Tydzień "NIE dla złych nawyków"
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-11-27

Nasz tydzień w pełni odpowiadał swojej nazwie. Wśród wielu zajęć szkolnych i zajęć pozalekcyjnych, nasz opiekun oraz pomocnicy przez cały tydzień prowadzili rozmowy z wychowankami na temat szkodliwości palenia, picia alkoholu i spożywaniu innych używek.

Takie tematy są niezbędne w wychowywaniu przyszłych pokoleń. W naszej grupie są dzieci różnego wieku i charakteru. Każde dziecko ma swoją własną historię, swoje rany w życiu, swoje powody, dla których pozostało bez rodziny. Naszym zadaniem jest pokazać dzieciom najlepszą stronę życia, przekazać im nasze pozytywne doświadczenia oraz doświadczenia ludzi, którzy znaleźli się w podobnych życiowych sytuacjach, stworzyli mocne rodziny, zdobyli wykształcenie, opanowali zawody i prowadzą szczęśliwe życie. Wiele dzieci ma w pamięci traumy z ich dzieciństwa w swoich rodzinach. Psycholodzy oraz opiekunowie pracują z takimi wychowankami. Wielki wkład w rozwój i spokój psychiczny wnosi właśnie polski naród. Dzieci na terenie Polski poznają nowych ludzi, otrzymują wiele emocji ze spacerów oraz z zajęć dodatkowych, których liczba wzrasta każdego razu. Zajęcia z profesjonalnym artystą,

lekcje języka polskiego, a także dołączenie pięciu dzieci do klubu taekwondo, jazdy na rolkach w specjalnie wyposażonej hali - to wszystko pomaga zagoić rany duszy dzieci. Naszym głównym zadaniem jako dorosłych jest tylko delikatnie wskazać i pomóc dziecku dokonać właściwego wyboru w życiu.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności - prosimy o 1,5 % podatku ❤️
  KRS: 0000270261 DOPISEK: Przystań Tęczowe Promyki 10313 Bardzo prosimy o 1,5% podatku,który przybliży nas do realizacji marzeń, pomoże w rehabilitacji i...
 • Podaruj 1,5% dla naszych dzieci
  Poszukujemy firm i osób prywatnych, które oddałyby swój 1,5% w ramach rozliczeń z fiskusem. Bardzo potrzebujemy tego wsparcia, gdyż na bieżąco cały...
 • RDD Sokołów Podl :) prosimy o 1,5 %
  wypełniając PIT  KRS 0000270261 oraz cel szczegółowy : RDD STOKOWSCY 10307   CUDOWNIE DZIĘKUJEMY ZA KAŻDE WSPARCIE NASZYCH...
 • ❤️ Autyzm I budowa
  Po wtorkowych wydarzeniach Promyczka z obawą poszła do szkoły, ale udało się..po zajęciach lekcyjnych wrócił dobry humor i wyrównały się emocje, co ciekawe...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: