Wiem, że warto się uczyć - stypendium Fundacji Polki Mogą Wszystko
2020-09-09

 
Trwa nabór do programu stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć”, którego organizatorem jest Fundacja Polki Mogą Wszystko. 
 
Program przeznaczony jest dla osób, które spełniają następujące warunki:
 • są podopiecznymi placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej,
 • w roku szkolnym 2019/2020 ukończyły ostatnią klasę szkoły podstawowej i zdali egzamin ósmoklasisty,
 • w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 3,50 lub osiągnęli udokumentowane wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach naukowych.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • rekomendację osoby dorosłej znaczącej w życiu Wychowanka wraz ze wskazaniem kontaktu do tej osoby,
 • link do pobrania i obejrzenia 60 sekundowego wideo z prezentacją swojej osoby,
 • ewentualne dyplomy, nagrody i wyróżnienia. 
   
Wnioski można składać do 15 września 2020 na stronie internetowej organizatora.

Wniosek - zobacz
Regulamin - zobacz
Wytyczne do regulaminu - zobacz
Strona internetowa organizatora - zobacz
 
 
Organizator programu stypendialnego:
Fundacja Polki Mogą Wszystko
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
tel. (22) 58 42 159, (22) 58 42 149;
www.fpmw.pl
 
 
Opracowano na podstawie materiałów organizatora - www.fpmw.pl


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prośba o wsparcie-Dzień Dziecka
  Kochani Niedługo Dzień Dziecka .Jeżeli ktoś chciałby spełnić marzenia naszych dzieci i nam pomoc to zapraszamy do kontaktu . Jesteśmy RDD I opiekujemy się...
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dzień dobry serdeczne podziękowania dla Pani Kaśi za buty . Ewa Dziekanowska
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dziękujemy dla Pani Ewy za worek na duty bardzo się przydał i za ubranka .Ewa Dziekanowska
 • Spełnij marzenia Dzieci Sodusiowej
  Witam, wkrótce Dzień Dziecka jeśli możesz spełnij marzenia moich dzieci Dzieci Sodusiowej a mam ich 10tkę. Niektóre marzenia są...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: