Letnie kolonie i obozy
dodano przez Pogotowie Opiekuńcze "Opoka"
2019-04-08

Ze względu na rozpoczynjąca się na terenie naszej placówki budowę i remont, nie jesteśmy w stanie w tym roku zorganizować wakacji naszym dzieciom, w taki sposób jak zazwyczaj.

Szukamy wsparcia i pomocy w zorganizowaniu wypoczynku dzieciakom - naszym marzeniem jest, by każde dziecko mogło wziąc udział w jakiejś zorganizowanej formie wypoczynku - OBÓZ lub KOLONIA LETNIA. Jednak koszty są ponad nasze możliwości. Koszt uczestnictwa w takim obozie to zazwyczaj 1000, 1500zł / osobę. Zalezy nam również by 2 dzieci wzięło udział w obozach terapeutycznych których koszt to 2000 - 2500zł. Mamy też jedną zapaloną "koniarę", która marzy o obozie jeździeckim, któryego koszt to 2000zł.

Zwracamy się zatem z prośbą o wsparcie finansowe, wpłacając środki na konto podane w opisie placówki - w tytule wpoisujemy "LATO". Jeżeli masz życzenie dofinansować konkretny obóz (terapeutyczny, konny) dopisz to w tytule.

Pozdrawiamy serdecznie i już teraz dziękujemy za Wasze wsparcie.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • 1,5 %
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • ❤️ Wasze dobro jest niesamowite... 1,5% ma duże znaczenie
  Kochani, rozpoczyna się ten czas kiedy 1,5% robi wrażenie i to ogromne wrażenie... w tym roku ponownie prosimy o oddanie na naszą rodzinkę tak ważnego 1,5%......
 • Prosimy o 1.5 % podatku
  Kochani jeżeli ktos chciałby wesprzeć nasze dzieci przy rozliczeniu podatku to chętnie przyjmiemy Wasze 1.5% ❤️ KRS 0000270261 Cel szczegółowy RDD GNIEW 10345

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: