Kinomaniacy-Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego – DomyDziecka.org
dodano przez Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
2021-10-20

Zebrane pieniądze chcemy przeznaczyć na wyjazd 14 wychowanków wraz z opiekunami do wrocławskiego kina. W planie mamy wybór dwóch filmów o odmiennej tematyce. Po seansie filmowym planujemy zjeść wspólnie posiłek w KFC lub McDonald’s. Wspólny wyjazd poza placówkę opiekuńczo-wychowawczą ma dla nas istotne znaczenie ze względu na długi okres izolacji podczas pandemii. Celem wyjazdu jest integracja wychowanków, ukazanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz rozwijania umiejętności poruszania się w środkach komunikacji publicznej. W czasie wycieczki wychowankowie będą mieli możliwość samodzielnego zakupu biletów PKP, biletów na seans filmowy oraz zakup posiłków w restauracji. Spędzenie czasu wolnego przez wychowanków poza placówką wpłynie korzystnie na atmosferę w grupie rówieśniczej i przyczyni się do zmniejszenia negatywnych napięć emocjonalnych wśród młodzieży. Dziękujemy za Waszą pomoc!
 
 
https://allegrolokalnie.pl/zbiorka/kinomaniacy-placowka-opiekunczowychowawcza-typu-socjalizacyjnego-domydzieckaorg
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Maluszki i interwencja
  Kochani Miesiąc temu przyjęliśmy 1 miesięcznego niemowlaczka - dziewczynke. Ładnie je przybiera na wadze i rośnie ❤❤❤ W nocy z soboty na dziele...
 • Nasza rodzinka ❤❤
  Bardzo dziękujemy wszystkim Aniołom którzy o nas pamiętają i nas wspomagają. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni nawet za najdrobniejsza pomoc. Wszystko się dla nas...
 • Mikołaj pilnie poszukiwany ❤️
  Kochani poszukujemy Mikołaja, czyli wiadomo raczej mężczyzny:-), który przyjedzie do naszych dzieci, przebierze się i rozda prezenty, strój worek i prezenty...
 • Podziękowanie
  Pragniemy gorąco podziękować Panu Tomaszowi Franciszkowi B. za wielki gest serca skierowany w stronę naszych kochanych podopiecznych. Ze względu na to, że nie...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: