Aparaty słuchowe dla naszych dzieci
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-06-16

Potrzebujemy waszej pomocy! Nasz ośrodek liczy 24 dzieci. Z nich 10 dzieci niedosłyszy, każde od dzieciństwa. W Ukrainie dzieci uczyły się w specjalistycznej szkole z internatem dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Lubią aktywny sport i kreatywne rękodzieła. Portal DomyDziecka.org 25 maja zorganizował diagnostykę słuchu, profesjonalny dobór i indywidualne dopasowanie nowych aparatów słuchowych. Dzieciaki czuły się bardzo komfortowo podczas dopasowywania aparatów słuchowych. Niektóre będą mieć je dla każdego uszka. Karzde z nich czeka na przywiezienie i założenie, gdyż zostały one już dla nich wybrane. Potrzebne są fundusze na nowoczesne aparaty słuchowe, aby poprawić jakość życia naszych dzieci. Koszt to 30 000 tyś zł. Nie możemy się obejść bez waszej pomocy. Pomóżmy razem! Link do zrzutki:

https://zrzutka.pl/dzieciukrainy/s/dzieciukrainydomydzieckaorg

Dane placówki: https://www.domydziecka.org/placowka,2926.html


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Powiększenie Rodzinki
  Przywozimy 7 dniowa dziewczynkę,siostrzyczke dwóch dziewczynek które już jakiś czas są u nas i 4,5 miesiecznego chłopczyka który przed samymi świętami...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  KRS: 0000270261 DOPISEK: Przystań Tęczowe Promyki 10313 Bardzo prosimy o 1,5% podatku,który przybliży nas do realizacji marzeń, pomoże w rehabilitacji i...
 • Podaruj 1,5% dla naszych dzieci
  Poszukujemy firm i osób prywatnych, które oddałyby swój 1,5% w ramach rozliczeń z fiskusem. Bardzo potrzebujemy tego wsparcia, gdyż na bieżąco cały...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: