Tydzień "NIE dla złych nawyków"
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-11-27

Nasz tydzień w pełni odpowiadał swojej nazwie. Wśród wielu zajęć szkolnych i zajęć pozalekcyjnych, nasz opiekun oraz pomocnicy przez cały tydzień prowadzili rozmowy z wychowankami na temat szkodliwości palenia, picia alkoholu i spożywaniu innych używek.

Takie tematy są niezbędne w wychowywaniu przyszłych pokoleń. W naszej grupie są dzieci różnego wieku i charakteru. Każde dziecko ma swoją własną historię, swoje rany w życiu, swoje powody, dla których pozostało bez rodziny. Naszym zadaniem jest pokazać dzieciom najlepszą stronę życia, przekazać im nasze pozytywne doświadczenia oraz doświadczenia ludzi, którzy znaleźli się w podobnych życiowych sytuacjach, stworzyli mocne rodziny, zdobyli wykształcenie, opanowali zawody i prowadzą szczęśliwe życie. Wiele dzieci ma w pamięci traumy z ich dzieciństwa w swoich rodzinach. Psycholodzy oraz opiekunowie pracują z takimi wychowankami. Wielki wkład w rozwój i spokój psychiczny wnosi właśnie polski naród. Dzieci na terenie Polski poznają nowych ludzi, otrzymują wiele emocji ze spacerów oraz z zajęć dodatkowych, których liczba wzrasta każdego razu. Zajęcia z profesjonalnym artystą,

lekcje języka polskiego, a także dołączenie pięciu dzieci do klubu taekwondo, jazdy na rolkach w specjalnie wyposażonej hali - to wszystko pomaga zagoić rany duszy dzieci. Naszym głównym zadaniem jako dorosłych jest tylko delikatnie wskazać i pomóc dziecku dokonać właściwego wyboru w życiu.


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dzień dobry serdeczne podziękowania dla Pani Kaśi za buty . Ewa Dziekanowska
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dziękujemy dla Pani Ewy za worek na duty bardzo się przydał i za ubranka .Ewa Dziekanowska
 • Spełnij marzenia Dzieci Sodusiowej
  Witam, wkrótce Dzień Dziecka jeśli możesz spełnij marzenia moich dzieci Dzieci Sodusiowej a mam ich 10tkę. Niektóre marzenia są...
 • Dziękujemy
  Bardzo dziękujemy za wsparcie pni Małgorzacie, tym bardziej że zabieramy część dzieci nad morze na długi weekend, a za jakiś czas druga część. Bo...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: