Wychowanie dziecka: Dlaczego miłość to nie wszystko?
2023-10-04

Wychowanie dziecka: Dlaczego miłość to nie wszystko?
 
Kiedy myślimy o wychowaniu dziecka, często pierwszą rzeczą, która przychodzi nam na myśl, jest miłość. Chociaż miłość jest niewątpliwie kluczowym elementem w wychowaniu zdrowego i szczęśliwego dziecka, nie jest jedynym ważnym aspektem. 
 
1. Granice i dyscyplina: 
Ustalanie granic i nauczanie dyscypliny jest niezbędne dla rozwoju dziecka. Dzieci, które rozumieją swoje granice, czują się bezpieczniej. Dyscyplina, stosowana konsekwentnie i uczciwie, pomaga dzieciom zrozumieć konsekwencje swojego zachowania.
2. Konsekwencja:
Dzieci uczą się poprzez powtarzalność i przewidywalność. Jeśli rodzic bądź opiekun jest konsekwentny w swoich działaniach, dziecko wie, czego się spodziewać, co pomaga w budowaniu poczucia bezpieczeństwa.
3. Stymulacja intelektualna:
Aktywne wspieranie ciekawości dziecka, zachęcanie do nauki i rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia są niezwykle ważne.
4. Rozwój emocjonalny:
Umiejętność radzenia sobie z emocjami, wyrażanie uczuć w zdrowy sposób oraz budowanie zdrowych relacji z innymi to kluczowe umiejętności. Dla osób, prowadzących pieczę zastępczą jest to prawdziwym wyzwaniem.
5. Modelowanie zachowania:
Dzieci uczą się poprzez obserwację. Pokazując im pozytywne zachowania, uczymy je, jak być odpowiedzialnym i empatycznym człowiekiem.
6. Zdrowe nawyki i rutyna:
Wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych, dbanie o aktywność fizyczną i zachęcanie do regularnego snu pomaga dzieciom w zdrowym rozwoju.
7. Wsparcie i akceptacja:
Każde dziecko jest inne i ma własne unikalne potrzeby. Rozpoznawanie i docenianie ich indywidualności pomaga w budowaniu ich pewności siebie.
 
Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na specyfikę bycia rodzicem zastępczym czy opiekunem w placówce wychowawczej. Te role niosą ze sobą wyjątkowe dodatkowe wyzwania. Dzieci w opiece zastępczej często doświadczyły trudnych okoliczności, co sprawia, że potrzebują nie tylko to, o czym napisaliśmy wyżej, ale również wsparcia specjalistycznego i naprawdę dużej cierpliwości. Stając się opiekunem w takich okolicznościach, człowiek bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za wychowanie, ale także za proces leczenia ran i pomaganie dziecku odzyskać zaufanie do świata.
W skrócie, chociaż miłość jest podstawą w wychowaniu dziecka, istnieje wiele innych aspektów, które są równie ważne, a w pewnych sytuacjach, jak w przypadku opieki zastępczej, te wyzwania mogą być jeszcze większe.
 
Pomagając i wspierając te inicjatywy, możemy przyczynić się do lepszego świata dla wszystkich dzieci.
 
Jeśli chcesz pomóc, czy to finansowo czy rzeczowo możesz to zrobić poprzez naszą stronę: CHCĘ POMÓC
Nie zapomnij też zajrzeć na listę potrzeb placówek: POTRZEBUJEMY POMOCY
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • ❤️ Wspólna podróż i rozważania Promyczka
  Wtorek..mamy do pokonania ok.500km. Podróż to dobry czas na bycie tylko z jednym Dzieckiem, to dobry czas na rozmowy, na wspominajki...Moim towarzyszem podróży...
 • Pilnie buty
  Pilnie potrzebujemy butów dla dziewczyn 32-33 i 25 oraz dla chłopców, 33 i 26 będziemy bardzo wdzięczni za pomoc
 • Pilnie
  Pilnie potrzebujemy butów dla dziewczyn 32-33 i 25 oraz dla chłopców, 33 i 26 będziemy bardzo wdzięczni za pomoc

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: