Rodzicielstwo zastępcze- propagowanie i promowanie idei.
dodano przez "Mieć Rodzinę"
2023-04-13

Rodzicielstwo zastępcze, czyli opieka nad dziećmi przez osoby, które nie są ich biologicznymi rodzicami, jest ważnym i potrzebnym aspektem opieki społecznej, który powinien być promowany i propagowany. Jest wiele powodów, dlaczego jest to ważne i jakie pozytywne skutki mogą być odczuwalne w świadomości społeczeństwa. Oto niektóre z nich:

 

Dajemy szansę dzieciom na zdrowy rozwój: Dzieci, które nie mogą być pod opieką swoich biologicznych rodziców, na przykład z powodu rozwodów, śmierci rodziców, lub innych trudności życiowych, często potrzebują stabilności i miłości. Rodzicielstwo zastępcze pozwala im na kontynuowanie ich rozwoju emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego w bezpiecznym i kochającym środowisku. Dzieci, które otrzymują opiekę rodziców zastępczych, mogą rozwijać zdrowe więzi emocjonalne, budować poczucie bezpieczeństwa i zaufania, a także rozwijać swoje umiejętności społeczne.

 

Tworzymy wsparcie dla rodzeństw: W przypadku, gdy rodzeństwo jest oddzielone z powodu różnych okoliczności, takich jak np. umieszczenie w rodzinach zastępczymi, promowanie rodzicielstwa zastępczego może pozwolić na utrzymanie więzi rodzeństwa. Zachęcanie do utrzymania więzi między rodzeństwem może być niezwykle ważne dla ich wzajemnego wsparcia emocjonalnego i poczucia przynależności do rodziny.

 

Dajemy szansę osobom, które nie mogą mieć biologicznych dzieci: Rodzicielstwo zastępcze może być wspaniałym rozwiązaniem dla par, które nie mogą mieć biologicznych dzieci z różnych powodów, takich jak niepłodność. Daje im możliwość tworzenia rodziny i udzielania opieki dzieciom, którzy jej potrzebują. To również może przynieść ogromną satysfakcję emocjonalną i spełnienie, co może pozytywnie wpływać na ich poczucie własnej wartości i zadowolenie z życia.

 

Wspieramy społeczność lokalną: Promowanie rodzicielstwa zastępczego może również przynieść korzyści społeczności lokalnej. Osoby pełniące rolę rodziców zastępczych często są zaangażowane w społeczność lokalną, np. poprzez uczestnictwo w lokalnych szkołach, klubach sportowych, organizacjach charytatywnych, co może przyczynić się do tworzenia silniejszej, bardziej zjednoczonej i zróżnicowanej społeczności.


 

Zmniejszenie liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Promowanie rodzicielstwa zastępczego może przyczynić się do zmniejszenia liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych zamiast w placówkach może przynieść korzyści zarówno dzieciom, jak i społeczeństwu jako całości. Dzieci w rodzinach zastępczych mogą rozwijać się lepiej emocjonalnie, społecznie i kognitywnie, co może przyczynić się do ograniczenia kosztów związanych z problemami społecznymi i zdrowotnymi, które mogą wystąpić u dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie dla rodziców zastępczych: Promowanie rodzicielstwa zastępczego może zapewnić wsparcie dla rodziców zastępczych, którzy podejmują ważne zadanie wychowywania dzieci, które nie są ich biologicznymi dziećmi. Rodziców zastępczych można zapewnić odpowiednie szkolenia, wsparcie finansowe i emocjonalne oraz dostęp do profesjonalnych usług, takich jak terapia rodzinna czy pomoc psychologiczna. To może pomóc rodzicom zastępczym radzić sobie z wyzwaniami, jakie mogą pojawić się w procesie wychowywania dzieci zastępczych.

 

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Wycieczka w Góry Stołowe
  Dzięki wsparciu licznych darczyńców, także tych, którzy dotarli do nas przez portal domydziecka.org, przez trzy dni wedrowaliśmy przez piękną...
 • ❤️ Wsparcie w naszych marzeniach
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • ❤️ Promyczkowa codzienność...
  Wyłapany napad epilepsji, wizyty u specjalistów, zakończenie roku szkolnego to mega wyzwanie w rodzinie wielodzietnej ... Wielu z Was wydawałoby się, że np....
 • Nowi członkowie rodziny
  Witajcie, w czwartek przyjęliśmy do naszego rodzinnego domu dziecka rodzeństwo, dwóch chłopców. Dla nas to nowa sytuacja, bo przyjęliśmy chłopców którzy...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: