Tydzień "Hurra - przeprowadzka!"
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-09-03

Nasz tydzień był bardzo bogaty i pozytywny. Dzieci nadal angażowały się w regularne zajęcia: poranne ćwiczenia, jogę, spacery, aktywne zabawy...
 
 Dzieci z ukraińskich domów dziecka, sieroty i dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej - Bielsko Biała
Przeprowadzka do nowego miejsca zamieszkania w Centrum Jubileuszowym Caritas była dla wszystkich wyjątkowa. Podczas przygotowań i organizacji przeprowadzki dzieci wykazały się dobrą pracą zespołową.
 
 Dzieci z ukraińskich domów dziecka, sieroty i dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej - Bielsko Biała

Przyjęli wspólne i przyjazne podejście do składania rzeczy. Pożegnanie z Domem Rekolekcyjnym Orionovka nie obyło się bez łez i emocji. Minęły tam piękne i niezapomniane dni.
Hurra - powitano nas w nowym mieszkaniu. Wygodne i przytulne pokoje, smaczne i zdrowe posiłki, nowi znajomi i przyjaciele. Do naszego rodzinnego zespołu dołączyły kolejne 14 dzieci z Ukrainy. Nawiązaliśmy dobre relacje, ustaliliśmy ogólne zasady, zaplanowaliśmy nasze dni.
Nauka zdalna rozpoczęła się 1 września.
 
 Dzieci z ukraińskich domów dziecka, sieroty i dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej - Bielsko Biała
 
Następna jest ciekawa rzecz, nauka i uczestnictwo w projekcie Caritas.
Gotowy do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Jesteśmy pewni, że najciekawsze rzeczy dopiero przed nami!!!


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
  • Podziękowania
    Dziękujemy pięknie Wszystkim za pomoc, Bartusiowi dziękujemy za podzielenie się z chłopcami gazetkami i figurkami. Bardzo się ucieszyli. Życzymy duuużo...
  • Serdecznie DZIĘKUJEMY :)
    Przesyłamy serdeczne podziękowania Panu Marianowi za zakup wymarzonej gry dla Karoliny !!! pozdrawiamy :)
  • ❤️ Budujemy nie dom dziecka...
    ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
  • Podziękowania dla Marcina S za prostownice :-)


Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: