Piecza zastępcza w 2020 r.
2021-05-24

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące pieczy zastępczej w 2020 r. 31 grudnia 2020 roku w pieczy zastępczej pozostawało 71 515 dzieci, 582 mniej niż w roku ubiegłym. 16 029 z nich to podopieczni instytucjonalnej pieczy zastępczej. Niezmiennie od lat spada liczba rodzin zastępczych. W 2020 r. adoptowanych zostało o 150 dzieci mniej niż w 2019.

 
 
31 grudnia 2020 roku w pieczy zastępczej pozostawało 71 515 dzieci.
Liczba dzieci w pieczy zastępczej ogółem spadła o 0,8% wobec roku ubiegłego.
 
 
 • Rodzinna piecza zastępcza - 55 486 dzieci
Ostatniego dnia 2020 r. funkcjonowało 35 855 rodzin zastępczych (spadek o 151) oraz 685 rodzinnych domów dziecka (wzrost o 19). 64,6% wszystkich rodzin zastępczych stanowiły rodziny zastępcze spokrewnione, 29,6% - rodziny niezawodowe, 5,8% rodziny zawodowe. 
Najliczniejszą grupę objętą rodzinną pieczą zastępczą stanowiły dzieci w wieku 7-13 lat (34,9%).
 
 • Instytucjonalna piecza zastępcza - 16 029 dzieci
31 grudnia 2020 r. funkcjonowały 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 2 ośrodki preadopcyjne.
Najliczniejszą grupę objętą instytucjonalną pieczą zastępczą stanowiły dzieci w wieku 14-17 lat (44,9%). Ostatniego dnia 2020 roku 19,2% podopiecznych instytucjonalnej pieczy zastępczej stanowiły dzieci poniżej 10 roku życia.
 
 
 • Deinstytucjonalizacja (Opracowanie własne na podstawie danych GUS)
Województwa z najmniejszym odsetkiem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wobec wszystkich dzieci w pieczy zastępczej
- Wielkopolskie 16,49%
- Lubuskie 18,25%
- Zachodniopomorskie 18,42%
 
Województwa z największym odsetkiem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wobec wszystkich dzieci w pieczy zastępczej
- Świętokrzyskie 28,51%
- Podkarpackie 27,66%
- Lubelskie 26,49% 
- Małopolskie 25,77 %
- Kujawsko-pomorskie 25,56%
- Dolnośląskie 25,23% 
 
W dwóch województwach spadła liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej przy jednoczesnym wzroście liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wobec roku ubiegłego:
- dolnośląskie (spadek o 30 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, wzrost o 142 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej) 
- podlaskie (spadek o 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, wzrost o 6 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej).
 
W pozostałych województwach nastąpił wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej przy jednoczesnym spadku dzieci w pieczy instytucjonalnej (województwa kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) lub spadek liczby dzieci w obu rodzajach pieczy (lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, śląskie).
 
 • Usamodzielnienie
W 2020 r. pieczę zastępczą opuściło 
- 2 328 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (53,86% założyło własne gospodarstwo domowe, 35,95% powróciło do rodziny naturalnej)
- 3 743 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
(55,73% założyło własne gospodarstwo domowe, 5,42% powróciło do rodziny naturalnej)
 
 • Adopcja
W 2020 r do adopcji trafiło ok. 1378 dzieci objętych pieczą zatępczą (spadek o ok. 150 dzieci).
 
 
Więcej danych statystycznych dotyczących pieczy zastępczej - zobacz
 
Źródło danych GUS. Piecza zastępcza w 2020 r. - pobierz
 
 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤️ Rodzinka
  Ale to już było .... ❤Od dziś w komplecie czyli 2 +10 ❤Życie znowu nabrało tempa i kolorytu... Spacery...spacery..spacery... Miało być miło ale...
 • RDD Sokołów Podlaski :) dobro się dzieje ...
  ruszyła szkoła dwoje dzieci w 5 klasie , jedno w 2 klasie i jedno w 7 :) oraz 4 dzieci w jednym przedszkolu , zaczeliśmy zajęcia z logopedii z maluchami i...
 • Kilka spraw naszej rodziny❤❤❤
  Kochani❤❤❤ Bardzo dziękujemy wszystkim Aniołom którzy o nas pamiętają i nas wspomagają. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni nawet za najdrobniejsza pomoc....
 • ❤"Nikt mnie nie kocha"
  Poniedziałek...to nie był dobry dzień dla jednego z Promyczków. Dla niego życie wstrzymało oddech i ponownie świat się zatrzymał...walczył sam ze sobą,...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: