KILKA SŁÓW SPISANE O NAS.
dodano przez "Mieć Rodzinę"
2022-08-03

Nie istnieje społeczeństwo nie borykające się z problemem zapewnienia opieki dzieciom
osieroconym, opuszczonym, z dysfunkcyjnych rodzin. Optymalnych warunków rozwoju nie
mogą im zapewnić domy dziecka. Nawet najlepsze z nich liczbą wychowanków narzucają
anonimowość dziecku, brak w nich normalnych kontaktów społecznych z otoczeniem,
wreszcie nie mogą zastąpić funkcjonującej rodziny. Wiedzą to dobrze Joanna i Marian
Krellowie (specjalistka z Centrum Badań Jakości, obecnie na urlopie wychowawczym i
górnik z ZG Rudna), którzy zaoferowali miłość i opiekę pieczy zastępczej już przeszło
dziesiątce dzieci (mają też trójkę swoich). - Zacznę od porażki, musieliśmy oddać
najstarsze z naszych dzieci z powrotem do placówki, nie mogliśmy sobie z nim poradzić -
tłumaczy Joanna. - Tak daliśmy mu jeszcze jedną szansę, no i ochroniliśmy pozostałe
dzieci, nie mogły powielać jego zachowań. Ale przeważają dobre wydarzenia: Kryspin,
jedenastolatek, zdobywa medale w biegach i został harcerzem, czyli nauczył się od nas
dawania czegoś z siebie innym, to wielki sukces. Szymon, dziesięciolatek z
niepełnosprawnością intelektualną, nauczył się czytać i liczyć, zamęcza nas na okrągło
pokazywaniem swoich nowych zdolności, nie da się tak żyć dalej - śmieje się Joanna. Do
rodziny dołączy wkrótce dwójka braci o trudnym charakterze, ale za to odejdzie
wychowywany od noworodka Maciuś. - Znalazła się rodzina do adopcji, jesteśmy blisko
końca wszystkich etapów, musimy wyrazić aprobatę dla tego rozwiązania - tłumaczy
Marian. - Serce mi pęka, związaliśmy się z nim emocjonalnie, choć krótko w porównaniu
do innych z nami przebywa. Tylko dlatego serce nie pęknie, że mamy dużą wiarę w
powiodzenie jego nowej rodziny - wzdycha Joanna.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Potrzebna pomoc
  Tydzień temu przyjęliśmy bardzo wymagającego chłopca ,maluch potrzebuję dokładnej i drogiej diagnostyki ,nie mogę wchodzić w szczegóły ale sytuacja jest...
 • Podziękowanie
  Dziękujemy za wszystkie piękne rzeczy, które otrzymaliśy od naszych Dobrych Duchów. Wasza pomoc jest nieoceniona i pozwala nam na jeszcze lepsze...
 • ❤️ Dzień 3... szpital ....
  Dzień 3... To była ciężka noc... kaszel, krztuszenie, nie radzenie sobie z zalegającą flegmą do tego stopnia, że Panie pielęgniarki musiały zdecydować o...
 • WAKACJE STOKOWSKICH
  wakacje pełną parą u nas ... są wyjazdy całodniowe  Ziołowy Zakątek , plażowanie nad wodą , warszawa teatr lub kino  a teraz czas pakowania...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: