Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Opatowie

Dyrektor placówki/Prowadzący: Marek Borkowski

Typ pieczy zastępczej: specjalistyczno-terapeutyczna

Adres:
Świętokrzyskie
27-500, Opatów
ul. Słowackiego 13

Tel.: 15 861 26 18

Email: pow.tst@copowopatow.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to placówka całodobowa zapewniająca opiekę i wychowanie, realizująca zadania opieki całkowitej w warunkach naturalnego środowiska wychowawczego. Placówka zaspokaja potrzeby bytowe, emocjonalne i społeczne, daje dziecku gwarancję korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz kształcenia niezbędnego dla jego wieku i możliwości rozwojowych. Placówka zapewnia wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, zajęcia wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rehabilitację, terapię środowiskową oraz inne terapie rekompensujące braki wynikające z niepełnosprawności czy trudnej sytuacji rodzinnej.


Gotowość do przyjęcia dzieci: Tak

W wieku: szkolne


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-05-25 12:01:01Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Czy można?????
  Czy można zrekompensować dzieciakom wszystkie traumy ,których doznały w ich króciutkim życiu? Traumy zostaną z nimi na całe życie ..ale można przywrócić...
 • Dziękuję bardzo!
  Bardzo dziękujemy za paczkę z pampersami dla maluszka od nieznanego Mikołaja
 • Rozliczenie podatku 1,5%
  Bardzo prosimy o rozliczenie się z podatku i przekazanie naszej rodzinie 1,5% wykorzystamy na zakup samochodu lub na specjalistów, będzie to zależało od sytuacji...
 • Podziękowanie
  Bardzo dziękujemy Pani Joanna Seklecka Packprim za wsparcie naszego domu. Życzymy zdrowych I spokojnych świąt Bożego Narodzenia ❤️❤️❤️

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: