Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań"

Dyrektor placówki/Prowadzący: Iwona Spora

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Śląskie
43-200, Pszczyna
ul. Wiśniowa 2A

Tel.: 32 449 35 10

Fax: 32 449 35 10 wew.20

Email: dyrektor@cwdir.pl; biuro@cdwir.pl

Liczba dzieci: 14

WWW: cwdir.pl

Chętnie przyjmiemy wolontariuszy

Opis:
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 14 dzieci. Obecnie w domu przebywają dzieci w wieku od 8 do 19 lat.  Nasi wychowankowie z różnych przyczyn nie są pod opieką rodziców. Pragniemy, aby dzieci miały jak najlepszą opiekę oraz rozwijały się w przyjaznej, życzliwej i bezpiecznej atmosferze.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2021-09-03 16:15:27Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 15 931 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Dobrze jak dobrze ale nie dobrze jak za dobrze...
  Moje dzieciaki to cudaki i zawsze na każdy temat mają swoje zdanie nawet te maluchy ,które do nas przyszły w lipcu tego roku zaczynają z nami dyskutować i...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Święta Bożego Narodzenia zbliżają się szybkimi krokami .Jeżeli ktoś byłby chętny do zrobienia prezentów naszej 10 dzieciaków to zapraszamy do...
 • remont serca domu
  Witajcie, przyjaciele, znajomi i ludzie, którzy mnie znają, ludzie o wielkim sercu , darczyńcy. Miałam dylemat, czy pisać tutaj, na portalu , i...
 • ❤️ Zapraszamy...
  RDD Przystań Tęczowe Promyki - na FB troszkę o nas...zapraszamy. Z pozdrowieniami mama B

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: