Tydzień "Serce dla dzieci!!!
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2022-10-23

W sercach Polaków jest tyle ciepła, miłości i dobroci. W warunkach wojny i ciągłego niepokoju w naszej rodzinnej Ukrainie straciliśmy szansę na szczęśliwe i ciekawe życie w naszym kraju. Byliśmy zmuszeni opuścić nasze rodzinne miejsce i przenieść się do takiej już naszej drogiej Polski. Każdy tydzień i każdy dzień życia w tym kraju pozostaje w naszych sercach na zawsze. Ostatni tydzień był wyjątkowy - to ciekawe wycieczki, zawody sportowe,
 
wycieczka do Żywca do majątku Habsburgów, zwiedziliśmy i zobaczyliśmy piękno
 
 
Jeziora Żywieckiego, odwiedziliśmy mini zoo, zapoznaliśmy się z wystawą etnograficzną, pokonaliśmy zbocza gór, bawiliśmy się w parku zabaw.
 
 
Doceniamy to, co mamy i dostajemy. Przecież na Ukrainie są dzieci, które są na terenach okupowanych i codziennie mają zagrożenie życia, a my jesteśmy pewni, że ich marzeniem jest żyć w wolnym i niepodległym państwie pod spokojnym niebem i otrzymywać te ziemskie dobrodziejstwa, które mamy w przyjaznej Polsce.
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤️ Z okazji Dnia Dziecka...
  Aby dac w przyszłości rowniez dom tym Dzieciom, które są z nami od lat a stają Kochani, jesteśmy rodzinką dla 13 Dzieci od 0 r.ż do 18 r.ż  z czego 7 jest z...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Od 23 lat prowadzimy Rodzinny dom dziecka. Opiekujemy się dziećmi od 0 do 4 lat .Mamy pod opieką 4 dzieci niepelnosprawnych wymagających Wsparcia...
 • ❤️ Życzymy Wam...
  Wyjątkowi Rodzice Zastępczy, składam Wam najszczersze życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Dziękuję Wam wspaniali Rodzice za piękno które...
 • ❤️ nasze radości i smutki
  Kochani, jesteśmy rodzinką dla 13 Dzieci od 0 r.ż do 18 r.ż  z czego 7 jest z niepełnosprawnością ❤️ i to właśnie IM, naszym Dzieciom z...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: