Kinomaniacy-Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego – DomyDziecka.org
dodano przez Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
2021-10-20

Zebrane pieniądze chcemy przeznaczyć na wyjazd 14 wychowanków wraz z opiekunami do wrocławskiego kina. W planie mamy wybór dwóch filmów o odmiennej tematyce. Po seansie filmowym planujemy zjeść wspólnie posiłek w KFC lub McDonald’s. Wspólny wyjazd poza placówkę opiekuńczo-wychowawczą ma dla nas istotne znaczenie ze względu na długi okres izolacji podczas pandemii. Celem wyjazdu jest integracja wychowanków, ukazanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz rozwijania umiejętności poruszania się w środkach komunikacji publicznej. W czasie wycieczki wychowankowie będą mieli możliwość samodzielnego zakupu biletów PKP, biletów na seans filmowy oraz zakup posiłków w restauracji. Spędzenie czasu wolnego przez wychowanków poza placówką wpłynie korzystnie na atmosferę w grupie rówieśniczej i przyczyni się do zmniejszenia negatywnych napięć emocjonalnych wśród młodzieży. Dziękujemy za Waszą pomoc!
 
 
https://allegrolokalnie.pl/zbiorka/kinomaniacy-placowka-opiekunczowychowawcza-typu-socjalizacyjnego-domydzieckaorg
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • 1,5 %
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • ❤️ Wasze dobro jest niesamowite... 1,5% ma duże znaczenie
  Kochani, rozpoczyna się ten czas kiedy 1,5% robi wrażenie i to ogromne wrażenie... w tym roku ponownie prosimy o oddanie na naszą rodzinkę tak ważnego 1,5%......
 • Prosimy o 1.5 % podatku
  Kochani jeżeli ktos chciałby wesprzeć nasze dzieci przy rozliczeniu podatku to chętnie przyjmiemy Wasze 1.5% ❤️ KRS 0000270261 Cel szczegółowy RDD GNIEW 10345

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: