Statystyki oraz dokumenty do pobrania

Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2019 r. -  72 450 dzieci objętych pieczą zastępczą
 

0,35% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r.
0,3% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r.                                      


Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655

Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 139

Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10

Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3

 

Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 458

Liczba rodzin zastępczych  - 36 164

Liczba rodzinnych domów dziecka - 668

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerweca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczejpobierz
 

Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2019 r. - (za 2019)  - pobierz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liczba dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

Liczba dzieci objętych instytucjonalną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy placówek w latach 2005-2019

Liczba placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

Liczba dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

Liczba rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne typy w latach 2005-2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Raporty NIK

Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o wynikach kontroli

Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Prezentacja
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Przysposobienie w sądach rodzinnych

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2000 - I pół. 2019  (szczegółowe dane) - pobierz

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2006 - 1972 - pobierz

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dane statystyczne rok 2018

 

Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2018 r.) – 55 152

Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2018 r.) – 16 655


Pod koniec 2018 r. funkcjonowało 1165 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1152 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 

Wśród tych pierwszych działało:

20,5% placówek rodzinnych, 60,4% socjalizacyjnych, 3,5% interwencyjnych, 2,1% specjalistyczno-terapeutycznych oraz 12,3% placówek łączących zadania. 

Łączna liczba miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosła 18 697, w tym,

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 18 351.

Pod koniec roku w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 16 655 wychowanków.

 

 

Liczba wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według wieku:

• do 1 r. ż. – 209
• 1-3 r. ż. – 567
• 4-6 r. ż. – 950
• 7-9 r. ż. – 1567
• 10-13 r. ż. – 3881
• 14-17 r. ż. – 7467
• pełnoletni uczący się – 2014

 

W końcu 2018 r. funkcjonowało:

• 36 478 rodzin zastępczych

   rodziny spokrewnione – 64,3% ogółu 
   rodziny niezawodowe – 29,9% ogółu
   rodziny zawodowe – 5,8% ogółu.

• 613 rodzinnych domów dziecka.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zapewniły opiekę 55 152 dzieciom.Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku 7-13 lat (19 615). 6017 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Instytucjonalna Piecza Zastępcza w 2018 r. 
(dane wg Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stan na dzień 31.12.2018)


Liczba placówek:  
OGÓŁEM - 1138

• Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1125

   w tym (dane nie sumują się, ponieważ jedna placówka może pełnić kilka funkcji)): 
   Socjalizacyjne - 800
   Rodzinne - 254
   Interwencyjne - 205
   Specjalistyczno-terapeutyczne - 58

• Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne - 10

• Interwencyjne ośrodki preadopcyjne - 3

 

Liczba wychowanków
w ciągu roku 2018
OGÓŁEM – 16 856

• W placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 16 732

   w tym: 
   Socjalizacyjnych – 13 427
   
Rodzinnych - 1614
   
Interwencyjnych - 1209
   
Specjalistyczno-terapeutycznych - 482
 

• W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych - 270

• W interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 49

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rodzinna Piecza Zastępcza w 2018 r. 
(dane wg Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stan na dzień 31.12.2018)

 

Liczba rodzin:
OGÓŁEM – 37 252

• Rodziny zastępcze – 36 639

   w tym: 
   Spokrewnione - 23 544
   Niezawodowe - 10 969
   Zawodowe - 1 408
   Zawodowe specjalistyczne - 246
   Zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego - 472

• Rodzinne domy dziecka - 613

 

Liczba dzieci 
w ciągu roku 2018
OGÓŁEM – 55 288

• w rodzinach zastępczych – 51 285

   w tym:
   Spokrewnione – 30 185
   Niezawodowe – 14 528
   Zawodowe - 4 560
   Zawodowe specjalistyczne - 530
   
Zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego - 1 482

• Rodzinne domy dziecka – 4 003

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zestawienia z poprzednich lat:

Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2016) pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2014) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2013) - pobierz
Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2012) - pobierz
Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz
Dane statystyczne GUS (za 2013) - pobierz
Dane statystyczne GUS (lata 2005 - 2011) - pobierz
Zestawienia za lata 2004-2011 -pobierz
Archiwalne dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych  (stan na I półrocze 2011)   -  pobierz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inne informację:

Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz

Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz

Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz

Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz

Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz

Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz

Prezentacja dotycząca ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz

 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2019 r. -  72 450 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,35% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r. • 0,3% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2018 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 139 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 458 Liczba rodzin zastępczych  - 36 164 Liczba rodzinnych domów dziecka - 668 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis placówek pieczy zastępczej - zobacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPRiPS Informacja Rady Ministrów o realizacji  w roku 2019 ustawy z dn. 9 czerweca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz   Dane statystyczne GUS -...
 • Ogromne podziękowania i prośba o pomoc❣❣❣
  Kochani ANIOŁOWIE i Przyjaciele naszej rodziny bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc oraz każdy gest dobroci ❤❤❤ Obecnie opiekujemy się 13 dzieci....
 • Zbiorka od serca -prosimy o wsparcie
  Witam wszystkie Anioly z dobrym serduszkiem, W ramach programu DomyDziecka.org i Allegro bedziemy beneficjentami "Zbiorki od Serca" w ktrorej zbieramy...
 • Dziękujemy, że jesteście z nami ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Kiedyś podjęliśmy decyzję odnośnie bycia rodziną dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach...
 • ❤️ Nasze maleńkie CUDA ❤️
  Nasze malenkie cuda dostrzegamy w codzienności...naszej codzienności, zyjemy tu i teraz ale pamietamy ile pokonaliśmy przeszkód aby poprawić funkcjonowanie...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: