Nasze dzieci usłyszały Polskę! - dziękujemy!
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-08-02

Bóg obdarzył każde ze swoich stworzeń różnymi. Człowiek został stworzony, by odczuwać i czerpać radość z życia. Tak się złożyło, że nasze dzieci zostały pozbawione daru słyszenia i postrzegania dźwięków wspaniałego świata. Ich życie mija w całkowitej ciszy. Postrzegają wszystko wizualnie i czuciowo. Nie słyszą śpiewu ptaków, szelestu liści, grzmotu i wszystkiego, co ich otacza. To trudne życie i można im pozazdrościć optymizmu, bo mimo tego są zdolnymi, szczerymi i optymistycznymi osobami. 
 
Dzieci o specjalnych potrzebach są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Mają prawo do normalnego i szczęśliwego życia. Jako dorośli musimy im trochę pomóc w zadomowieniu się w społeczeństwie. Nasze dzieci są niedosłyszące. Żyją w świecie ciszy. Mają wyobrażenie o wszystkim, co ich otacza, tylko oczami, dotykiem i smakiem. Ale dzięki postępowi i nauce wynaleziono aparaty słuchowe. Ich różnorodność jest ogromna. Dla osób niesłyszących ich użycie jest jedynym sposobem słyszenia otoczenia i żywej mowy.
 
Zaangażowany Portal DomyDziecka.org i Fundacja „Polski Instytut Filantropii” z myślą o naszych dzieciach stworzył projekt „Słyszymy Polskę – my chuyemo Polschu”. Dzięki Fundacji PFR, która dofinansowała projekt kwotą 29 590 zł, mogły zostać kupione aparaty słuchowe dla 8 naszych dzieci. Po badaniach i dopasowaniu aparatów tymczasowych, które przeprowadził Fonmed S.C. z Krakowa, a także uczestnictwie jednej z wychowawczyń w turnusie rehabilitacyjnym, który umożliwiło Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, gdzie nauczyła się jak pracować z dziećmi po założeniu aparatów, życie w całkowitej ciszy można było zamienić w świat dźwięków.
 
Dzieci otrzymały aparaty słuchowe. Radość nie ma granic. Dzieci są zadowolone i szczęśliwe, że mogą słyszeć. Słyszą i reagują na otaczający ich świat. Spacery stały się jeszcze bardziej interesujące. Wychwytują nowe dźwięki. Z entuzjazmem dzielą się wrażeniami z tego, co usłyszeli. Próbują oglądać filmy i słuchać muzyki. Każdego dnia chcą wzbogacać swój zapas tego, co usłyszeli.
 
Rozumiemy, że na początku samo urządzenie nie pomoże w uzyskaniu pełnego słyszenia, wymaga żmudnej pracy techników nad ustawieniem dźwięków, ale początek zaczyna się od samego urządzenia. Teraz dzieci są szczęśliwie, a dokładniej mówiąc, zadziwione, pod wrażeniem i pełne emocji napływających z otoczenia. Potrzeba jest wspólna, codzienna praca opiekuna i dziecka, by słyszało prawidłowo i korzystało z pełni dobroci posiadania aparatów słuchowych. Na szczęście nasza Pani Olesia potrafi już ćwiczyć z dziećmi – to zasługa uczestnictwa w zajęciach na turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci z aparatami słuchowymi.
 
Bardzo cieszymy się też z tego, że aparaty słuchowe zostały przekazane bezpośrednio dzieciom – są ich własnością. Firma wyposażyła nas w zapasowe baterie, dobrała też modele takiej marki, która ma swoje przedstawicielstwo w Kijowie. Dzięki temu dzieci będą mogły nosić otrzymane aparaty słuchowe po powrocie do Ukrainy, nie martwiąc się o ich gwarancję. Aparaty słuchowe będą z dziećmi nawet po opuszczeniu przez nich pieczy zastępczej. To wspaniale, że ci z naszych podopiecznych, którzy z racji swojego wieku mogą niedługo rozpocząć życie samodzielne lub pod opieką innej instytucji, na uszach nadal będą nosić aparaty otrzymane w Polsce. 
 
Serdecznie dziękujemy za radość w oczach dzieci. Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy przyłączyli się do tak dobrej sprawy:
 • Fundacji PFR, która dofinansowała projekt „Słyszymy Polskę– my chuyemo Polschu” i zakup aparatów w kwocie 29 590 zł
 • Pani Iwonie i Panu Wojciechowi z Fonmed S.C. z Krakowa za przeprowadzenie badań słuchu, dopasowanie aparatów i opiekę w kwestiach formalnych
 • Pani Katarzynie ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie za możliwość uczestnictwa naszej wychowawczyni w turnusie i naukę pracy z dziećmi z aparatami
 • Panu Mariuszowi ze Stowarzyszenia Decybelek z Białegostoku za porady i poprowadzenie do odpowiednich osób
 • wszystkim osobom, które wsparły nas materialnie i dobrym słowem
 • Portalowi DomyDziecka.org i Fundacji „Polski Instytut Filantropii” za przeprowadzenie całego przedsięwzięcia „Słyszymy Polskę – my chuyemo Polschu”
 
Pokój wszystkim!
 
Więcej o nas:
https://www.domydziecka.org/placowka,2926.html
 
 
 






Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Dom dla Dzieci...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • Ukraiński Cyrk w Polsce
  Cyrk! To niewielkie słowo, a ile radości i satysfakcji przynosi. Dzięki pani Ulianie, Ukraince, która od 9 lat mieszka w Polsce, nasze dzieci...
 • Kolejna przyjemność dla dzieci
  Zimą do nas przyjeżdżała Ukrainka. Poznała się z dziecmi i przywiozła im wiele prezentów. Obiecała im, że przyjedzie ponownie wiosną, i dotrzymała...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: