Statystyki oraz dokumenty do pobrania

Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2018 r. -  71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą
 

• 1,19% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.
• 1,09% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.                                      


Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655

Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 152

Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10

Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3

 

Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 152

Liczba rodzin zastępczych  - 36 478

Liczba rodzinnych domów dziecka - 613

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2018) - pobierz

Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2018 r. - (za 2018)  - pobierz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liczba dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

Liczba dzieci objętych instytucjonalną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy placówek w latach 2005-2018

Liczba placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2018

Liczba dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2018

Liczba rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Raporty NIK

Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o wynikach kontroli

Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Prezentacja
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Przysposobienie w sądach rodzinnych

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2000 - I pół. 2019  (szczegółowe dane) - pobierz

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2006 - 1972 - pobierz

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dane statystyczne rok 2018

 

Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2018 r.) – 55 152

Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2018 r.) – 16 655


Pod koniec 2018 r. funkcjonowało 1165 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1152 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 

Wśród tych pierwszych działało:

20,5% placówek rodzinnych, 60,4% socjalizacyjnych, 3,5% interwencyjnych, 2,1% specjalistyczno-terapeutycznych oraz 12,3% placówek łączących zadania. 

Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 18 697, w tym,

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 18 351.

Pod koniec roku w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 16 655 wychowanków.

 

 

Liczba wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według wieku:

• do 1 r. ż. – 209
• 1-3 r. ż. – 567
• 4-6 r. ż. – 950
• 7-9 r. ż. – 1567
• 10-13 r. ż. – 3881
• 14-17 r. ż. – 7467
• pełnoletni uczący się – 2014

 

W końcu 2018 r. funkcjonowało:

• 36 478 rodzin zastępczych

   rodziny spokrewnione – 64,3% ogółu 
   rodziny niezawodowe – 29,9% ogółu
   rodziny zawodowe – 5,8% ogółu.

• 613 rodzinnych domów dziecka.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 55 152 dzieciom.Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku 7-13 lat (19 615). 6017 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Instytucjonalna Piecza Zastępcza w 2018 r. 
(dane wg Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stan na dzień 31.12.2018)


Liczba placówek:  
OGÓŁEM - 1138

• Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1125

   w tym (dane nie sumują się, ponieważ jedna placówka może pełnić kilka funkcji)): 
   Socjalizacyjne - 800
   Rodzinne - 254
   Interwencyjne - 205
   Specjalistyczno-terapeutyczne - 58

• Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne - 10

• Interwencyjne ośrodki preadopcyjne - 3

 

Liczba wychowanków
w ciągu roku 2018
OGÓŁEM – 16 856

• W placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 16 732

   w tym: 
   Socjalizacyjnych – 13 427
   
Rodzinnych - 1614
   
Interwencyjnych - 1209
   
Specjalistyczno-terapeutycznych - 482
 

• W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych - 270

• W interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 49

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rodzinna Piecza Zastępcza w 2018 r. 
(dane wg Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stan na dzień 31.12.2018)

 

Liczba rodzin:
OGÓŁEM – 37 252

• Rodziny zastępcze – 36 639

   w tym: 
   Spokrewnione - 23 544
   Niezawodowe - 10 969
   Zawodowe - 1 408
   Zawodowe specjalistyczne - 246
   Zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego - 472

• Rodzinne domy dziecka - 613

 

Liczba dzieci 
w ciągu roku 2018
OGÓŁEM – 55 288

• w rodzinach zastępczych – 51 285

   w tym:
   Spokrewnione – 30 185
   Niezawodowe – 14 528
   Zawodowe - 4 560
   Zawodowe specjalistyczne - 530
   
Zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego - 1 482

• Rodzinne domy dziecka – 4 003

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zestawienia z poprzednich lat:

Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2016) pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2014) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2013) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2012) - pobierz
Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz
Dane statystyczne GUS (za 2013) - pobierz
Dane statystyczne GUS (lata 2005 - 2011) - pobierz
Zestawienia za lata 2004-2011 -pobierz
Archiwalne dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych  (stan na I półrocze 2011)   -  pobierz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inne informację:

Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz

Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz

Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz

Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz

Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz

Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz

Prezentacja dotycząca ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2018 r. -  71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 1,19% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r. • 1,09% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 152 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 152 Liczba rodzin zastępczych  - 36 478 Liczba rodzinnych domów dziecka - 613 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2018) - pobierz Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2018 r. - (za 2018)  - pobierz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
 • Wielka rodzina
  Kochani ❤ Od tygodnia mamy w domu 2 nowych maluszków. Dziewczynkę 2 miesiące i chlopczyka 2 latka. Na chwilę obecną opiekujemy się 11 dzieci w wieku do 10...
 • Dziękujemy że jesteście z nami ;-) prosimy o pomoc :-)
  Kochani chciałam Wam podziekować za to, że jesteście z nami, że interesujecie się dziećmi, które u nas przebywają. Bardzo doceniamy to wasze zaangażowanie...
 • Wsparcie
  Drodzy Aniołowie. Okres pandemii to trudny czas dla nas wszystkich. Opiekujemy się 11 dzieci w wieku od 2 miesięcy -10 lat. Na chwile obecną dla naszych dzieci...
 • Sala do rehabilitacji powstaje !!! pomoc mile widziana
  przy 9 dzieci wydajemy mnóstwo pieniędzy na zajęcia z integracji sensorycznej , terapii ręki i innych... podczas pandemii musieliśmy sami podjąc się...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: