Znajdujesz się: Strona główna -> Adopcja

Adopcja krok po kroku

Adopcja jest długim, często uczącym cierpliwości procesem. Wymaga od przyszłych rodziców dużo poświęcenia i zaangażowania. W poniższym artykule postaramy się w uproszczony sposób przedstawić Państwu procedurę adopcyjną.

Krok pierwszy:
W pierwszej kolejności należy podjąć współpracę z  ośrodkiem adopcyjnym, w którym przyszli rodzice adopcyjni dowiedzą się wszystkiego, co związane jest z adopcją: 

w jaki sposób formalnie ona przebiega, 

czy kandydaci mają „predyspozycje” do bycia rodzicami adopcyjnymi,

jakie mają wymagania co do dziecka, 

na czym polega szkolenie rodziców adopcyjnych etc. 

Przy rozmowie takiej rodziców prosi się o złożenie w ośrodku wymaganych dokumentów, którymi są:

życiorys, 

zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach, opcjonalnie opinię z miejsca pracy, 

odpis aktu małżeństwa, a także – kserokopia wyroku rozwodowego, jeżeli któreś z rodziców brało wcześniej rozwód,

odpis aktu urodzenia – dla rodziców nie pozostających w związku małżeńskim,

zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją poświadczającą brak przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem, opcjonalnie zaświadczenia lekarskie z poradni zdrowia psychicznego, 

aktualne zdjęcie

kserokopię dowodu osobistego  

zaświadczenie o niekaralności przyszłych rodziców, o które występuje do odpowiedniego rejestru karnego sam ośrodek adopcyjny (rodzice nie musza się o tym martwić).

W Ośrodku adopcyjnym  rodzice muszą przejść pierwszą weryfikację. Zostają oni poddani badaniom psychologicznym prowadzonym przez psychologów zatrudnionych w danym ośrodku, którzy następnie wydadzą o nich opinie.

Rodziców, którzy przejdą przez ten etap, czeka krok drugi.

 
Krok drugi
Drugim krokiem podjętym przez ośrodki adopcyjne  wobec przyszłych rodziców zastępczych jest „wgląd” w życie ich prywatne. Analiza i sprawdzenie ich warunków bytowo-materialnych, w tym mieszkania. Zapoznanie się z ich sposobem życia. Ma to charakter „wywiadu wewnętrznego”. Ten etap także kończy się zakwalifikowaniem lub nie rodziców do dalszego postępowania.

 
Krok trzeci
Kolejnym krokiem jest dopuszczenie starających się o adoptowanie dziecka do szkoleń przygotowujących przyszłych rodziców do zostania rodzicami zastępczymi. Szkolenia te odbywają się w grupie, wśród osób, które starają się o adopcję. W tym czasie przyszli rodzice mogą korzystać także z indywidualnych porad psychologów i pedagogów z ośrodka. Cykl tych szkoleń ma przygotować przyszłych rodziców do odpowiedzialnej roli rodziców, a może i trudniejszej roli rodziców zastępczych. Zajęcia te mają uzmysłowić starającym się o adopcję potencjalne problemy związane z wychowywaniem dzieci adoptowanych. W trakcie tych zajęć rodzice są również obserwowani przez personel ośrodka. 

Szkolenie jest nieodpłatne. Po tym etapie ma miejsce formalna kwalifikacja kandydatów do przysposobienia dziecka podczas wydania decyzja komisji kwalifikacyjnej o pełnej akceptacji kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

 
Krok czwarty
Krok czwarty związany jest z  przedstawieniem rodzicom przez ośrodek dziecka. Zanim jednak dojdzie do bezpośredniego spotkania rodziców z dzieckiem rodzice otrzymują dokumentację dziecka. Dokumentacja ta zawiera opis dziecka, jego charakteru, opinię lekarza i psychologa. Zapoznanie się z nią ma ewentualnie pomóc rodzicom podjąć decyzje o spotkaniu z tym konkretnych dzieckiem, bez wcześniejszego robienia dziecku nadziei na adopcję. Jeżeli  rodzice wyrażą wolę spotkania się z dzieckiem, ośrodek organizuje spotkanie.

Pierwsze spotkanie rodziców adopcyjnych z dzieckiem ma miejsce w placówce/ rodzinie zastępczej, gdzie przebywa dziecko. Towarzyszą mu opiekunowie i wychowawcy danej placówki. Chodzi o zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i  komfortu. Następnie spotkania przyszłych rodziców z dzieckiem powinny stać się systematycznymi. Rodzice powinni zacząć nawiązywać kontakt z dzieckiem, oswajać je, przyzwyczajać do siebie, głównie poprzez zabawę i przebywanie ze sobą.

 
Krok piąty
Po nawiązaniu kontaktu z dzieckiem rodzice powinni złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Wydziale Rodzinnym oraz Wydziale dla Nieletnich o przysposobienie dziecka. Mogą oni przy tym liczyć na pomoc i wsparcie ośrodka adopcyjnego, który wysyła do sądu zebraną dokumentację na temat rodziców. 

 
Krok szósty
Na tym etapie, po spełnieniu wszystkich koniecznych do tej pory formalności, dziecko przebywa już w domu rodziców adopcyjnych, do czasu zakończenia rozprawy i otrzymania zgody od Sądu na zmianę pobytu dziecka. W tym czasie rodzice informowani są o możliwości wizyty w domu kuratora sądowego lub pracowników ośrodka celem zbadania nowej sytuacji dziecka, jego adaptacji w nowym domu oraz tego jak radzą sobie rodzice.

 
Krok siódmy
Gdy rodzice uzyskają zgodę Sądu na przysposobienie, muszą załatwić formalności w urzędzie stanu cywilnego w mieście urodzenia dziecka i sporządzić tam nowy akt urodzenia.

 
UWAGA:
Procedury mogą się nieco różnić, jednak trzon pozostaje ten sam. Wszystko zależy od wewnętrznych ustaleń ośrodków adopcyjnych, które zawsze na uwadze mają przede wszystkim dobro dziecka.

 

aktualizacja 22.07.2017

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Publikacje DomyDziecka.org

Adopcja w 7 krokach. Jesteś zdecydowany? Poznaj szczegóły - przeczytaj
Artykuł autorstwa Portalu www.DomyDziecka.org opublikowany w magazynie "Chcemy być rodzicami"

Wszystko o adopcjipobierz
Tekst powstał w ramach projektu  „TAK – Ty też możesz pomóc. Przyłącz się i działaj!” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Publikacje warte polecenia

O adopcji inaczej - pobierz
pod red. Anny Sokołowskiej-Smałkowskiej, Kielce 2018
[źródło: www.swietokrzyskie.pro]
Książka „O adopcji inaczej” stanowi próbę pokazania czytelnikom problematyki przysposobień dzieci w Polsce z różnych punktów widzenia. 


Publikacja Adopcja drogą do rodzicielstwa -
pobierz

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce 2021 - pobierz

aktualizacja 07.08.2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Statystyki

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2000 -  2017  (szczegółowe dane) - pobierz

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 1972 -  2006  (szczegółowe dane) - pobierz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Wcześniejsze dane statystyczne oraz teleadresowe

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce 2017-2018 - pobierz

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2000 - I półr. 2016 - pobierz

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2000 - I półr. 2016 (szczegółowe dane) - pobierz  

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 1999 –2010 (na podst. danych MPiPS) – pobierz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 15 931 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Bardzo prosimy o 1,5% podatku dla dzieci Sodusiowej
  https://www.domydziecka.org/placowka,2137.html OPP: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i mój dom”w Łodzi KRS: 0000 199 423...
 • Bardzo prosimy pomóżcie nam w remoncie Serca Domu Sodusiowej
  Witajcie, ludzie o wielkim sercu, darczyńcy, anioły Proszę Was pomóżcie mi zrealizować  remont serca domu. Projekt...
 • ❤️ 13 Dzieci w tym 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  KRS: 0000270261 DOPISEK: Przystań Tęczowe Promyki 10313 Bardzo prosimy o 1,5% podatku,który przybliży nas do realizacji marzeń, pomoże w rehabilitacji i...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: