Aparaty słuchowe dla naszych dzieci
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-06-16

Potrzebujemy waszej pomocy! Nasz ośrodek liczy 24 dzieci. Z nich 10 dzieci niedosłyszy, każde od dzieciństwa. W Ukrainie dzieci uczyły się w specjalistycznej szkole z internatem dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Lubią aktywny sport i kreatywne rękodzieła. Portal DomyDziecka.org 25 maja zorganizował diagnostykę słuchu, profesjonalny dobór i indywidualne dopasowanie nowych aparatów słuchowych. Dzieciaki czuły się bardzo komfortowo podczas dopasowywania aparatów słuchowych. Niektóre będą mieć je dla każdego uszka. Karzde z nich czeka na przywiezienie i założenie, gdyż zostały one już dla nich wybrane. Potrzebne są fundusze na nowoczesne aparaty słuchowe, aby poprawić jakość życia naszych dzieci. Koszt to 30 000 tyś zł. Nie możemy się obejść bez waszej pomocy. Pomóżmy razem! Link do zrzutki:

https://zrzutka.pl/dzieciukrainy/s/dzieciukrainydomydzieckaorg

Dane placówki: https://www.domydziecka.org/placowka,2926.html


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prosimy o 1.5 % podatku
  Kochani jeżeli ktos chciałby wesprzeć nasze dzieci przy rozliczeniu podatku to chętnie przyjmiemy Wasze 1.5% ❤️ KRS 0000270261 Cel szczegółowy RDD GNIEW 10345
 • Już tak niewiele samochód
  Bardzo prosiMy o wsparcie naszej rodziny w zakupie auta, musieliśmy sprzedać auto bo już było zbyt stare, ale mamy za sprzedaż trochę do zakupu drugiego, do...
 • ❤️ Dom dla Dzieci...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: