RZZ wpis 70 Dzień Matki
dodano przez "Chata na Kępie" Zawodowa Rodzina Zastępcza
2021-05-31

26 maja Dzień Matki. Wiele miłych słów, uśmiechów,życzenia płynące z serca, bombonierki od starszych dzieci i laurki od dziewczynek. Ale tego dnia co roku dzwoni do mnie pewna osoba............................ Siedmioletnia dzisiaj Elizka trafiła do nas mając trzy latka. Opiekowała się nią babcia, która niestety nie sprostała wyzwaniu. Mama dziewczynki mająca wtedy 21 lat mieszkała i pracowała w stolicy. Przez pół roku poznawałam nie tylko Elizkę ale także jej mamę. Młoda dziewczyna, zagubiona, rozchwiana emocjonalnie, nie potrafiąca opiekować się dzieckiem i co najważniejsze nie mająca oparcia w swojej matce. Elizka była u nas prawie dwa lata. W tym czasie opiekowaliśmy się nią ale jednocześnie wspieraliśmy jej mamę, Pomogliśmy jej poukładać sobie życie osobiste. Obie spędziłyśmy mnóstwo godzin na rozmowach telefonicznych. Marysia bo tak ma na imię mama Elizki dzwoniła z różnymi problemami oczekując ode mnie porady, pomocy. Jak mogłam tak doradzałam, pomagałam. Dzwonimy do siebie do dzisiaj. Rozmawiamy o Elizce, o ich planach na przyszłość. Jeśli tylko coś noweo się wydarzy w ich życiu, ja wiem o tym pierwsza. I właśnie ta osoba czyli Marysia dzwoni do mnie z życzeniami w Dniu Matki. Co roku powtarza się ten sam scenariusz. Ja dziękuję za życzenia i pytam czy dzwoniła z życzeniami do swojej matki? W telefonie słyszę odpowiedż co roku taką samą - Przecież dzwonię..... Łezka w oku się kręci.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Sfinansowanie aparatu ortodontycznego oraz kosztów leczenia
  Zwracam się z prośbą o sfinansowanie dla dwóch dziewczynek aparatu ortodontycznego oraz kosztó związanych z przebiegiem leczenia. Z uwagi na fakt,...
 • Organizacja wyjazdu wakacyjnego dla podopiecznych "Korczakowki"
  Zwracam się w imieniu swoim, jak i podopiecznych Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce o pomoc finasową związaną z...
 • 1,5 %
  Pomóż nam rehabilitować dzieci.  KRS 0000199423 Cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA
 • Ogromne podziękowania
  Kochane, fantastyczne Anioły Z całego serca dziękujemy, za ogromną pomoc w pokonaniu trudów dnia codziennego. To tak wiele dla nas znaczy, a...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: