Z okazji Dnia 3 Maja...
2023-05-03

Portal DomyDziecka.org wita wszystkich z okazji Dnia 3 Maja!
 
 
Ten wyjątkowy dzień dla Polski, obchodzony jako Święto Narodowe Trzeciego Maja, upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku – jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.
 
 
Portal DomyDziecka.org od lat angażuje się w pomoc dzieciom z pieczy zastępczej oraz promuje ich prawa i potrzeby. W dniu dzisiejszym pragniemy przypomnieć o wartościach, jakie przyświecały twórcom Konstytucji 3 Maja – wolności, równości i solidarności.
 
 
W związku z tym, dziś szczególnie chcielibyśmy podkreślić, jak ważne jest wspieranie dzieci wychowujących się w placówkach opiekuńczych bądź rodzinach zastępczych, ponieważ każde z nich zasługuje na równość szans, bezpieczeństwo i godne życie. W duchu solidarności, zachęcamy wszystkich do włączenia się w działania na rzecz tych najmłodszych, zarówno przez wolontariat, jak i wsparcie materialne.
 
 
Wszystkim odwiedzającym i wspierającym nasz Portal życzymy pełnego refleksji i radosnego Dnia 3 Maja! Pamiętajmy o historii i wartościach, które są fundamentem naszego narodu, a także o tym, że przyszłość Polski leży w rękach kolejnych pokoleń, którym razem możemy pomóc w osiągnięciu pełni swojego potencjału.
 
 
A Wam, drodzy opiekunowie i rodzice zastępczy życzymy miłego spędzenia święta, a dzieciom przekazujemy serdeczne życzenia radości i pomyślności.
 
 
Zespół DomyDziecka.org
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
  • Podziękowania
    Dziękujemy pięknie Wszystkim za pomoc, Bartusiowi dziękujemy za podzielenie się z chłopcami gazetkami i figurkami. Bardzo się ucieszyli. Życzymy duuużo...
  • Serdecznie DZIĘKUJEMY :)
    Przesyłamy serdeczne podziękowania Panu Marianowi za zakup wymarzonej gry dla Karoliny !!! pozdrawiamy :)
  • ❤️ Budujemy nie dom dziecka...
    ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
  • Podziękowania dla Marcina S za prostownice :-)


Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: