KILKA SŁÓW SPISANE O NAS.
dodano przez "Mieć Rodzinę"
2022-08-03

Nie istnieje społeczeństwo nie borykające się z problemem zapewnienia opieki dzieciom
osieroconym, opuszczonym, z dysfunkcyjnych rodzin. Optymalnych warunków rozwoju nie
mogą im zapewnić domy dziecka. Nawet najlepsze z nich liczbą wychowanków narzucają
anonimowość dziecku, brak w nich normalnych kontaktów społecznych z otoczeniem,
wreszcie nie mogą zastąpić funkcjonującej rodziny. Wiedzą to dobrze Joanna i Marian
Krellowie (specjalistka z Centrum Badań Jakości, obecnie na urlopie wychowawczym i
górnik z ZG Rudna), którzy zaoferowali miłość i opiekę pieczy zastępczej już przeszło
dziesiątce dzieci (mają też trójkę swoich). - Zacznę od porażki, musieliśmy oddać
najstarsze z naszych dzieci z powrotem do placówki, nie mogliśmy sobie z nim poradzić -
tłumaczy Joanna. - Tak daliśmy mu jeszcze jedną szansę, no i ochroniliśmy pozostałe
dzieci, nie mogły powielać jego zachowań. Ale przeważają dobre wydarzenia: Kryspin,
jedenastolatek, zdobywa medale w biegach i został harcerzem, czyli nauczył się od nas
dawania czegoś z siebie innym, to wielki sukces. Szymon, dziesięciolatek z
niepełnosprawnością intelektualną, nauczył się czytać i liczyć, zamęcza nas na okrągło
pokazywaniem swoich nowych zdolności, nie da się tak żyć dalej - śmieje się Joanna. Do
rodziny dołączy wkrótce dwójka braci o trudnym charakterze, ale za to odejdzie
wychowywany od noworodka Maciuś. - Znalazła się rodzina do adopcji, jesteśmy blisko
końca wszystkich etapów, musimy wyrazić aprobatę dla tego rozwiązania - tłumaczy
Marian. - Serce mi pęka, związaliśmy się z nim emocjonalnie, choć krótko w porównaniu
do innych z nami przebywa. Tylko dlatego serce nie pęknie, że mamy dużą wiarę w
powiodzenie jego nowej rodziny - wzdycha Joanna.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 15 931 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Bardzo prosimy o 1,5% podatku dla dzieci Sodusiowej
  https://www.domydziecka.org/placowka,2137.html OPP: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i mój dom”w Łodzi KRS: 0000 199 423...
 • Bardzo prosimy pomóżcie nam w remoncie Serca Domu Sodusiowej
  Witajcie, ludzie o wielkim sercu, darczyńcy, anioły Proszę Was pomóżcie mi zrealizować  remont serca domu. Projekt...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  KRS: 0000270261 DOPISEK: Przystań Tęczowe Promyki 10313 Bardzo prosimy o 1,5% podatku,który przybliży nas do realizacji marzeń, pomoże w rehabilitacji i...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: