❣Tolerancja ?❣
dodano przez "Przystań Tęczowe Promyki - Dajemy Dzieciom Radość i Miłość"
2021-03-02

Coraz częściej mówi się o likwidacji a raczej o "wygaszaniu" szkół specjalnych...Nasze Dziecko z upośledzeniem chodziło do szkoły masowej o ile jeszcze było akceptowane przez cudowną wychowawczynię i przez swoich rówieśników o tyle gorzej było z akceptacją u niektórych rodziców...i tak kiedy zadzwonił kiedyś dzwonek na lekcje dzieci ustawiły się w pary, patrzę podchodzi mama do swojego syna, który ustał w parze z naszym Promyczkiem i przepycha chłopca do przodu do innych dzieci,później odwraca się do innej mamy i mówi: "no nie, niech stoi z kim innym a nie z nim"(tu pada imię naszego DZIECKA)...Nasze Dziecko zostało samo bez pary, nie rozumiejąc co się stało... stało samotne, smutne, zagubione...również kiedyś usłyszałam (jedna z Pań nie zauważyła, że stoję przy dzieciach) jak chwaliła się mama jednego z Dzieci w klasie do innej, że była u wychowawcy żeby Pani przesadziła jej syna do innego Dziecka a nie żeby siedział w ławce z tym ... tu też pada imię Promyczka. Nasze Dziecko jest bardzo spokojne, wręcz wycofane, lubiane przez Dzieci, ma tylko troszkę problemów z nauką, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pokłady ematii i jest bardzo wrażliwe. Takie słowa ranią... ranią Dziecko, rodziców, rodzeństwo, rodzinę... tolerancja ?... nadal mówimy o tolerancji? "Wygaszanie"...jest coś na rzeczy, ponieważ szkoła jednego z naszych Dzieci również nie dokońca wiedziała co z nimi będzie. W końcu jest decyzja na pewno będzie funkcjonować w przyszłym roku. Czy KTOŚ pomyślał o naszych Dzieciach i ich potrzebach? Zapraszamy na profil naszej rodzinki oraz na FB Przystań Tęczowe Promyki... Dzieci i góry ❣❣❣ to marzenie naszych Promyczków, potrzebują odpoczynku. Wyjazd w góry byłby dla nich terapeutyczny i rehabilitacyjny, taki wyjazd to mega przedsięwzięcie, wyjazd na 2 auta, lekcja 55 minut z indywidualnym instruktorem dla 1 dziecka to koszt ok.100 zł... 2+11 czy nam się to uda ? Czy podołamy? Z nadzieją z Promyczkowa mama Beata


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2019 r. -  72 450 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,35% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r. • 0,3% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 139 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 458 Liczba rodzin zastępczych  - 36 164 Liczba rodzinnych domów dziecka - 668 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerweca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz   Dane statystyczne GUS -...
 • Dziękujemy, że jesteście z nami ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Kiedyś podjęliśmy decyzję odnośnie bycia rodziną dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach...
 • Nasz dzień - nasze codzienne radości i zachwyty ❤️❤️❤️
  Wstać rano około 6, nawet jak budzik zawiedzie to nasz najmłodszy chłopczyk zawsze chętnie go wyręczy w obudzeniu nas wszystkich :-) Pierwsze co słyszymy to...
 • Życzenia na Dzień Kobiet
    Życzenia dla wszystkich Pań z okazji Dnia Kobiet Gdy zegar wybije marca ósmego i zacznie się Święto Kobiet, zabraknie nam tylko...
 • ❣ Pożegnanie... ❣
  Przemijanie, strata... życie i śmierć towarzyszą nam wszystkim. Strasznie trudny to temat a jeszcze trudniejszy kiedy trzeba przekazać Dziecku, które...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: