Dom Dziecka "Na Wzgórzu"

Dyrektor placówki: Beata Młynarczyk

Typ placówki: socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi

Adres:
Pomorskie
81-820, Sopot
ul. 23 Marca 16

Tel.: 58 551 19 94

Email: dom.sopot@wp.pl

Liczba miejsc: 30

Opis:
Placówka socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi (2)


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-08-21 21:41:58Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Apel o pomoc
    Prosimy o każdą pomoc... Artykuł o nas......
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: