Wsparcie kadry z pieczy zastępczej - Fundacja Robinson Crusoe
2020-05-25

Fundacja Robinson Crusoe oraz Samodzielni Robinsonowie oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają się wychowawcy, kadra kierownicza placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzice zastępczy.

Pomoc polega na uczestnictwie w "parnerskiej superwizji on-line". Podczas spotkania on-line, dzięki wsparciu superwizora z Fundacji, można podzielić się problemem oraz znaleźć jego rozwiązanie. Spotkania są poufne i zakładają 2 sesje na osobę z możliwością  kontynuacji. 

Jak skorzystać z superwizji on-line?

 1. Napisz wiadomość na adres biuro@robinson.org.pl i podaj min. dwa dostępne terminy spoktań on-line w okresie od 26 maja do 9 czerwca w godzinach 8:00-20:00. Czas sesji: 60 minut.
 2. Wybierz katergorię:
  a) sesja dla kadry kierownicznej
  b) sesja dla poracowników pieczy instutucjonalnej
  c) sesja dla prowadzących rodziny zastępcze
 3. W ciągu 24 godzin otrzymasz zaproszenie na sesję lub propozycję alternatywnego terminu.
 4. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie wychowawców młodzieży w wieku 16+, pracowników socjalnych, dyrektorów placówki i rodziców zastępczych.

Zaproszenie - zobacz


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 8 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • ❤️ Dzień 10....
  Szpital dzień 10... Mówią, że tu jest prawie luksusowo... że wypoczywam, że mam dobrze... Stan Maleństwa poprawia się i to mnie cieszy najbardziej,...
 • Nasza Rodzina
  Nasza Rodzina: Historia, Wyzwania i Nadzieje Wprowadzenie Od 2019 roku, razem z mężem, prowadzimy rodzinny dom dziecka. Obecnie opiekujemy się 12...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: