Statystyki oraz dokumenty do pobrania

 
 
Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą
 
•  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.
•  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.
 
Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572
Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294
Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10
Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3
 
Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240
Liczba rodzin zastępczych – 35 439
Liczba rodzinnych domów dziecka – 781
 
Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS)
Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240
Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572
 
Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Wśród tych pierwszych działało:
 
209 placówek rodzinnych, 807 placówek socjalizacyjnych, 56 interwencyjnych, 32 specjalistyczno-terapeutycznych, oraz 190 placówek łączących zadania.
 
Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wynosiła 16 923 miejsca, w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 16 551 miejsc.
 
Pod koniec roku w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 16 923 wychowanków.
 
Liczba wychowanków w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej według wieku:
•  Do 1 r.ż. – 1,0%, tj. 170
•  1-3 r.ż. – 3,2%, tj. 527
•  4-6 r. ż. – 5,9%, tj. 974
•  7-9 r.ż. – 10,2%, tj. 1 694
•  10 -13 r.ż. – 25,7%, tj. 4 258
•  14-17 r.ż. – 46,0%, tj. 7 622
•  Pełnoletni uczący się – 1 327
 
W końcu 2022 r. funkcjonowało:
•  35 439 rodzin zastępczych
Rodziny spokrewnione – 64,1%
Rodziny niezawodowe – 30,1%
Rodziny zawodowe – 5,8%
 
•  781 rodzinnych domów dziecka
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 56 240 dzieciom. 8,8% dzieci posiadało orzeczenie o niepełnosprawności Liczba wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej według wieku:
 
• Do 1 r.ż. – 1,7%, tj. 936
• 1-3 r.ż. – 7,9%, tj. 4 422
• 4-6 r. ż. – 11,3%, tj. 6 379
• 7-13 r.ż. – 34,6%, tj. 19 469
• 14-17 r.ż. – 27,8%, tj. 15 620
• Pełnoletni uczący się – 16,7%, 9 414
 
Adopcja:
W 2022 r. do adopcji trafiło
•  1 483 wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej
•  4 313 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej
 
Usamodzielnienie wychowanków:
W 2022 r. pieczę zastępczą opuściło:
• 2 077 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (1 199 założyło własne gospodarstwo domowe, a 697 powróciło do rodziny naturalnej).
• 4 538 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (2 277 założyło własne gospodarstwo domowe, a 163 powróciło do rodziny naturalnej)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2021 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz
 

Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2022 r. - pobierz

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą

 

0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.
1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                      


Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931

Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260

Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10

Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3

 

Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357

Liczba rodzin zastępczych  - 35 915

Liczba rodzinnych domów dziecka - 724

 

Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)

 

Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357

Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931


Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 

Wśród tych pierwszych działało:

219 placówek rodzinnych, 777 socjalizacyjnych, 51 interwencyjnych, 31 specjalistyczno-terapeutycznych oraz 182 placówki łączące zadania. 

Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 16 789, w tym,

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 16 421.

Pod koniec roku w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 15 931 wychowanków.

Liczba wychowanków w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej według wieku:

• do 1 r. ż. – 1,0%, tj. 158
• 1-3 r. ż. – 3,4%, tj. ok. 537
• 4-6 r. ż. – 6,1%, tj. ok. 979
• 7-9 r. ż. – 9,9%, tj. ok. 1517
• 10-13 r. ż. – 25,2%, tj. 4018
• 14-17 r. ż. – 44,9%, tj. 7154
• pełnoletni uczący się – 9,5%, tj. 1514

 

 

W końcu 2021 r. funkcjonowało:

• 35 915 rodzin zastępczych

   rodziny spokrewnione – 64,2% ogółu 
   rodziny niezawodowe – 29,9% ogółu
   rodziny zawodowe – 5,9% ogółu.

• 724 rodzinnych domów dziecka.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 56 357 dzieciom. 6309 dzieci posiadało  orzeczenie o niepełnosprawności.

Liczba wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej według wieku:

• do 1 r. ż. – 1,6%, tj. ok. 892
• 1-3 r. ż. – 7,7%, tj. ok. 4328
• 4-6 r. ż. – 10,7%, tj. ok. 6017
• 7-13 r. ż. – 34,6%, tj. 19 518
• 14-17 r. ż. – 27,7%, tj. ok. 15 641
• pełnoletni uczący się – 17,7%, tj. 9 961

 

Adopcja:

W 2021 r. do adopcji trafiło:
• 1292 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej
• ok. 317 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Usamodzielnienie wychowanków:

W 2021 r. pieczę zastępczą opuściło:
• 2043 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (54,04% założyło własne gospodarstwo domowe, 35,29% powróciło do rodziny naturalnej)
• 3980 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zatępczej (51,56% założyło własne gospodarstwo domowe, 4,37% powróciło do rodziny naturalnej)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczejpobierz
 

Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2020 r. - pobierz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liczba dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2020

Liczba dzieci objętych instytucjonalną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy placówek w latach 2005-2019

Liczba placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

Liczba dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

Liczba rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Raporty NIK

Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o wynikach kontroli

Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Prezentacja
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Przysposobienie w sądach rodzinnych

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2000 - 2020  (źródło: Instytut Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości) - pobierz

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2006 - 1972 - pobierz

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)

 

Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486

Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029


Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 2 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 

Wśród tych pierwszych działało:

223 placówek rodzinnych, 751 socjalizacyjnych, 43 interwencyjnych, 22 specjalistyczno-terapeutycznych oraz 154 placówki łączące zadania. 

Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 17 991, w tym,

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 17 640.

Pod koniec roku w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 16 029 wychowanków.

Liczba wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według wieku:

• do 1 r. ż. – 1%, tj. 169
• 1-3 r. ż. – 3,2%, tj. ok. 512
• 4-6 r. ż. – 5,7%, tj. ok. 914
• 7-9 r. ż. – 9,3%, tj. ok. 1491
• 10-13 r. ż. – 25,3%, tj. 4052
• 14-17 r. ż. – 44,9%, tj. 7196
• pełnoletni uczący się – 10,6%, tj. 1696

 

 

W końcu 2020 r. funkcjonowało:

• 35 855 rodzin zastępczych

   rodziny spokrewnione – 64,6% ogółu 
   rodziny niezawodowe – 29,6% ogółu
   rodziny zawodowe – 5,8% ogółu.

• 685 rodzinnych domów dziecka.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 55 486 dzieciom. 6195 dzieci posiadało  orzeczenie o niepełnosprawności.

Liczba wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej według wieku:

• do 1 r. ż. – 1,5%, tj. ok. 832
• 1-3 r. ż. – 7,3%, tj. ok. 4050
• 4-6 r. ż. – 9,9%, tj. ok. 5493
• 7-13 r. ż. – 34,9%, tj. 19 354
• 14-17 r. ż. – 28,1%, tj. ok. 15 592
• pełnoletni uczący się – 18,3%, tj. 10 154

 

Adopcja:

W 2020 r. do adopcji trafiło:
• 1140 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej
• ok. 238 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Usamodzielnienie wychowanków:

W 2020 r. pieczę zastępczą opuściło:
• 2328 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (53,86% założyło własne gospodarstwo domowe, 35,95% powróciło do rodziny naturalnej)
• 3743 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zatępczej (55,73% założyło własne gospodarstwo domowe, 5,42% powróciło do rodziny naturalnej)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zestawienia z poprzednich lat:

Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2016) pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2014) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2013) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2012) - pobierz
Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz
Dane statystyczne GUS (za 2013) - pobierz
Dane statystyczne GUS (lata 2005 - 2011) - pobierz
Zestawienia za lata 2004-2011 -pobierz
Archiwalne dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych  (stan na I półrocze 2011)   -  pobierz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inne informację:

Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz

Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz

Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz

Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz

Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz

Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz

Prezentacja dotycząca ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz

 

Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
  • Marzenie
    Witam wszystkich, marzeniem dzieci jest uposażenie placu zabaw w huśtawkę w bocianie gniazdo przy takie ekipie potrzebujemy chociaż że 2 sztuki. Myślę że...
  • Prośba o wsparcie -Dzień Dziecka❤️
    Kochani Niedługo Dzień Dziecka .Jeżeli ktoś chciałby spełnić marzenia naszych dzieci i nam pomoc to zapraszamy do kontaktu . Jesteśmy RDD I opiekujemy się...
  • Podziękowania
    Z całego serca dziękujemy wspaniałym darczyńcom: pani Agacie Kowalskiej i panu Mariuszowi Kozłowskiemu za paczki pełne cudownych niespodzianek dla dzieci....
  • ❤️ Noc...interwencja... I zgodziliśmy się
    Święta... na podwórku było szukanie upominków od zająca- było śmiesznie i wesoło ale przede wszystkim Święta minęły nam rodzinnie, radośnie i w...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: