Potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
2011-06-09

Specyfika Domu Dziecka nr 2 nie pozwala na porównanie jej z innymi podobnymi placówkami. Zwiększona liczba potrzeb i zadań wynika z opieki nad dziećmi od urodzenia do pełnoletności oraz nieletnimi matkami. Stan zdrowotny i sprawy pielęgnacyjne noworodków, niemowlaków oraz starszych wychowanków powodują, iż utrzymanie Domu Dziecka wymaga odpowiednich środków rzeczowych. Rotacja dzieci w placówce jest duża, średnio rocznie ubywa ponad 50 wychowanków, a na ich miejsce przyjmowanych jest kolejnych 50 - prawie zawsze zaniedbanych zdrowotnie.

Doprowadzenie tych dzieci do ogólnie dobrego stanu zdrowotnego wymaga zwiększonych nakładów na leki, wyżywienie a w szczególności środków higieny i utrzymania czystości.

Z uwagi na specyfikę placówki, dla bezpieczeństwa wychowanków stan techniczny obiektów wymaga stałego nadzoru technicznego oraz bieżących remontów i napraw, dlatego dyrekcja i pracownicy czynią wszelkie możliwie dostępne starania w poszukiwaniu środków pozabudżetowych, stwarzających możliwość funkcjonowania placówki tj. prowadzenie remontów i napraw oraz usuwanie awarii we własnym zakresie, organizowanie dzieciom różnych imprez okolicznościowych związanych z planem wychowawczo - dydaktycznym placówki oraz potrzebami małych dzieci.

 

Do najważniejszych  potrzeb placówki należą:

Pieluchy jednorazowe
Pieluchy z tetry
Śpiochy
Ciuszki niemowlęce i dziecięce
Środki higieny niemowlęcej (oliwki, zasypki, kremy itp.)
Środki czystości i dezynfekcji (proszki i płyny do prania, czyszczenia, mycia)
Materiały remontowo - budowlane oraz wyposażenia wnętrz
Sprzęt gospodarstwa domowego i RTV

 

Dane kontaktowe:
Dom Dziecka nr 2
ul. Staszica 27
73-110 Stargard Szczeciński
tel (091)577-51-42; fax(091)577-05-82 http://dom-dziecka2.w.interia.pl


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2019 r. -  72 450 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,35% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r. • 0,3% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 139 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 458 Liczba rodzin zastępczych  - 36 164 Liczba rodzinnych domów dziecka - 668 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerweca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz   Dane statystyczne GUS -...
 • Coronawirus (rozrywka)
  Dzień krótki coronawirus. Może ktoś ma po swoich dzieciach niepotrzebna konsolę PS 4 z grami. To bardzo proszę o nas pamiętać gra z dzieciakami jest super i...
 • Duża rodzina i nowe Dzieci i kwarantanna po raz drugi
  Kochani ❤ dziękujemy że jestescie z nami i nas wspieracie❤❤❤ Moi Drodzy czas szybko ucieka. Maluszki zaklimatyzowaly się w naszej rodzinie. Lubią gdy...
 • Podziękowanie
  Witajcie Drodzy Przyjaciele naszych wyjątkowych Dzieci. Dziękujemy za każdą otrzymaną pomoc, dużo łatwiej sprawować opiekę, gdy Ktoś o nas ciepło myśli...
 • Dom ❤
  1872r❤to dom naszych marzeń i choć nie jesteśmy w stanie sfinalizować naszych marzeń wiemy, że to TEN.TEN WYŚNIONY I WYMARZONY (i wiem, że w marzeniach...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: