Tydzień "Serce dla dzieci!!!
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-10-23

W sercach Polaków jest tyle ciepła, miłości i dobroci. W warunkach wojny i ciągłego niepokoju w naszej rodzinnej Ukrainie straciliśmy szansę na szczęśliwe i ciekawe życie w naszym kraju. Byliśmy zmuszeni opuścić nasze rodzinne miejsce i przenieść się do takiej już naszej drogiej Polski. Każdy tydzień i każdy dzień życia w tym kraju pozostaje w naszych sercach na zawsze. Ostatni tydzień był wyjątkowy - to ciekawe wycieczki, zawody sportowe,
 
wycieczka do Żywca do majątku Habsburgów, zwiedziliśmy i zobaczyliśmy piękno
 
 
Jeziora Żywieckiego, odwiedziliśmy mini zoo, zapoznaliśmy się z wystawą etnograficzną, pokonaliśmy zbocza gór, bawiliśmy się w parku zabaw.
 
 
Doceniamy to, co mamy i dostajemy. Przecież na Ukrainie są dzieci, które są na terenach okupowanych i codziennie mają zagrożenie życia, a my jesteśmy pewni, że ich marzeniem jest żyć w wolnym i niepodległym państwie pod spokojnym niebem i otrzymywać te ziemskie dobrodziejstwa, które mamy w przyjaznej Polsce.
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Dom dla Dzieci...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • Ukraiński Cyrk w Polsce
  Cyrk! To niewielkie słowo, a ile radości i satysfakcji przynosi. Dzięki pani Ulianie, Ukraince, która od 9 lat mieszka w Polsce, nasze dzieci...
 • Kolejna przyjemność dla dzieci
  Zimą do nas przyjeżdżała Ukrainka. Poznała się z dziecmi i przywiozła im wiele prezentów. Obiecała im, że przyjedzie ponownie wiosną, i dotrzymała...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: