Potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
2011-06-09

Specyfika Domu Dziecka nr 2 nie pozwala na porównanie jej z innymi podobnymi placówkami. Zwiększona liczba potrzeb i zadań wynika z opieki nad dziećmi od urodzenia do pełnoletności oraz nieletnimi matkami. Stan zdrowotny i sprawy pielęgnacyjne noworodków, niemowlaków oraz starszych wychowanków powodują, iż utrzymanie Domu Dziecka wymaga odpowiednich środków rzeczowych. Rotacja dzieci w placówce jest duża, średnio rocznie ubywa ponad 50 wychowanków, a na ich miejsce przyjmowanych jest kolejnych 50 - prawie zawsze zaniedbanych zdrowotnie.

Doprowadzenie tych dzieci do ogólnie dobrego stanu zdrowotnego wymaga zwiększonych nakładów na leki, wyżywienie a w szczególności środków higieny i utrzymania czystości.

Z uwagi na specyfikę placówki, dla bezpieczeństwa wychowanków stan techniczny obiektów wymaga stałego nadzoru technicznego oraz bieżących remontów i napraw, dlatego dyrekcja i pracownicy czynią wszelkie możliwie dostępne starania w poszukiwaniu środków pozabudżetowych, stwarzających możliwość funkcjonowania placówki tj. prowadzenie remontów i napraw oraz usuwanie awarii we własnym zakresie, organizowanie dzieciom różnych imprez okolicznościowych związanych z planem wychowawczo - dydaktycznym placówki oraz potrzebami małych dzieci.

 

Do najważniejszych  potrzeb placówki należą:

Pieluchy jednorazowe
Pieluchy z tetry
Śpiochy
Ciuszki niemowlęce i dziecięce
Środki higieny niemowlęcej (oliwki, zasypki, kremy itp.)
Środki czystości i dezynfekcji (proszki i płyny do prania, czyszczenia, mycia)
Materiały remontowo - budowlane oraz wyposażenia wnętrz
Sprzęt gospodarstwa domowego i RTV

 

Dane kontaktowe:
Dom Dziecka nr 2
ul. Staszica 27
73-110 Stargard Szczeciński
tel (091)577-51-42; fax(091)577-05-82 http://dom-dziecka2.w.interia.pl


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Maluszki i interwencja
  Kochani Miesiąc temu przyjęliśmy 1 miesięcznego niemowlaczka - dziewczynke. Ładnie je przybiera na wadze i rośnie ❤❤❤ W nocy z soboty na dziele...
 • Neuron - Ośrodek Rehabilitacji - tu pilnie ćwiczymy!
   2 tygodnie będzie trwała rehabilitacja Ignasia i Zosi. Jesteśmy w Neuronie, Ośrodku na wysokim europejskim poziomie. Mogłam tu wziąć nasze dzieci...
 • Nasza rodzinka ❤❤
  Kochani❤❤❤ Bardzo dziękujemy wszystkim Aniołom którzy o nas pamiętają i nas wspomagają. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni nawet za najdrobniejsza pomoc....
 • Sezon na GWIAZDORA uważam za rozpoczęty ❤
  O matuniu... sezon na GWIAZDORA ❤uważam za rozpoczęty ‼️ Nasze Dzieci listy już piszą ❤co ciekawe Promyczka nie pomyślała o sobie a poprosiła o...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: