Piecza zastępcza w 2020 r.
2021-05-24

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące pieczy zastępczej w 2020 r. 31 grudnia 2020 roku w pieczy zastępczej pozostawało 71 515 dzieci, 582 mniej niż w roku ubiegłym. 16 029 z nich to podopieczni instytucjonalnej pieczy zastępczej. Niezmiennie od lat spada liczba rodzin zastępczych. W 2020 r. adoptowanych zostało o 150 dzieci mniej niż w 2019.

 
 
31 grudnia 2020 roku w pieczy zastępczej pozostawało 71 515 dzieci.
Liczba dzieci w pieczy zastępczej ogółem spadła o 0,8% wobec roku ubiegłego.
 
 
 • Rodzinna piecza zastępcza - 55 486 dzieci
Ostatniego dnia 2020 r. funkcjonowało 35 855 rodzin zastępczych (spadek o 151) oraz 685 rodzinnych domów dziecka (wzrost o 19). 64,6% wszystkich rodzin zastępczych stanowiły rodziny zastępcze spokrewnione, 29,6% - rodziny niezawodowe, 5,8% rodziny zawodowe. 
Najliczniejszą grupę objętą rodzinną pieczą zastępczą stanowiły dzieci w wieku 7-13 lat (34,9%).
 
 • Instytucjonalna piecza zastępcza - 16 029 dzieci
31 grudnia 2020 r. funkcjonowały 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 2 ośrodki preadopcyjne.
Najliczniejszą grupę objętą instytucjonalną pieczą zastępczą stanowiły dzieci w wieku 14-17 lat (44,9%). Ostatniego dnia 2020 roku 19,2% podopiecznych instytucjonalnej pieczy zastępczej stanowiły dzieci poniżej 10 roku życia.
 
 
 • Deinstytucjonalizacja (Opracowanie własne na podstawie danych GUS)
Województwa z najmniejszym odsetkiem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wobec wszystkich dzieci w pieczy zastępczej
- Wielkopolskie 16,49%
- Lubuskie 18,25%
- Zachodniopomorskie 18,42%
 
Województwa z największym odsetkiem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wobec wszystkich dzieci w pieczy zastępczej
- Świętokrzyskie 28,51%
- Podkarpackie 27,66%
- Lubelskie 26,49% 
- Małopolskie 25,77 %
- Kujawsko-pomorskie 25,56%
- Dolnośląskie 25,23% 
 
W dwóch województwach spadła liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej przy jednoczesnym wzroście liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wobec roku ubiegłego:
- dolnośląskie (spadek o 30 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, wzrost o 142 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej) 
- podlaskie (spadek o 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, wzrost o 6 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej).
 
W pozostałych województwach nastąpił wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej przy jednoczesnym spadku dzieci w pieczy instytucjonalnej (województwa kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) lub spadek liczby dzieci w obu rodzajach pieczy (lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, śląskie).
 
 • Usamodzielnienie
W 2020 r. pieczę zastępczą opuściło 
- 2 328 pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (53,86% założyło własne gospodarstwo domowe, 35,95% powróciło do rodziny naturalnej)
- 3 743 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
(55,73% założyło własne gospodarstwo domowe, 5,42% powróciło do rodziny naturalnej)
 
 • Adopcja
W 2020 r do adopcji trafiło ok. 1378 dzieci objętych pieczą zatępczą (spadek o ok. 150 dzieci).
 
 
Więcej danych statystycznych dotyczących pieczy zastępczej - zobacz
 
Źródło danych GUS. Piecza zastępcza w 2020 r. - pobierz
 
 
 


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Dziękujemy
  Bardzo dziękujemy za wsparcie pni Małgorzacie, tym bardziej że zabieramy część dzieci nad morze na długi weekend, a za jakiś czas druga część. Bo...
 • Marzenie
  Witam wszystkich, marzeniem dzieci jest uposażenie placu zabaw w huśtawkę w bocianie gniazdo przy takie ekipie potrzebujemy chociaż że 2 sztuki. Myślę że...
 • Prośba o wsparcie -Dzień Dziecka❤️
  Kochani Niedługo Dzień Dziecka .Jeżeli ktoś chciałby spełnić marzenia naszych dzieci i nam pomoc to zapraszamy do kontaktu . Jesteśmy RDD I opiekujemy się...
 • Podziękowania
  Z całego serca dziękujemy wspaniałym darczyńcom: pani Agacie Kowalskiej i panu Mariuszowi Kozłowskiemu za paczki pełne cudownych niespodzianek dla dzieci....

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: