Wygraj Rodzinne Wakacje 2021
2021-05-05

 
Fundacja Fundacja Ernst & Young ogłasza konkurs „Wygraj Rodzinne Wakacje 2021”, w którym można zdobyć dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny w kwocie do 5000 zł. Konkurs skierowany jest do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
 
Tematem konkursu jest ożywienie obrazu wybranego malarza/malarki. Należy wykonać fotografię, która stanowi odwzorowanie wybranego przez Was dzieła malarskiego. Na fotografii powinni znaleźć się wszyscy członkowie rodziny. Do zdjęcia należy dołączyć film (max. 1,5 min.), który przedstawia pracę całej rodziny nad odtworzeniem obrazu.
 
Jeśli wizerunek dzieci jest szczególne chroniony, należy tak zaaranżować zdjęcie oraz film, by ich wizerunek nadal pozostał anonimowy.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Pracę konkursową – zdjęcie odwzorowanego obrazu w zestawieniu z oryginalnym, jego tytuł i autora oraz max. 1,5 min. film z przygotowań.
 2. Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami.
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dysponowanie zdjęciami i filmem, oświadczenie o formie prowadzenia działalności jako podmiot rodzinnej opieki zastępczej.
 4. Budżet na organizację rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.
 5. Zdjęcia/filmik rodziny dokumentujące pracę wszystkich członków rodziny podczas pracy nad zadaniem konkursowym (max. 5 zdjęć).
 
Pracę konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać na adres fundacja@pl.ey.com w terminie do 26.05.2021. Uwaga! Niekompletne zgłoszenia nie będą podlegały ocenie.
 
Regulaminpobierz
Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami – pobierz
Budżetpobierz
 
Więcej informacji:
https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/pomoc-finansowa 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Rodzinka.pl
  Z całego serca chcielibyśmy podziękować WEB-KORKI za możliwość spędzenia tych kilku dni w tak cudownym towarzystwie i tak wielu atrakcji..
 • Prosimy o pomoc w zorganizowaniu imprezy dla 40 dzieci z RDD
    Już w sobotę 15 czerwca od godziny 12:00 do godziny 19:00 w Kaletach organizujemy prywatną imprezę charytatywną...
 • Podziękowanie
  Dzień dobry witam wszystkich dobrych Aniłow, którzy na co dzień nas wspierają.. Pragnę.podziekowac Pani Kasi za lalki Panu Tomaszowi za wozek dla lalek...
 • Pomoc w wyjeździe wakacyjnym
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 15 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: