Wiem, że warto się uczyć - stypendium Fundacji Polki Mogą Wszystko
2020-09-09

 
Trwa nabór do programu stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć”, którego organizatorem jest Fundacja Polki Mogą Wszystko. 
 
Program przeznaczony jest dla osób, które spełniają następujące warunki:
 • są podopiecznymi placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej,
 • w roku szkolnym 2019/2020 ukończyły ostatnią klasę szkoły podstawowej i zdali egzamin ósmoklasisty,
 • w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 3,50 lub osiągnęli udokumentowane wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach naukowych.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • rekomendację osoby dorosłej znaczącej w życiu Wychowanka wraz ze wskazaniem kontaktu do tej osoby,
 • link do pobrania i obejrzenia 60 sekundowego wideo z prezentacją swojej osoby,
 • ewentualne dyplomy, nagrody i wyróżnienia. 
   
Wnioski można składać do 15 września 2020 na stronie internetowej organizatora.

Wniosek - zobacz
Regulamin - zobacz
Wytyczne do regulaminu - zobacz
Strona internetowa organizatora - zobacz
 
 
Organizator programu stypendialnego:
Fundacja Polki Mogą Wszystko
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
tel. (22) 58 42 159, (22) 58 42 149;
www.fpmw.pl
 
 
Opracowano na podstawie materiałów organizatora - www.fpmw.pl


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2019 r. -  72 450 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,35% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r. • 0,3% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 139 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 458 Liczba rodzin zastępczych  - 36 164 Liczba rodzinnych domów dziecka - 668 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerweca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz   Dane statystyczne GUS -...
 • Wiadomości od rodziców biologicznych
  Bardzo doceniam starania rodziców biologicznych. Każdy może zbłądzić, najważniejsze że dzieciaki szczęśliwe, rodzice ogarnięci. Dziś dostałam telefon od...
 • Ogromne podziękowania i prośba o pomoc❣❣❣
  Kochani ANIOŁOWIE i Przyjaciele naszej rodziny bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc oraz każdy gest dobroci ❤❤❤ Obecnie opiekujemy się 13 dzieci....
 • Dziękujemy, że jesteście z nami ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Kiedyś podjęliśmy decyzję odnośnie bycia rodziną dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych. Tak się...
 • ❤️ Nasze maleńkie CUDA ❤️
  Nasze malenkie cuda dostrzegamy w codzienności...naszej codzienności, zyjemy tu i teraz ale pamietamy ile pokonaliśmy przeszkód aby poprawić funkcjonowanie...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: