Statystyki oraz dokumenty do pobrania

 
 
Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą
 
•  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.
•  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.
 
Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572
Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294
Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10
Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3
 
Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240
Liczba rodzin zastępczych – 35 439
Liczba rodzinnych domów dziecka – 781
 
Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS)
Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240
Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572
 
Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Wśród tych pierwszych działało:
 
209 placówek rodzinnych, 807 placówek socjalizacyjnych, 56 interwencyjnych, 32 specjalistyczno-terapeutycznych, oraz 190 placówek łączących zadania.
 
Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wynosiła 16 923 miejsca, w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 16 551 miejsc.
 
Pod koniec roku w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 16 923 wychowanków.
 
Liczba wychowanków w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej według wieku:
•  Do 1 r.ż. – 1,0%, tj. 170
•  1-3 r.ż. – 3,2%, tj. 527
•  4-6 r. ż. – 5,9%, tj. 974
•  7-9 r.ż. – 10,2%, tj. 1 694
•  10 -13 r.ż. – 25,7%, tj. 4 258
•  14-17 r.ż. – 46,0%, tj. 7 622
•  Pełnoletni uczący się – 1 327
 
W końcu 2022 r. funkcjonowało:
•  35 439 rodzin zastępczych
Rodziny spokrewnione – 64,1%
Rodziny niezawodowe – 30,1%
Rodziny zawodowe – 5,8%
 
•  781 rodzinnych domów dziecka
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 56 240 dzieciom. 8,8% dzieci posiadało orzeczenie o niepełnosprawności Liczba wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej według wieku:
 
• Do 1 r.ż. – 1,7%, tj. 936
• 1-3 r.ż. – 7,9%, tj. 4 422
• 4-6 r. ż. – 11,3%, tj. 6 379
• 7-13 r.ż. – 34,6%, tj. 19 469
• 14-17 r.ż. – 27,8%, tj. 15 620
• Pełnoletni uczący się – 16,7%, 9 414
 
Adopcja:
W 2022 r. do adopcji trafiło
•  1 483 wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej
•  4 313 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej
 
Usamodzielnienie wychowanków:
W 2022 r. pieczę zastępczą opuściło:
• 2 077 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (1 199 założyło własne gospodarstwo domowe, a 697 powróciło do rodziny naturalnej).
• 4 538 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (2 277 założyło własne gospodarstwo domowe, a 163 powróciło do rodziny naturalnej)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2021 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz
 

Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2022 r. - pobierz

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą

 

0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.
1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                      


Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931

Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260

Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10

Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3

 

Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357

Liczba rodzin zastępczych  - 35 915

Liczba rodzinnych domów dziecka - 724

 

Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)

 

Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357

Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931


Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 

Wśród tych pierwszych działało:

219 placówek rodzinnych, 777 socjalizacyjnych, 51 interwencyjnych, 31 specjalistyczno-terapeutycznych oraz 182 placówki łączące zadania. 

Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 16 789, w tym,

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 16 421.

Pod koniec roku w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 15 931 wychowanków.

Liczba wychowanków w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej według wieku:

• do 1 r. ż. – 1,0%, tj. 158
• 1-3 r. ż. – 3,4%, tj. ok. 537
• 4-6 r. ż. – 6,1%, tj. ok. 979
• 7-9 r. ż. – 9,9%, tj. ok. 1517
• 10-13 r. ż. – 25,2%, tj. 4018
• 14-17 r. ż. – 44,9%, tj. 7154
• pełnoletni uczący się – 9,5%, tj. 1514

 

 

W końcu 2021 r. funkcjonowało:

• 35 915 rodzin zastępczych

   rodziny spokrewnione – 64,2% ogółu 
   rodziny niezawodowe – 29,9% ogółu
   rodziny zawodowe – 5,9% ogółu.

• 724 rodzinnych domów dziecka.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 56 357 dzieciom. 6309 dzieci posiadało  orzeczenie o niepełnosprawności.

Liczba wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej według wieku:

• do 1 r. ż. – 1,6%, tj. ok. 892
• 1-3 r. ż. – 7,7%, tj. ok. 4328
• 4-6 r. ż. – 10,7%, tj. ok. 6017
• 7-13 r. ż. – 34,6%, tj. 19 518
• 14-17 r. ż. – 27,7%, tj. ok. 15 641
• pełnoletni uczący się – 17,7%, tj. 9 961

 

Adopcja:

W 2021 r. do adopcji trafiło:
• 1292 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej
• ok. 317 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Usamodzielnienie wychowanków:

W 2021 r. pieczę zastępczą opuściło:
• 2043 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (54,04% założyło własne gospodarstwo domowe, 35,29% powróciło do rodziny naturalnej)
• 3980 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zatępczej (51,56% założyło własne gospodarstwo domowe, 4,37% powróciło do rodziny naturalnej)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczejpobierz
 

Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2020 r. - pobierz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liczba dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2020

Liczba dzieci objętych instytucjonalną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy placówek w latach 2005-2019

Liczba placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

Liczba dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

Liczba rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Raporty NIK

Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o wynikach kontroli

Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Prezentacja
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Przysposobienie w sądach rodzinnych

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2000 - 2020  (źródło: Instytut Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości) - pobierz

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2006 - 1972 - pobierz

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)

 

Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486

Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029


Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 2 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 

Wśród tych pierwszych działało:

223 placówek rodzinnych, 751 socjalizacyjnych, 43 interwencyjnych, 22 specjalistyczno-terapeutycznych oraz 154 placówki łączące zadania. 

Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 17 991, w tym,

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 17 640.

Pod koniec roku w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 16 029 wychowanków.

Liczba wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według wieku:

• do 1 r. ż. – 1%, tj. 169
• 1-3 r. ż. – 3,2%, tj. ok. 512
• 4-6 r. ż. – 5,7%, tj. ok. 914
• 7-9 r. ż. – 9,3%, tj. ok. 1491
• 10-13 r. ż. – 25,3%, tj. 4052
• 14-17 r. ż. – 44,9%, tj. 7196
• pełnoletni uczący się – 10,6%, tj. 1696

 

 

W końcu 2020 r. funkcjonowało:

• 35 855 rodzin zastępczych

   rodziny spokrewnione – 64,6% ogółu 
   rodziny niezawodowe – 29,6% ogółu
   rodziny zawodowe – 5,8% ogółu.

• 685 rodzinnych domów dziecka.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 55 486 dzieciom. 6195 dzieci posiadało  orzeczenie o niepełnosprawności.

Liczba wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej według wieku:

• do 1 r. ż. – 1,5%, tj. ok. 832
• 1-3 r. ż. – 7,3%, tj. ok. 4050
• 4-6 r. ż. – 9,9%, tj. ok. 5493
• 7-13 r. ż. – 34,9%, tj. 19 354
• 14-17 r. ż. – 28,1%, tj. ok. 15 592
• pełnoletni uczący się – 18,3%, tj. 10 154

 

Adopcja:

W 2020 r. do adopcji trafiło:
• 1140 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej
• ok. 238 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Usamodzielnienie wychowanków:

W 2020 r. pieczę zastępczą opuściło:
• 2328 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (53,86% założyło własne gospodarstwo domowe, 35,95% powróciło do rodziny naturalnej)
• 3743 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zatępczej (55,73% założyło własne gospodarstwo domowe, 5,42% powróciło do rodziny naturalnej)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zestawienia z poprzednich lat:

Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2016) pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2014) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2013) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2012) - pobierz
Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz
Dane statystyczne GUS (za 2013) - pobierz
Dane statystyczne GUS (lata 2005 - 2011) - pobierz
Zestawienia za lata 2004-2011 -pobierz
Archiwalne dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych  (stan na I półrocze 2011)   -  pobierz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inne informację:

Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz

Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz

Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz

Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz

Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz

Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz

Prezentacja dotycząca ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz

 

Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Dzień 8... Nadal szpitalnie
  Niedziela dzień 8.... Po kryzysie pomalutku następuje poprawa... Malutka ciągle głodna... Pani Doktor mówiła, że po sterydach może mieć zwiększony apetyt...
 • ❤️ Dzień 7... szok....
  Jejku to już dzień 7... Na chwilę obecną nikt nawet nie wspomni ani nie wspomina kiedy wychodzimy do domu .... Noc ze środy na czwartek była mega trudna......
 • Szoła
  Bardzo prosimy o wsparcie w zakupie książek do technikum logistycznego, chyba że ktoś ma zbędne chętnie przyjmiemy, koszt mniej więcej to około 1500...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: