Powiatowy Dom Dziecka "Słoneczne Wzgórze"

Dyrektor placówki/Prowadzący: Joanna Lewandowska

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Warmińsko-mazurskie
14-530, Frombork
ul. Braniewska 11/1

Tel.: 55 243 72 15; dot. wsparcia: 509 460 479

Fax: 55 243 76 03

Email: 14530dom@14530dom.pl

Liczba dzieci: 14

WWW: 14530dom.pl

Chętnie przyjmiemy wolontariuszy

Opis:
Jesteśmy placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia całodobową opiekę dzieciom pozbawionym z różnych przyczyn rodzin naturalnych. Celem naszej pracy jest przygotowanie wychowanków do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Zadbanie o ich wszechstronny rozwój osobisty, zwłaszcza w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym i zdrowotnym. Placówka jest przeznaczona dla 14 dzieci, obecnie w placówce przebywa 13 wychowanków. Dla osób, którzy chcą nam pomóc: 35156000132023211870000001 Velobank S.A


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2024-01-15 14:48:46


Aktualna lista potrzeb placówki
 • Data dodania

  Nazwa

  Kategoria


 • 2024-01-12

  Kochani darczyńcy :) Z chęcią przyjmiemy kołdry dla naszych wychowanków 140x200 oraz poduszki

  Dom


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Nasz Mały Podopieczny Już w Nowym Domu
  Nasz mały podopieczny odnalazł swoich rodziców i jest już od jakiegoś czasu w nowym domu  Kolejna sprawa dziecka, która ciągnęła się...
 • Podziękowania
  Dziękujemy pięknie Wszystkim za pomoc, Bartusiowi dziękujemy za podzielenie się z chłopcami gazetkami i figurkami. Bardzo się ucieszyli. Życzymy duuużo...
 • Serdecznie DZIĘKUJEMY :)
  Przesyłamy serdeczne podziękowania Panu Marianowi za zakup wymarzonej gry dla Karoliny !!! pozdrawiamy :)
 • ❤️ Budujemy nie dom dziecka...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: