Odpoczynek od zajęć szkolnych
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2024-01-29

Wojna trwa, nieuchronnie pozostawiając swoje piętno na każdym aspekcie życia. Mimo tego trudnego okresu, Polska wciąż emanuje dumą i wytrwałością. To krajobraz, w którym dzieci, mimo przeciwności losu, zdobywają edukację i kształtują swoje umiejętności.
 
Przez pierwsze półrocze nauki dzieci przeżyły nie tylko wyzwania związane z edukacją, ale również odniosły sukcesy, które są źródłem radości dla nas wszystkich. Opinie nauczycieli są pełne uznania dla ich zdolności sportowych, a szczególne słowa uznania kierujemy w stronę pana Macika, nauczyciela wychowania fizycznego, który oferuje indywidualne podejście do każdego ucznia. Jego zaangażowanie sprawia, że lekcje wychowania fizycznego stają się pasją dla naszych dzieci, które z zaangażowaniem uczestniczą także w dodatkowych zajęciach.
 
Nasze pociechy nie tylko rozwijają się fizycznie, lecz także doskonale opanowują język polski. Ich umiejętność prowadzenia rozmów i zrozumienie nauczycieli oraz przyjaciół są dowodem ich wszechstronnego rozwoju. Młodzi ludzie cieszą się również szerokim kręgiem przyjaciół, co wpływa pozytywnie na ich życie społeczne.
 
W tym okresie przerwy skupiamy się na zasłużonym odpoczynku i regeneracji sił, aby być gotowymi na kolejny etap nauki. Mimo trudności, które nas otaczają, wiemy, że nasze dzieci są naszym największym skarbem, a ich rozwój i szczęście są dla nas priorytetem. Odpoczywamy z nadzieją na lepsze czasy i zobowiązaniem do wspierania młodego pokolenia w każdym kroku ich życiowej podróży.

 
 
 
#DziecizUkrainy  #Pomoc  #SzkolnaPrzerwa


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Podziękowanie
  Dziękuję Portalowi za uśmiech powierzonych mi dzieci podczas organizowanych akcji, za wsparcie, wykonany telefon, dobre słowo. Za to, że jesteście otwarci na...
 • Potrzebna pomoc
  Tydzień temu przyjęliśmy bardzo wymagającego chłopca ,maluch potrzebuję dokładnej i drogiej diagnostyki ,nie mogę wchodzić w szczegóły ale sytuacja jest...
 • Podziękowanie
  Dziękujemy za wszystkie piękne rzeczy, które otrzymaliśy od naszych Dobrych Duchów. Wasza pomoc jest nieoceniona i pozwala nam na jeszcze lepsze...
 • ❤️ Dzień 3... szpital ....
  Dzień 3... To była ciężka noc... kaszel, krztuszenie, nie radzenie sobie z zalegającą flegmą do tego stopnia, że Panie pielęgniarki musiały zdecydować o...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: