Tydzień "NIE dla złych nawyków"
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-11-27

Nasz tydzień w pełni odpowiadał swojej nazwie. Wśród wielu zajęć szkolnych i zajęć pozalekcyjnych, nasz opiekun oraz pomocnicy przez cały tydzień prowadzili rozmowy z wychowankami na temat szkodliwości palenia, picia alkoholu i spożywaniu innych używek.

Takie tematy są niezbędne w wychowywaniu przyszłych pokoleń. W naszej grupie są dzieci różnego wieku i charakteru. Każde dziecko ma swoją własną historię, swoje rany w życiu, swoje powody, dla których pozostało bez rodziny. Naszym zadaniem jest pokazać dzieciom najlepszą stronę życia, przekazać im nasze pozytywne doświadczenia oraz doświadczenia ludzi, którzy znaleźli się w podobnych życiowych sytuacjach, stworzyli mocne rodziny, zdobyli wykształcenie, opanowali zawody i prowadzą szczęśliwe życie. Wiele dzieci ma w pamięci traumy z ich dzieciństwa w swoich rodzinach. Psycholodzy oraz opiekunowie pracują z takimi wychowankami. Wielki wkład w rozwój i spokój psychiczny wnosi właśnie polski naród. Dzieci na terenie Polski poznają nowych ludzi, otrzymują wiele emocji ze spacerów oraz z zajęć dodatkowych, których liczba wzrasta każdego razu. Zajęcia z profesjonalnym artystą,

lekcje języka polskiego, a także dołączenie pięciu dzieci do klubu taekwondo, jazdy na rolkach w specjalnie wyposażonej hali - to wszystko pomaga zagoić rany duszy dzieci. Naszym głównym zadaniem jako dorosłych jest tylko delikatnie wskazać i pomóc dziecku dokonać właściwego wyboru w życiu.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Dziękujemy za Waszą obecność...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym...
 • Co tam u nas ?
  Kochani lato minęło, minął wrzesień i październik a tu juz końcówka listopada...a my nadal zagonieni w codziennych sprawach, związanych z opieka nad dziećmi....
 • Bogactwo doznań....
  Nasze dzieciaczki miały tych doznań aż za dużo. Najstarsza z rodzeństwa musiała się opiekować trójką rodzeństwa i odurzony mi rodzicami . Jeszcze...
 • Rozliczenie PIT
  Szanowni Państwo,   Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie wpłaty z rozliczeń podatkowych na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka o numerze KRS...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: