Tydzień sportu
dodano przez Dzieci z Obwodu Winnickiego z Ukrainy
2023-10-21

Z zadowoleniem pragniemy podzielić się najnowszymi sukcesami naszych utalentowanych podopiecznych, którzy raz jeszcze potwierdzili, że świetnie radzą sobie w polskim środowisku szkolnym. Ostatni tydzień był dla naszych dzieci czasem pełnym wyzwań, ale również okresem owocnym, w którym ich determinacja i zaangażowanie zaczynają przynosić realne efekty.

Lekcje i zadania, choć nie zawsze łatwe, stają się dla nich obszarem rozwoju, a efekty ich wysiłków cieszą serca nie tylko opiekunów, ale także nauczycieli. Pozytywne opinie płynące od kadry pedagogicznej stanowią potwierdzenie, że nasze dzieci nie tylko integrują się w nowym środowisku, ale także osiągają wspaniałe wyniki w nauce.

Jednym z fascynujących aspektów życia szkolnego naszych podopiecznych jest ich pasja do różnorodnych dyscyplin sportowych. Od czasu przyjazdu z Ukrainy aktywnie uczestniczą w różnych formach aktywności fizycznej, jednak to piłka nożna zdobyła ich serca i stała się priorytetem. Szkolny trener szybko dostrzegł ich wyjątkowe umiejętności i zapał do gry w piłkę nożną, co zaowocowało rozpoczęciem intensywnych treningów.

Rozwijanie nowych umiejętności i talentów stało się dla naszych podopiecznych nie tylko sposobem na aktywne spędzanie czasu, ale także źródłem dumy i satysfakcji. Trener nie tylko kształtuje ich umiejętności piłkarskie, lecz również inspiruje do samodoskonalenia i ciągłego dążenia do doskonałości.

Nie możemy się doczekać, aby śledzić kolejne kroki naszych młodych sportowców i zobaczyć, jak rozwijają swoje umiejętności na boisku oraz jakie nowe wyzwania przyjdą im stawić czoła. Dla naszych podopiecznych każdy dzień w polskiej szkole to nie tylko nauka, ale także fascynująca podróż odkrywania nowych pasji i zdobywania umiejętności, które kształtują ich charaktery i przygotowują do przyszłych wyzwań.

 
   

A w sobotę odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Pewli Ślemieńskiej oraz Żywca. Większość drużyny stanowiły nasze dzieci. My, opiekunowie, mocno dopingowaliśmy i wspieraliśmy drużynę naszych piłkarzy. I chociaż przegrali o 1:3, nie byli zdenerwowani. Ponieważ każda porażka motywuje do nowych starań i zwycięstwa.


 
     

Wierzymy w nasze dzieci i dziękujemy naszej rodzinnej Polsce i jej ludziom za wsparcie i domowy spokój. To właśnie Wasza życzliwość sprawia, że nasze podopieczne czują się tu jak w domu, co dodatkowo umacnia ich pewność siebie i pozytywne podejście do życiowych wyzwań. Wspólnie z Państwem tworzymy dla nich atmosferę zrozumienia, akceptacji i otwartości, co jest niezmiernie cenne w procesie ich integracji i rozwoju. Dziękujemy za każdy gest wsparcia, który pomaga im rozwijać swoje talenty i osiągać kolejne sukcesy.

#DzieciZUkrainy #Dziękujemy #WspólnieMożemyWiele


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • czasami mamy pod górkę
  Dzisiaj z Szefową i Maszką byliśmy w Szpital Kliniczny Katowice Ceglana w Katowicach u okulisty. Szefowa ma zmienione okularki i skierowanie na...
 • Sfinansowanie aparatu ortodontycznego oraz kosztów leczenia
  Zwracam się z prośbą o sfinansowanie dla dwóch dziewczynek aparatu ortodontycznego oraz kosztó związanych z przebiegiem leczenia. Z uwagi na fakt,...
 • Organizacja wyjazdu wakacyjnego dla podopiecznych "Korczakowki"
  Zwracam się w imieniu swoim, jak i podopiecznych Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce o pomoc finasową związaną z...
 • 1,5 %
  Pomóż nam rehabilitować dzieci.  KRS 0000199423 Cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: