Tydzień „Dobroci nie ma końca”
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-12-11

Nie ma nic cenniejszego w życiu niż dobroć, poza zdrowiem. Przez 9 miesięcy pobytu w Polsce odczuwaliśmy, otrzymywaliśmy i nadal cieszymy się dobrocią szczerych i niesamowitych polskich ludzi. Czasem wydaje się, że Bóg zawsze kieruje dobroć w życiu tej nacji, jak wieczny przewodnik. Jesteśmy zwykłymi dziećmi z pokiereszowanymi losami i cierpieniami wojennymi. Kto byłby zainteresowany naszym życiem??? Okazuje się, że potrzebne jest to dobrej i uczciwej nacji - Polsce. Jesteśmy dobrze ubrani, zapewnieni wszelkimi środkami do komfortowego życia. Otrzymujemy wiedzę i mamy wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Uczymy się języka polskiego, aby móc wyrazić naszą wdzięczność w języku naszej drugiej matki, tańczymy nowoczesną choreografię, bawimy się i uczymy jeździć na rolkach, uczymy się sztuki pięknej, a dzięki darom serdecznych ludzi angażujemy się w różne zajęcia plastyczne. Serdecznie dziękujemy. Niech dobro, które nam darujecie, wróci do Was stokrotnie.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dzień dobry serdeczne podziękowania dla Pani Kaśi za buty . Ewa Dziekanowska
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dziękujemy dla Pani Ewy za worek na duty bardzo się przydał i za ubranka .Ewa Dziekanowska
 • Spełnij marzenia Dzieci Sodusiowej
  Witam, wkrótce Dzień Dziecka jeśli możesz spełnij marzenia moich dzieci Dzieci Sodusiowej a mam ich 10tkę. Niektóre marzenia są...
 • Dziękujemy
  Bardzo dziękujemy za wsparcie pni Małgorzacie, tym bardziej że zabieramy część dzieci nad morze na długi weekend, a za jakiś czas druga część. Bo...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: