Zapraszamy na szkolenie!
dodano przez Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie
2017-08-14

Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia

Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną
i indywidualnych programów usamodzielnienia

Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

  1. Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy - IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu – jakim jest usamodzielnienie dziecka.

  2. Wizja rozwoju w IPP - wzorzec rozwoju, obejmujący swoim zasięgiem całe życie oparty na stadiach rozwoju psychospołecznego Eriksona.

  3. Konieczność rozwoju na każdym etapie życia - objęcie planem każdego etapu życia dziecka, od momentu jego przyjęcia pod opiekę rodziny, diagnoza i praca nad poprzednimi etapami rozwojowymi, jako warunek budowania skutecznego programu późniejszego usamodzielnienia.

  4. Rozwój własny warunkiem pomocy w rozwoju innych - Wierzymy, że warunkiem rzetelnej realizacji IPP jest praca nad własnym rozwojem wszystkich osób, które współuczestniczą w jego opracowaniu.

  5. Konieczność współpracy w tworzeniu IPP - kluczem skuteczności IPP jest współpraca.

  6. Warsztaty praktyczne – spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie.

Osoby prowadzące: psycholog, albertyn i pedagog , rodzic zastępczy zawodowy

Termin: 5 – 6 września 2017r. /wtorek od godz. 9.00 – środa do godz. 16.00/ - łączny wymiar szkolenia - 16 godzin

 

Miejsce: Dwór Ostoia w Klimówce k. Rymanowa, ul. Zdrojowa 1; Klimówka; 38 – 480 Rymanów. http://www.ostoia.pl

 

Koszt: 100 zł od osoby /warunkiem uczestnictwa wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety rekrutacyjnej
i dokonanie wpłaty do dnia 20.08.2017r. na konto SND PBS O/Dębica Nr rachunku: 54 8642 1139 2013 3914 7705 0001

 

Pozostałe koszty pobytu: nocleg w komfortowych pokojach, wyżywienie (dwudaniowy obiad w 1 i 2 dzień szkolenia, ciepła kolacja, śniadanie, serwis kawowy w trakcie trwania dwudniowego szkolenia), bezpłatne miejsce parkingowe, korzystanie z basenu hotelowego, saun, sali fitness oraz koszty szkolenia /wynagrodzenie trenerów, materiały szkoleniowe dla uczestników/, zostaną dofinansowane z dotacji MPRiPS w ramach dotacji z FIO otrzymanej na realizację projektu „Dobry start = Bezpieczne lądowanie”.

 

 

Zapisy i dodatkowe informacje:

Tel: 509 181 369

e-mail: magdakoczaj@interia.pl

adres: Zawierzbie 36; 39 – 204 Żyraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Prośba o telewizor laptop do pok pełnoletnich wychowanków gr 2 792051132

  • Prośba o wsparcie finansowe
    Jestesmy RDD.Opiekujemy się 10 dzieci w wieku 2-19 lat.Mamy zepsuty piec do co i potrzebny jest nam nowy.Nowy piec chcemy kupic na pelet lub ekogroszek.Koszt pieca...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: