Królowie Sportu Dzieciom
2013-06-08

Dom Dziecka św. Wincentego w Kartuzach jest jedną z czterech placówek, w których zostaną wręczone środki pieniężne zebrane podczas akcji "Królowie Sportu Dzieciom". Domy Dziecka zostały wskazane przez sportowców - ambasadorów akcji "Królowie Sportu Dzieciom" (lista poniżej). Szczegółowe informacje na temat całej kampanii znajdziecie Państwo na: http://www.almarfish.pl/pl/krolowie-sportu-dzieciom.html
 
Organizatorem akcji jest firma Almar, wiodący producent łososia wędzonego Premium. 
 
Lista Domów Dziecka na które zostaną przekazane środki zebrane podczas akcji "Królowie Sportu Dzieciom":
 
Sylwia Gruchała
Domu Dziecka św. Wincentego w Kartuzach 
http://www.dzieci-kartuzy.gd.com.pl
 
Magdalena Piekarska 
Dom Dziecka nr 2 im. J. Korczaka w Warszawie 
http://www.domdziecka-korczak.waw.pl
 
 
Adam Korol
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku - Oliwie 
http://www.domjkorczaka.com.pl/historia.php
 
Radosław Zawrotniak 
Dom Dziecka św. Ludwiki w Krakowie
http://www.ddziecka.pl
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Już tak niewiele samochód
  Bardzo prosiMy o wsparcie naszej rodziny w zakupie auta, musieliśmy sprzedać auto bo już było zbyt stare, ale mamy za sprzedaż trochę do zakupu drugiego, do...
 • ❤️ Dom dla Dzieci...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • Ukraiński Cyrk w Polsce
  Cyrk! To niewielkie słowo, a ile radości i satysfakcji przynosi. Dzięki pani Ulianie, Ukraince, która od 9 lat mieszka w Polsce, nasze dzieci...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: