Wiem, że warto się uczyć - stypendium Fundacji Polki Mogą Wszystko
2020-09-09

 
Trwa nabór do programu stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć”, którego organizatorem jest Fundacja Polki Mogą Wszystko. 
 
Program przeznaczony jest dla osób, które spełniają następujące warunki:
 • są podopiecznymi placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej,
 • w roku szkolnym 2019/2020 ukończyły ostatnią klasę szkoły podstawowej i zdali egzamin ósmoklasisty,
 • w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 3,50 lub osiągnęli udokumentowane wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach naukowych.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • rekomendację osoby dorosłej znaczącej w życiu Wychowanka wraz ze wskazaniem kontaktu do tej osoby,
 • link do pobrania i obejrzenia 60 sekundowego wideo z prezentacją swojej osoby,
 • ewentualne dyplomy, nagrody i wyróżnienia. 
   
Wnioski można składać do 15 września 2020 na stronie internetowej organizatora.

Wniosek - zobacz
Regulamin - zobacz
Wytyczne do regulaminu - zobacz
Strona internetowa organizatora - zobacz
 
 
Organizator programu stypendialnego:
Fundacja Polki Mogą Wszystko
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
tel. (22) 58 42 159, (22) 58 42 149;
www.fpmw.pl
 
 
Opracowano na podstawie materiałów organizatora - www.fpmw.pl


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2019 r. -  72 450 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,35% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r. • 0,3% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 139 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 458 Liczba rodzin zastępczych  - 36 164 Liczba rodzinnych domów dziecka - 668 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerweca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz   Dane statystyczne GUS -...
 • Mikołaju ..już czujemy magię Świąt
  Bardzo prosimy nie zapomnij o nas. Karpia wypuszczamy, śledzie uwielbiamy a zupa grzybowa z makaronem ...pyszotka. Bardzo prosimy nie zapomnij o nas
 • Duża rodzina i nowe Dzieci
  Kochani ❤ dziękujemy że jestescie z nami i nas wspieracie❤❤❤ Moi Drodzy czas szybko ucieka. Maluszki zaklimatyzowaly się w naszej rodzinie. Lubią gdy...
 • Tydzień 45 i 46/2020 tosi tosi łapci, panie Janie, stary niedźwiedź, mam chusteczkę chaftowaną
  Kolejne dwa tygodnie uciekły, po dniu wszystkich świetych już rozmyślamy powoli o świetach- i zastanawiamy się jak one bedą wygladać w tym roku - w tych...
 • Mikołaj
  Dzięki Pani Roksanie z Czaplinka , nasze dzieci otrzymały prezenty od Mikołaja. Dziękujemy z całego serca za dobroć.

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: