❤️ System...
dodano przez "Przystań Tęczowe Promyki - Dajemy Dzieciom Radość i Miłość"
2022-07-11

Badanie... nasze Dziecko z FAS (norma intelektualna- dolna granica, pomijam fakt, że w innym badaniu wyszła w upośledzeniu lekkim ale mamy co mamy i skupiam się na "normie") w obecnej klasie miało zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia - 4 przedmioty jęz.polski, matematyka, przyroda, historia (wydana przez PPP), w tym roku ponownie musiała stanąć na badanie w PPP aby móc dalej realizować ZŚK i tu moje rozgoryczenie... wierzyliśmy, że będzie 5 przedmiotów ale PPP upiera się, że mogą dać tylko 3 przedmioty (jęz.polski, matematyka, biologia), po rozmowie z lekarzem prowadzącym zależy nam jeszcze na geografii (skale, długośc, szerokości itd.) oraz na historii... Chcę wierzyć, że można to zmienić i pomóc Dziecku a nie reagować kiedy być może nie dostanie promocji do następnej klasy gdzie koledzy i koleżanki są wsparciem, gdzie ma przyjaciół...kiedy poczuje, że nic nie może i znowu pojawią się silne stany lękowe i niechęć chodzenia do szkoły, problemy brzuszkowe itd.... bo ta droga, to droga właściwa dla Niej, nasze Dziecko odnalazło się w niej co więcej poczuło swoją siłę i możliwość zdobywania wiedzy... Dlaczego ograniczać coś co działa? przeszukałam wiele przepisów i nigdzie nie widzę, że są sztywne ramy ile przedmiotów Dziecko może realizować w ZŚK. Za każdym razem podkreślam jak wielką rolę odgrywa WSPÓŁPRACA i rozmowa, że wszyscy którzy skupiamy się na jednostce/DZIECKU tworzymy zespół...Pani Dyrektor szkoły do której uczęszcza nasze Dziecko jest otwarta na pomoc i realizację zaleceń... Dziś czuję żal... system ... Z pozdrowieniami mama B *"FAS a nieprawidłowości funkcjonalne OUN FAS Nieprawidłowości funkcjonalne ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w przypadku zespołu FAS odnoszą się przede wszystkim do upośledzeń neuronalnych i zaburzeń, które objawiają się zaburzeniami rozwojowymi w różnych obszarach funkcjonalnych: rozwój intelektualny, rozwój mowy, rozwój motoryki małej, rozwój percepcji przestrzenno-wzrokowej i/lub umiejętności przestrzenno-konstrukcyjnych, rozwój umiejętności uczenia się lub pamięci, rozwój uwagi i rozwój funkcji wykonawczych, rozwój umiejętności liczenia, rozwój umiejętności społecznych. Ponadto, możliwe jest rozpoznanie ARND (Neurorozwojowe Zaburzenia Zależne od Alkoholu). U osób dotkniętych tą chorobą na pierwszy plan wysuwa się dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozuje się je wówczas, gdy występuje (co najmniej) jedno zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego (mała głowa, anomalie mózgu, ograniczone zdolności motoryczne, problemy ze słuchem, nieprawidłowy chód itp.), a matka przyznaje się do spożywania alkoholu w okresie ciąży. Zespół FAS – sprzyjające czynniki ryzyka Szczególnie w I i II trymestrze ciąży spożywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowego rozwoju nienarodzonego dziecka. Nawet jednorazowe spożycie napojów procentowych może być szkodliwe. Dodatkowe przyjmowanie różnych leków może sprzyjać wystąpieniu FAS. Inne czynniki ryzyka, które wraz ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży mogą prowadzić do alkoholowego zespołu płodowego to: wiek ciężarnej (od 30 r.ż. ryzyko jest zwiększone), niedożywienie lub brak witamin, stres, wcześniejszy przypadek FAS w rodzinie. Dlatego jedynym sposobem przeciwdziałania tej chorobie jest całkowite powstrzymanie się od spożywania alkoholu w czasie ciąży. Nawet niewielkie jego ilości mogą być niebezpieczne dla nienarodzonego dziecka. Ponadto rolą przyszłej matki jest zadbanie o siebie i zdrowie maluszka, czyli pilnowanie zbilansowanej diety, unikanie w jak największym stopniu stresu i regularne chodzenie na wizyty profilaktyczne do ginekologa-położnika. Dorośli z FAS – jak sobie radzą? Alkoholowy zespół płodowy to choroba, która może dotykać człowieka daleko poza niemowlęctwo i dzieciństwo. W rzeczywistości wiele osób z FAS ma trudności w wieku dorosłym i przez resztę swojego życia. Oprócz charakterystycznych objawów w swym wyglądzie fizycznym muszą zmagać się z szeregiem nieprawidłowości psychologicznych i neurologicznych. Skutki psychiczne, które mogą wystąpić w wyniku FAS, obejmują: trudności w uczeniu się, kiepską pamięć, niski iloraz inteligencji, upośledzenie umysłowe, nadpobudliwość, impulsywność, słabe umiejętności społeczne, kłopoty z wykonywaniem zadań zwiększone ryzyko nadużywania i uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Większość osób dorosłych z FAS boryka się z problemami psychicznymi takimi jak depresja, fobia społeczna, objawy psychotyczne i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Wtórne skutki zespołu FAS w wieku dorosłym choroba FAS Oprócz fizycznych i psychicznych skutków alkoholowego zespołu płodowego, dorośli z FAS są również narażeni na zwiększone ryzyko wtórnych skutków tego schorzenia. Jednym z istotnych skutków ubocznych FAS jest zwiększone ryzyko problemów prawnych. Osoby z FAS często mają konflikty z prawem, są zatrzymywane przez policję i trafiają do aresztu. W rzeczywistości nawet połowa wszystkich osób z FAS doświadcza problemów z prawem przynajmniej raz w życiu. Przestępstwa popełniane przez osoby z FAS są często spowodowane rozwojowymi i psychicznymi skutkami tej choroby. Na przykład dana osoba może kraść, ponieważ nie jest w stanie zrozumieć pojęcia własności. Inne wtórne skutki, których dana osoba może doświadczyć w wyniku FAS, to problemy z utrzymaniem stałej pracy, trudności ze znalezieniem i utrzymaniem mieszkania oraz zarządzanie pieniędzmi. Często dorośli z FAS nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z codziennym życiem. Choroba ma negatywny wpływ na poziom ich wykształcenia, stan psychiczny i ogólną jakość życia. Mają trudności z obchodzeniem się z pieniędzmi, nie dotrzymują terminów, przeoczają zapłaty rachunków, nie kończą szkół, nie radzą sobie z podjętą pracą. Jeśli nie otrzymają odpowiedniej pomocy, często stają się bezdomni, uzależnieni od narkotyków lub alkoholu, wkraczają na drogę przestępstwa lub popadają w depresję. Wskaźnik samobójstw u osób z FAS jest również wysoki. Niestety, alkoholowy zespół płodowy u dorosłych nie zawsze jest łatwy do zidentyfikowania, a rozpoznanie objawów może zająć lata. Osoby, które nie zostaną zdiagnozowane w młodym wieku, nie skorzystają z terapii i innych środków pomocy, mają duże trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wiele osób z FAS wymaga specjalistycznej opieki, aby skutecznie radzić sobie z życiem. Na szczęście z pomocą psychologa są w stanie prowadzić produktywne i stosunkowo niezależne życie. Jak leczy się alkoholowy zespół płodowy? Nie ma lekarstwa na FAS. Nie ma cudownej tabletki, która wyleczyłaby chorego ze wszystkich dolegliwości. Leczenie FAS wymaga złagodzenia objawów i pomocy przy powikłaniach fizjologicznych. Ponadto należy udać się do psychoterapeuty, który zaoferuje pomoc w formie odpowiedniej terapii. Psychologowie stosują szerokie podejście do zespołu FAS tak samo u dzieci, jak i u dorosłych. Ich pomoc obejmuje diagnozę i ustalenie procesu terapeutycznego nie tylko samego alkoholowego zespołu płodowego, ale często także zaburzeń współistniejących. Często wraz z FAS występuje trauma rozwojowa, zaburzenia przywiązania, depresja, lęki, zaburzenia uwagi i zaburzenia zachowań społecznych. Wiedza specjalisty jest niezbędna w planowaniu działań, które pomagają chorym w zrozumieniu postrzegania siebie i samoregulacji. Psycholog pomaga ustalić przyczyny często trudnych zachowań dzieci i młodzieży z FAS. Dzieci, u których zdiagnozowano zespół FAS przed szóstym rokiem życia i które zostały wychowane w stabilnym, wspierającym środowisku, mają większe szanse na dobre samopoczucie. Lepiej radzą sobie w dorosłym życiu, mają mniejsze problemy w szkole i kontaktach z rówieśnikami. Dzieci dotknięte tym schorzeniem, które nie są diagnozowane ani nie otrzymują wsparcia, mogą mieć problemy przez całe życie z powodu trudności w uczeniu się i zachowaniu."


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Od 23 lat prowadzimy Rodzinny dom dziecka. Opiekujemy się dziećmi od 0 do 4 lat .Mamy pod opieką 4 dzieci niepelnosprawnych dzieci które wymagaja...
 • Leczymy i rehabilitujemy się co dnia
  Już za kilka dni jadę z trzema dziewczynkami na diagnostykę do szpitala. Następnie Natka będzie miała pierwszy z serii zabieg usunięcia naczyniaka z...
 • Podziękowania dla p.Agaty
  Nasza nastolatka bardzo dziękuje p.Agacie za trafiony prezent dla urody :)
 • ❤️ ŻYCIE
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: