Potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
2011-06-09

Specyfika Domu Dziecka nr 2 nie pozwala na porównanie jej z innymi podobnymi placówkami. Zwiększona liczba potrzeb i zadań wynika z opieki nad dziećmi od urodzenia do pełnoletności oraz nieletnimi matkami. Stan zdrowotny i sprawy pielęgnacyjne noworodków, niemowlaków oraz starszych wychowanków powodują, iż utrzymanie Domu Dziecka wymaga odpowiednich środków rzeczowych. Rotacja dzieci w placówce jest duża, średnio rocznie ubywa ponad 50 wychowanków, a na ich miejsce przyjmowanych jest kolejnych 50 - prawie zawsze zaniedbanych zdrowotnie.

Doprowadzenie tych dzieci do ogólnie dobrego stanu zdrowotnego wymaga zwiększonych nakładów na leki, wyżywienie a w szczególności środków higieny i utrzymania czystości.

Z uwagi na specyfikę placówki, dla bezpieczeństwa wychowanków stan techniczny obiektów wymaga stałego nadzoru technicznego oraz bieżących remontów i napraw, dlatego dyrekcja i pracownicy czynią wszelkie możliwie dostępne starania w poszukiwaniu środków pozabudżetowych, stwarzających możliwość funkcjonowania placówki tj. prowadzenie remontów i napraw oraz usuwanie awarii we własnym zakresie, organizowanie dzieciom różnych imprez okolicznościowych związanych z planem wychowawczo - dydaktycznym placówki oraz potrzebami małych dzieci.

 

Do najważniejszych  potrzeb placówki należą:

Pieluchy jednorazowe
Pieluchy z tetry
Śpiochy
Ciuszki niemowlęce i dziecięce
Środki higieny niemowlęcej (oliwki, zasypki, kremy itp.)
Środki czystości i dezynfekcji (proszki i płyny do prania, czyszczenia, mycia)
Materiały remontowo - budowlane oraz wyposażenia wnętrz
Sprzęt gospodarstwa domowego i RTV

 

Dane kontaktowe:
Dom Dziecka nr 2
ul. Staszica 27
73-110 Stargard Szczeciński
tel (091)577-51-42; fax(091)577-05-82 http://dom-dziecka2.w.interia.pl


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2018 r. -  71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 1,19% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r. • 1,09% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 152 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 152 Liczba rodzin zastępczych  - 36 478 Liczba rodzinnych domów dziecka - 613   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2018) - pobierz Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2018 r. - (za 2018)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Raporty NIK Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o...
 • Powiększenie rodzinki
  Drodzy Aniołowie. Od czwartku powiększy nam się rodzinka o dwoje maluszków-dziewczynka 2 miesiące i chłopczyk 1.5 roczku. Chetnie przyjmiemy ciuszki nowe lub...
 • Tydzień 27i28/2020 wakacyjne dni wypełnione marzeniami...
  Kochani dni wakacyjne uciekają, nasz czas jest podzielony na opiekę nad dziećmi i budowę domu ale to już wiecie ;-) Jest to jedno z naszych największych...
 • Bez Was nie damy rady...
  Nasze mieszkanie wymaga pilnego remontu. Prosimy o wsparcie finansowe lub bony do castoramy. Dziękujemy.
 • Remont w naszym domu
  Witamy, przed nami trudny czas remontu w naszym domu. Przed nami duże zmiany. Nasz duży dom 30 osobowy musimy podzielić na dwa małe kameralne 14 osobowe...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: