Marzec - pierwszy miesiąc wiosny...
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2023-03-20

W oczekiwaniu na wiosnę i ciepło, nabieramy sił, energii i wiary w zwycięstwo i pokój w naszym kraju.
 
 
Codziennie czytamy wiadomości o wydarzeniach na Ukrainie, naszej najlepszej ojczyźnie. Czekamy z niecierpliwością tylko na jedno wydarzenie pod treścią: "Hurra! Zwycięstwo!!! Wojna się skończyła!".
 
 
Niestety, przez ponad rok nasza ziemia i ludzie drżą od rakiet i syren.
My sercem i duszą wspieramy i martwimy się o naszą ziemię i jej ludzi.
 
 
Uważamy, że w obecnej sytuacji otrzymaliśmy wspaniałą okazję do spania w ciszy, zdobywania wiedzy, zajmowania się ulubionymi zajęciami, rekreacji. Mamy doskonałe warunki mieszkalne. Zajęcia według zainteresowań i preferencji. Pełnowartościowe posiłki. Odpowiednie ubrania i obuwie na sezon.
 
 
Za wszystko to jesteśmy wdzięczni Polsce i jej mieszkańcom. Ludzie - macie niesamowitą duszę. Ileż dobra i wrażliwości jest w waszych sercach. Podajecie rękę pomocy dzieciom, których los niesprawiedliwie ukarał, pozostawiając ich bez rodziców. Ciągle chcą ciepła, uścisków, ciepłych słów...
Sami byśmy sobie nie poradzili. Jesteście naszym niezawodnym i silnym tarczą wsparcia.
 
 
Codziennie odczuwamy wasze wsparcie. Już wielu ludzi martwi się losem dzieci. Ludzie przynoszą wiosenne ubrania i pytają, czego jeszcze potrzeba. I to jest bardzo miłe, bo zawsze wstyd prosić.
 
 
Dlatego dziękujemy każdemu, czyje życie spleciono się z naszymi. Bądźcie błogosławieni przez Boga!!!
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Dom dla Dzieci...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • Ukraiński Cyrk w Polsce
  Cyrk! To niewielkie słowo, a ile radości i satysfakcji przynosi. Dzięki pani Ulianie, Ukraince, która od 9 lat mieszka w Polsce, nasze dzieci...
 • Kolejna przyjemność dla dzieci
  Zimą do nas przyjeżdżała Ukrainka. Poznała się z dziecmi i przywiozła im wiele prezentów. Obiecała im, że przyjedzie ponownie wiosną, i dotrzymała...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: