Tydzień „Dobroci nie ma końca”
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-12-11

Nie ma nic cenniejszego w życiu niż dobroć, poza zdrowiem. Przez 9 miesięcy pobytu w Polsce odczuwaliśmy, otrzymywaliśmy i nadal cieszymy się dobrocią szczerych i niesamowitych polskich ludzi. Czasem wydaje się, że Bóg zawsze kieruje dobroć w życiu tej nacji, jak wieczny przewodnik. Jesteśmy zwykłymi dziećmi z pokiereszowanymi losami i cierpieniami wojennymi. Kto byłby zainteresowany naszym życiem??? Okazuje się, że potrzebne jest to dobrej i uczciwej nacji - Polsce. Jesteśmy dobrze ubrani, zapewnieni wszelkimi środkami do komfortowego życia. Otrzymujemy wiedzę i mamy wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Uczymy się języka polskiego, aby móc wyrazić naszą wdzięczność w języku naszej drugiej matki, tańczymy nowoczesną choreografię, bawimy się i uczymy jeździć na rolkach, uczymy się sztuki pięknej, a dzięki darom serdecznych ludzi angażujemy się w różne zajęcia plastyczne. Serdecznie dziękujemy. Niech dobro, które nam darujecie, wróci do Was stokrotnie.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności - prosimy o 1,5 % podatku ❤️
  KRS: 0000270261 DOPISEK: Przystań Tęczowe Promyki 10313 Bardzo prosimy o 1,5% podatku,który przybliży nas do realizacji marzeń, pomoże w rehabilitacji i...
 • Podaruj 1,5% dla naszych dzieci
  Poszukujemy firm i osób prywatnych, które oddałyby swój 1,5% w ramach rozliczeń z fiskusem. Bardzo potrzebujemy tego wsparcia, gdyż na bieżąco cały...
 • RDD Sokołów Podl :) prosimy o 1,5 %
  wypełniając PIT  KRS 0000270261 oraz cel szczegółowy : RDD STOKOWSCY 10307   CUDOWNIE DZIĘKUJEMY ZA KAŻDE WSPARCIE NASZYCH...
 • ❤️ Autyzm I budowa
  Po wtorkowych wydarzeniach Promyczka z obawą poszła do szkoły, ale udało się..po zajęciach lekcyjnych wrócił dobry humor i wyrównały się emocje, co ciekawe...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: