Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka z woj. śląskiego
2014-10-28

Zapraszamy i zachęcamy do zgłoszenia się do akcji organizowanej dla Rodzinnych Domów Dziecka z woj. Śląskiego

Można otrzymac wsparcie w postaci mebli lub sprzętu specjalistycznego (okularów korekcyjnych, wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego) dla dzieci i młodzieży.

Zainteresowane placówki prosimy o przesłanie na info@domydziecka.org zgłoszenia pobierz formularz zgłoszeniowy


Zobacz także:

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150...
  • Prośba o wsparcie finansowe
    Jestesmy RDD.Opiekujemy się 10 dzieci w wieku 2-19 lat.Potrzebujemy nowego pieca na pelet z zasobnikiemy.Koszt pieca to ok 10.000 zl. Bardzo prosimy o wsparcie...
  • Dziękujemy
    W ostatnim czasie spotkaliśmy się z ogromną życzliwością. Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory odpowiedzieli na nasze prośby i wsparli nas w...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: