Wsparcie kadry z pieczy zastępczej - Fundacja Robinson Crusoe
2020-05-25

Fundacja Robinson Crusoe oraz Samodzielni Robinsonowie oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają się wychowawcy, kadra kierownicza placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzice zastępczy.

Pomoc polega na uczestnictwie w "parnerskiej superwizji on-line". Podczas spotkania on-line, dzięki wsparciu superwizora z Fundacji, można podzielić się problemem oraz znaleźć jego rozwiązanie. Spotkania są poufne i zakładają 2 sesje na osobę z możliwością  kontynuacji. 

Jak skorzystać z superwizji on-line?

 1. Napisz wiadomość na adres biuro@robinson.org.pl i podaj min. dwa dostępne terminy spoktań on-line w okresie od 26 maja do 9 czerwca w godzinach 8:00-20:00. Czas sesji: 60 minut.
 2. Wybierz katergorię:
  a) sesja dla kadry kierownicznej
  b) sesja dla poracowników pieczy instutucjonalnej
  c) sesja dla prowadzących rodziny zastępcze
 3. W ciągu 24 godzin otrzymasz zaproszenie na sesję lub propozycję alternatywnego terminu.
 4. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie wychowawców młodzieży w wieku 16+, pracowników socjalnych, dyrektorów placówki i rodziców zastępczych.

Zaproszenie - zobacz


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2018 r. -  71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 1,19% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r. • 1,09% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 152 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 152 Liczba rodzin zastępczych  - 36 478 Liczba rodzinnych domów dziecka - 613   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2018) - pobierz Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2018 r. - (za 2018)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Raporty NIK Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o...
 • Tydzień 27i28/2020 wakacyjne dni wypełnione marzeniami...
  Kochani dni wakacyjne uciekają, nasz czas jest podzielony na opiekę nad dziećmi i budowę domu ale to już wiecie ;-) Jest to jedno z naszych największych...
 • Bez Was nie damy rady...
  Nasze mieszkanie wymaga pilnego remontu. Prosimy o wsparcie finansowe lub bony do castoramy. Dziękujemy.
 • Remont w naszym domu
  Witamy, przed nami trudny czas remontu w naszym domu. Przed nami duże zmiany. Nasz duży dom 30 osobowy musimy podzielić na dwa małe kameralne 14 osobowe...
 • Dziękujemy za Wasza obecność w naszym życiu ;-)
  Kochani tymi kilkoma słowami chciałam podziekować Wam, że jesteście z nami, że interesujecie się dziećmi, które u nas przebywają. Bardzo doceniamy...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: