Nowa szkoła
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2023-09-15

    Nastała dla nas kolejna jesień w Polsce. Jak pisaliśmy wcześniej, nasza grupa zmniejszyła się. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę, wrócili na Ukrainę, aby dalej studiować na uniwersytetach. Dzieci w wieku od 9 do 15 lat pozostały w Polsce. Zmieniliśmy miejsce zamieszkania i przeprowadziliśmy się do bajecznie pięknej miejscowości Pewel Ślemieńska. Czyste powietrze i piękno przyrody dają dzieciom siłę i energię.
 
     Ale wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Nasze dzieci poszły do polskiej szkoły na początku roku szkolnego. 12 dzieci uczęszcza do szkoły podstawowej, a 2 będą chodzić do szkoły specjalnej.


     Od pierwszych dni dzieci stały się częścią szkolnego zespołu. Dzięki dobremu podejściu administracji szkoły i nauczyciele, dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia i mają wielką chęć do nauki. Pilnie uczą się języka polskiego i sumiennie wykonują zadania domowe. 

     Już od pierwszych zajęć wychowania fizycznego dzieci pokazywały swoje umiejętności sportowe. We wrześniu wzięli udział w kilku turniejach o cześć szkoły.
 
       Z ogromną radością słuchamy pozytywnych informacji o dzieciach od dyrektora i pedagogów.
 
   To dopiero początek. Rok szkolny przed nami, więc idziemy naprzód z pozytywnym nastawieniem.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Nasza Rodzina
  Nasza Rodzina: Historia, Wyzwania i Nadzieje Wprowadzenie Od 2019 roku, razem z mężem, prowadzimy rodzinny dom dziecka. Obecnie opiekujemy się 12...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • ❤️ Dzień 9.... diagnoza, szok, niedowierzanie...
  Dzień 9.... Szok...szok... jeszcze raz szok i niedowierzanie... Skąd? Jak? Kiedy? Spłynęły wyniki i diagnoza jest tylko jedna... stara, zapomniana choroba...
 • ❤️ Dzień 8... Nadal szpitalnie
  Niedziela dzień 8.... Po kryzysie pomalutku następuje poprawa... Malutka ciągle głodna... Pani Doktor mówiła, że po sterydach może mieć zwiększony apetyt...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: