Tydzień ciekawych gier!
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-11-06

Minęły nasze wakacje i zaczęła się szkoła. Dzięki zorganizowanej pomocy portalu DomyDziecka.org  i przekazaniu nam laptopów, możemy uczyć się zdalnie i zdobywać pełną wiedzę oraz widzieć naszych nauczycieli.  Jak zwykle po nauce jesteśmy zajęci różnymi dodatkowymi pozalekcyjnymi zajęciami w podzielonych grupach. Starsze i młodsze dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach piłki nożnej, dziewczynki - kółko taneczne, chłopcy - trening Teakwandо. Do tego każdego dnia w miejscu zamieszkania odbywają się gry i zabawy zespołowe

Codziennie wieczorem odbywa się spotkanie dzieci i rozmowy o dniu, co było ciekawe, jakie pojawiły się trudności i nieporozumienia, a wszystkie problemy rozwiązujemy wspólnie. Mamy jeden cel - stworzyć wokół dzieci atmosferę domu i rodziny. Dostrzeżenie w każdym dziecku talentu lub pomoc w jego odkryciu, nawiązanie bliskiej więzi z dziećmi za ich zaufanie i otwartość. Modlimy się za naszą matkę Ukrainę i za każdego żołnierza, który broni jej przed okupantami i dziękujemy Wam, Polacy, za szczęśliwe życie, które mamy!!!


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • czasami mamy pod górkę
  Dzisiaj z Szefową i Maszką byliśmy w Szpital Kliniczny Katowice Ceglana w Katowicach u okulisty. Szefowa ma zmienione okularki i skierowanie na...
 • Sfinansowanie aparatu ortodontycznego oraz kosztów leczenia
  Zwracam się z prośbą o sfinansowanie dla dwóch dziewczynek aparatu ortodontycznego oraz kosztó związanych z przebiegiem leczenia. Z uwagi na fakt,...
 • Organizacja wyjazdu wakacyjnego dla podopiecznych "Korczakowki"
  Zwracam się w imieniu swoim, jak i podopiecznych Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce o pomoc finasową związaną z...
 • 1,5 %
  Pomóż nam rehabilitować dzieci.  KRS 0000199423 Cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: