Światowym Dzień FAS w Krośnie. Inauguracją będzie konferencja pt. "Fascynujące dzieci w domu i szkole"
dodano przez Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego WIELKIE SERCE
2014-04-22

Zapraszamy Państwa na udział w Światowym Dzień FAS w Krośnie.

Wstępny program

wykłady:

"Czy FAS da się wyleczyć" dr n. med. Krzysztof Liszcz

"Dziecko z FAS w domu i szkole" psycholog Teresa Jadczak -Szumiło

"Sytuacja psychologiczna rodziców uzależnionych "psycholog Emil Szumiło

" Bezpieczeństwo dziecka w rodzinie nadużywającej alkoholu" dyrektor PCPR w Krośnie Agnieszka Zygarowicz

Warsztaty dla pracowników instytucji, szkól i dla rodziców zastępczych.

 

Warsztaty (3 dniowe):

"Dziecko z FAS  w szkole" - warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, psychologów -psycholog Teresa Jadczak -Szumiło

 " Szkody zdrowotne, zaburzenia rozwoju, trudności wychowawcze i szkolne u dzieci matek pijących w ciąży" rodzice, rodzice zastępczy i adopcyjni dr n. med. Krzysztof Liszcz

 

Nasi wykładowcy to:

dr n. med. Krzysztof Liszcz

lekarz psychiatra, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (1975) w Łodzi, absolwent Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia (1994).W latach 1983-1996 współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu, ordynator oddziału. Od roku 1993 do 2007 współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Wspierania w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu „Daj Szansę”. Od roku 2001 pracuje w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Raciążku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993-2010).Od roku 2002 zaangażowany w działania dotyczące problematyki rodzicielstwa zastępczego i poalkoholowych szkód zdrowotnych u dzieci (FASD), ekspert PARPA, obecnie członek Zespołu przy PARPA badającego rozpowszechnienie FASD w Polsce. Ojciec adopcyjny i zastępczy czwórki dzieci, założyciel i właściciel Pracowni Edukacyjnej – Aksjomat- prowadzi szkolenia dla rodziców, opiekunów i profesjonalistów na tematy związane z FASD, konsultacje lekarskie dzieci i młodzieży. 

Teresa Jadczak Szumiło 

Psycholog- SWPS Warszawa i pedagog - Uniwersytet Warszawski. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej – UMCS Lublin. Jest trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia – numer licencji 195. Interesuje się neuropsychologią rozwojową. Od kilku lat zajmuje się poszukiwaniem psychologicznych metod diagnostycznych dla dzieci z FAS. W tym zakresie współpracuje z Panią prof. ElŜbietą Hornowską i Panem Prof. Andrzejem Urbanikiem. Jest ekspertem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie FAS. Pracuje w Prywatnej Pracowni Psychologicznej Item – Umiejętności Społeczne w Żywcu.

 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Prośba o telewizor laptop do pok pełnoletnich wychowanków gr 2 792051132

  • Prośba o wsparcie finansowe
    Jestesmy RDD.Opiekujemy się 10 dzieci w wieku 2-19 lat.Mamy zepsuty piec do co i potrzebny jest nam nowy.Nowy piec chcemy kupic na pelet lub ekogroszek.Koszt pieca...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: