XXIII edycja projektu CEMS Chance
2023-04-17

CEMS Club Warszawa działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zaprasza do udziału w XXIII edycji projektu CEMS Chance

 

 

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 14-17 lat, będącej w trudnych sytuacjach rodzinnych, finansowych lub zdrowotnych, której to te niezależne od niej przeszkody utrudniają dostrzeżenie własnego potencjału. 

 

Celem CEMS Chance jest przedstawienie takim osobom wszechstronnych ścieżek rozwoju oraz wspieranie ich w odkrywaniu i wykorzystywaniu swoich talentów.

 

XXIII edycja jest podzielona na trzy etapy:

sesje mentoringowe oraz część zdalną i stacjonarną.

 

Podczas sesji mentoringowych (8-19 maja) finałowa 30-stka uczestników zostanie objęta Programem Mentoringowym, w trakcie którego odbędzie zdalnie indywidualne spotkania z mentorem, przygotowane we współpracy psychologami, pedagogami oraz coachami wspierającymi CEMS Chance w poprzednich edycjach. 

 

Następnie przygotowana jest część online (20 i 21 maja), która jest oficjalnym rozpoczęciem projektu. Podczas niej uczestnicy wezmą udział w  pierwszych prelekcjach, warsztatach oraz różnych formach integracji.

 

Program zakończy się konferencją stacjonarną w Warszawie w dniach 23-26 maja, która wypełniona będzie inspirującymi warsztatami, spotkaniami z wartościowymi osobistościami, zwiedzaniem Warszawy oraz dodatkowymi atrakcjami. 

  

Głównym celem CEMS Chance jest wyrównywanie szans, dlatego jedynym kosztem, jaki ponosi uczestnik programu, jest koszt transportu z i do Warszawy.  

 

Rekrutacja do wydarzenia już ruszyła i potrwa do 23 kwietnia!

 

Link do formularza: KLIK

A w razie pytań można skontaktować się mailowo: chance@cemsclub.pl, w tytule wpisując  "CEMS Chance rekrutacja".

  

Źródło: Materiały Organizatora


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Nasz Mały Podopieczny Już w Nowym Domu
  Nasz mały podopieczny odnalazł swoich rodziców i jest już od jakiegoś czasu w nowym domu  Kolejna sprawa dziecka, która ciągnęła się...
 • Podziękowania
  Dziękujemy pięknie Wszystkim za pomoc, Bartusiowi dziękujemy za podzielenie się z chłopcami gazetkami i figurkami. Bardzo się ucieszyli. Życzymy duuużo...
 • Serdecznie DZIĘKUJEMY :)
  Przesyłamy serdeczne podziękowania Panu Marianowi za zakup wymarzonej gry dla Karoliny !!! pozdrawiamy :)
 • ❤️ Budujemy nie dom dziecka...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: