Nowa szkoła
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2023-09-15

    Nastała dla nas kolejna jesień w Polsce. Jak pisaliśmy wcześniej, nasza grupa zmniejszyła się. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę, wrócili na Ukrainę, aby dalej studiować na uniwersytetach. Dzieci w wieku od 9 do 15 lat pozostały w Polsce. Zmieniliśmy miejsce zamieszkania i przeprowadziliśmy się do bajecznie pięknej miejscowości Pewel Ślemieńska. Czyste powietrze i piękno przyrody dają dzieciom siłę i energię.
 
     Ale wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Nasze dzieci poszły do polskiej szkoły na początku roku szkolnego. 12 dzieci uczęszcza do szkoły podstawowej, a 2 będą chodzić do szkoły specjalnej.


     Od pierwszych dni dzieci stały się częścią szkolnego zespołu. Dzięki dobremu podejściu administracji szkoły i nauczyciele, dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia i mają wielką chęć do nauki. Pilnie uczą się języka polskiego i sumiennie wykonują zadania domowe. 

     Już od pierwszych zajęć wychowania fizycznego dzieci pokazywały swoje umiejętności sportowe. We wrześniu wzięli udział w kilku turniejach o cześć szkoły.
 
       Z ogromną radością słuchamy pozytywnych informacji o dzieciach od dyrektora i pedagogów.
 
   To dopiero początek. Rok szkolny przed nami, więc idziemy naprzód z pozytywnym nastawieniem.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • czasami mamy pod górkę
  Dzisiaj z Szefową i Maszką byliśmy w Szpital Kliniczny Katowice Ceglana w Katowicach u okulisty. Szefowa ma zmienione okularki i skierowanie na...
 • Sfinansowanie aparatu ortodontycznego oraz kosztów leczenia
  Zwracam się z prośbą o sfinansowanie dla dwóch dziewczynek aparatu ortodontycznego oraz kosztó związanych z przebiegiem leczenia. Z uwagi na fakt,...
 • Organizacja wyjazdu wakacyjnego dla podopiecznych "Korczakowki"
  Zwracam się w imieniu swoim, jak i podopiecznych Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce o pomoc finasową związaną z...
 • 1,5 %
  Pomóż nam rehabilitować dzieci.  KRS 0000199423 Cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: