XXIII edycja projektu CEMS Chance
2023-04-17

CEMS Club Warszawa działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zaprasza do udziału w XXIII edycji projektu CEMS Chance

 

 

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 14-17 lat, będącej w trudnych sytuacjach rodzinnych, finansowych lub zdrowotnych, której to te niezależne od niej przeszkody utrudniają dostrzeżenie własnego potencjału. 

 

Celem CEMS Chance jest przedstawienie takim osobom wszechstronnych ścieżek rozwoju oraz wspieranie ich w odkrywaniu i wykorzystywaniu swoich talentów.

 

XXIII edycja jest podzielona na trzy etapy:

sesje mentoringowe oraz część zdalną i stacjonarną.

 

Podczas sesji mentoringowych (8-19 maja) finałowa 30-stka uczestników zostanie objęta Programem Mentoringowym, w trakcie którego odbędzie zdalnie indywidualne spotkania z mentorem, przygotowane we współpracy psychologami, pedagogami oraz coachami wspierającymi CEMS Chance w poprzednich edycjach. 

 

Następnie przygotowana jest część online (20 i 21 maja), która jest oficjalnym rozpoczęciem projektu. Podczas niej uczestnicy wezmą udział w  pierwszych prelekcjach, warsztatach oraz różnych formach integracji.

 

Program zakończy się konferencją stacjonarną w Warszawie w dniach 23-26 maja, która wypełniona będzie inspirującymi warsztatami, spotkaniami z wartościowymi osobistościami, zwiedzaniem Warszawy oraz dodatkowymi atrakcjami. 

  

Głównym celem CEMS Chance jest wyrównywanie szans, dlatego jedynym kosztem, jaki ponosi uczestnik programu, jest koszt transportu z i do Warszawy.  

 

Rekrutacja do wydarzenia już ruszyła i potrwa do 23 kwietnia!

 

Link do formularza: KLIK

A w razie pytań można skontaktować się mailowo: chance@cemsclub.pl, w tytule wpisując  "CEMS Chance rekrutacja".

  

Źródło: Materiały Organizatora


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Od 23 lat prowadzimy Rodzinny dom dziecka. Opiekujemy się dziećmi od 0 do 4 lat .Mamy pod opieką 4 dzieci niepelnosprawnych wymagających Wsparcia...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...
 • ❤️ Cała prawda
  Patrząc na to zdjęcie widzę na nim piękny obraz rodzicielstwa zastępczego... uważam, że mogłoby je promować, bez lukrowania i zbędnych słów ❤️...
 • ❤️ Damy radę?
  Aby dac w przyszłości rowniez dom tym Dzieciom, które są z nami od lat. Kochani, jesteśmy rodzinką dla 13 Dzieci od 0 r.ż do 18 r.ż  z czego 7...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: