Rodzina Zastępcza Zawodowa "Przylesie"

Dyrektor placówki/Prowadzący: Natalia Aleksandowska

Typ pieczy zastępczej: zawodowa rodzina zastępcza

Adres:
Mazowieckie
09-142, Załuski
Zdunowo 32, Zdunowo

Tel.: 605303469

Email: domdzieckazdunowo@op.pl

Liczba dzieci: 4

Wiek dzieci: 10, 10, 13, 16

Opis:
Jesteśmy rodziną zastępczą zawodową, tworzymy bezpieczną przystań dla dzieci, które potrzebują wzmożonej opieki. Cały czas rozwijamy się i uczymy nowych rzeczy. Dziękujemy za każdą pomoc, materialną i finansową 87801100080030030867460001


Gotowość do przyjęcia dzieci: Nie


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-08-10 13:47:04


Aktualna lista potrzeb placówki
 • Data dodania

  Nazwa

  Kategoria


 • 2024-04-16

  Chcielibyśmy wymienić dzieciom zużytą trampolinę, Dziękujemy za wsparcie ❤️ 87801100080030030867460001

  Pomoc finansowa


 • 2024-04-15

  Chcielibyśmy wymienić dzieciom zużytą trampolinę, Dziękujemy za wsparcie ❤️ 87801100080030030867460001

  Pomoc finansowa


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Dom dla Dzieci...
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • 1,5 % dla naszych podopiecznych
  ❤️❤️❤️ Podaruj nam swoje 1,5 % KRS 0000199423 ❤️ cel szczegółowy: RZZS SKONECZKA ❤️❤️❤️ Więcej informacji uzyskasz klikając na...
 • Ukraiński Cyrk w Polsce
  Cyrk! To niewielkie słowo, a ile radości i satysfakcji przynosi. Dzięki pani Ulianie, Ukraince, która od 9 lat mieszka w Polsce, nasze dzieci...
 • Kolejna przyjemność dla dzieci
  Zimą do nas przyjeżdżała Ukrainka. Poznała się z dziecmi i przywiozła im wiele prezentów. Obiecała im, że przyjedzie ponownie wiosną, i dotrzymała...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: