Potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
2011-06-09

Specyfika Domu Dziecka nr 2 nie pozwala na porównanie jej z innymi podobnymi placówkami. Zwiększona liczba potrzeb i zadań wynika z opieki nad dziećmi od urodzenia do pełnoletności oraz nieletnimi matkami. Stan zdrowotny i sprawy pielęgnacyjne noworodków, niemowlaków oraz starszych wychowanków powodują, iż utrzymanie Domu Dziecka wymaga odpowiednich środków rzeczowych. Rotacja dzieci w placówce jest duża, średnio rocznie ubywa ponad 50 wychowanków, a na ich miejsce przyjmowanych jest kolejnych 50 - prawie zawsze zaniedbanych zdrowotnie.

Doprowadzenie tych dzieci do ogólnie dobrego stanu zdrowotnego wymaga zwiększonych nakładów na leki, wyżywienie a w szczególności środków higieny i utrzymania czystości.

Z uwagi na specyfikę placówki, dla bezpieczeństwa wychowanków stan techniczny obiektów wymaga stałego nadzoru technicznego oraz bieżących remontów i napraw, dlatego dyrekcja i pracownicy czynią wszelkie możliwie dostępne starania w poszukiwaniu środków pozabudżetowych, stwarzających możliwość funkcjonowania placówki tj. prowadzenie remontów i napraw oraz usuwanie awarii we własnym zakresie, organizowanie dzieciom różnych imprez okolicznościowych związanych z planem wychowawczo - dydaktycznym placówki oraz potrzebami małych dzieci.

 

Do najważniejszych  potrzeb placówki należą:

Pieluchy jednorazowe
Pieluchy z tetry
Śpiochy
Ciuszki niemowlęce i dziecięce
Środki higieny niemowlęcej (oliwki, zasypki, kremy itp.)
Środki czystości i dezynfekcji (proszki i płyny do prania, czyszczenia, mycia)
Materiały remontowo - budowlane oraz wyposażenia wnętrz
Sprzęt gospodarstwa domowego i RTV

 

Dane kontaktowe:
Dom Dziecka nr 2
ul. Staszica 27
73-110 Stargard Szczeciński
tel (091)577-51-42; fax(091)577-05-82 http://dom-dziecka2.w.interia.pl


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2019 r. -  72 450 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,35% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r. • 0,3% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 139 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 458 Liczba rodzin zastępczych  - 36 164 Liczba rodzinnych domów dziecka - 668 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerweca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz   Dane statystyczne GUS -...
 • Tydzień 14,15/2020 - magiczne słowa ;-)
  Kochani szaro, buro i ponuro u nas, może to pogoda ale też taka zwykła bezsilność i niemoc. Czasem jest tak że góry byśmy przenosili a czasem jakoś tak nas...
 • Prosimy Podaruj Cudeńkom swój 1% podatku ❤️
  W tym roku poraz pierwszy nasza rodzina zastępcza może pozyskać środki z 1% podatku. To bardzo proste wystarczy w swoim rozliczeniu podatkowym wpisać trzy...
 • Bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Od samego początku bycia rodziną zastępczą opiekujemy się samymi niemowlętmi w tej chwili pod naszą opieką jest wspaniała trójka ;-) Bardzo zależy nam na...
 • Nasza rodzinka znowu się powiększyła ❤❤❤
  Dzisiaj był telefon czy przyjmiemy 3 miesięczną dziewczynkę? Jak możemy odmówić kiedy maluszek potrzebuje pomocy.Miala juz dzisiaj do nas dołączyć ale...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: