnych słów ❤️...
 • ❤️ Damy radę?
  Aby dac w przyszłości rowniez dom tym Dzieciom, które są z nami od lat. Kochani, jesteśmy rodzinką dla 13 Dzieci od 0 r.ż do 18 r.ż  z czego 7...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: