Rodzina Zastępcza Zawodowa "Przylesie"

Dyrektor placówki/Prowadzący: Natalia Aleksandowska

Typ pieczy zastępczej: zawodowa rodzina zastępcza

Adres:
Mazowieckie
09-142, Załuski
Zdunowo 32, Zdunowo

Tel.: 605303469

Email: domdzieckazdunowo@op.pl

Liczba dzieci: 4

Wiek dzieci: 10, 10, 13, 16

Opis:
Jesteśmy rodziną zastępczą zawodową, tworzymy bezpieczną przystań dla dzieci, które potrzebują wzmożonej opieki. Cały czas rozwijamy się i uczymy nowych rzeczy. Dziękujemy za każdą pomoc, materialną i finansową 87801100080030030867460001


Gotowość do przyjęcia dzieci: Nie


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2024-06-04 20:15:49


Aktualna lista potrzeb placówki
 • Data dodania

  Nazwa

  Kategoria


 • 2024-07-18

  Zbieramy pieniążki na stół do ping ponga i mini bilard. Dziękujemy za wsparcie ❤️ Tel. 605303469

  Pomoc finansowa


 • 2024-07-17

  Zbieramy pieniążki na stół do ping ponga i mini bilard. Dziękujemy za wsparcie ❤️ Tel. 605303469

  Pomoc finansowa


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Podziękowanie
  Dziękuję Portalowi za uśmiech powierzonych mi dzieci podczas organizowanych akcji, za wsparcie, wykonany telefon, dobre słowo. Za to, że jesteście otwarci na...
 • Potrzebna pomoc
  Tydzień temu przyjęliśmy bardzo wymagającego chłopca ,maluch potrzebuję dokładnej i drogiej diagnostyki ,nie mogę wchodzić w szczegóły ale sytuacja jest...
 • Podziękowanie
  Dziękujemy za wszystkie piękne rzeczy, które otrzymaliśy od naszych Dobrych Duchów. Wasza pomoc jest nieoceniona i pozwala nam na jeszcze lepsze...
 • ❤️ Dzień 3... szpital ....
  Dzień 3... To była ciężka noc... kaszel, krztuszenie, nie radzenie sobie z zalegającą flegmą do tego stopnia, że Panie pielęgniarki musiały zdecydować o...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: