Zapraszamy na szkolenie!
dodano przez Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie
2017-08-14

Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia

Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną
i indywidualnych programów usamodzielnienia

Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

 1. Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy - IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu – jakim jest usamodzielnienie dziecka.

 2. Wizja rozwoju w IPP - wzorzec rozwoju, obejmujący swoim zasięgiem całe życie oparty na stadiach rozwoju psychospołecznego Eriksona.

 3. Konieczność rozwoju na każdym etapie życia - objęcie planem każdego etapu życia dziecka, od momentu jego przyjęcia pod opiekę rodziny, diagnoza i praca nad poprzednimi etapami rozwojowymi, jako warunek budowania skutecznego programu późniejszego usamodzielnienia.

 4. Rozwój własny warunkiem pomocy w rozwoju innych - Wierzymy, że warunkiem rzetelnej realizacji IPP jest praca nad własnym rozwojem wszystkich osób, które współuczestniczą w jego opracowaniu.

 5. Konieczność współpracy w tworzeniu IPP - kluczem skuteczności IPP jest współpraca.

 6. Warsztaty praktyczne – spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie.

Osoby prowadzące: psycholog, albertyn i pedagog , rodzic zastępczy zawodowy

Termin: 5 – 6 września 2017r. /wtorek od godz. 9.00 – środa do godz. 16.00/ - łączny wymiar szkolenia - 16 godzin

 

Miejsce: Dwór Ostoia w Klimówce k. Rymanowa, ul. Zdrojowa 1; Klimówka; 38 – 480 Rymanów. http://www.ostoia.pl

 

Koszt: 100 zł od osoby /warunkiem uczestnictwa wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety rekrutacyjnej
i dokonanie wpłaty do dnia 20.08.2017r. na konto SND PBS O/Dębica Nr rachunku: 54 8642 1139 2013 3914 7705 0001

 

Pozostałe koszty pobytu: nocleg w komfortowych pokojach, wyżywienie (dwudaniowy obiad w 1 i 2 dzień szkolenia, ciepła kolacja, śniadanie, serwis kawowy w trakcie trwania dwudniowego szkolenia), bezpłatne miejsce parkingowe, korzystanie z basenu hotelowego, saun, sali fitness oraz koszty szkolenia /wynagrodzenie trenerów, materiały szkoleniowe dla uczestników/, zostaną dofinansowane z dotacji MPRiPS w ramach dotacji z FIO otrzymanej na realizację projektu „Dobry start = Bezpieczne lądowanie”.

 

 

Zapisy i dodatkowe informacje:

Tel: 509 181 369

e-mail: magdakoczaj@interia.pl

adres: Zawierzbie 36; 39 – 204 Żyraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • PODZIĘKOWANIA BYLIŚMY ENERGYLANDIA
  Chciałabym bardzo podziękować byliśmy w ENERGYLANDIA pomimo braku pogody spędziliśmy tam cały dzień dzieci zadowolone, uśmiechnięte. Bardzo dziękujemy za...
 • Pomóżcie Nam wyjechać na rodzinne wakacje :)
  Witamy :) Na wstępie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku o naszej rodzinie :) https://youtu.be/bKY2WC6i3zA Przedstawiamy wstępny plan...
 • Prosba o wsparcie
  Kochani Aniołowie duzo nam juz pomogliscie i z calego serca za wszystko dziekujemy
 • POMOŻECIE ???
  Kochane nasze Anioły wielokrotnie udowodniliście, że pomagacie nam bezinteresownie. Za każdy dar oraz za zaufanie nam z  całego serca dziekujemy... z Wami...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: