Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Pałacyk"

Dyrektor placówki/Prowadzący: Arkadiusz Nita

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi

Adres:
Łódzkie
26-300, Opoczno
Mroczków Gościnny 1, Mroczków Gościnny

Tel.: 780 181 428; 44 648 37 04

Email: bip@ppowpalacyk.pl; dyrektor@ppowpalacyk.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
Placówka funkcjonuje od stycznia 2020 r. Jest placówką sfinansowaną ze środków Unii Europejskiej. Przeznaczona dla 14 wychowanków z miejscami interwencyjnymi.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2024-05-17 09:30:57



Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
  • ❤️ Dzień 8... Nadal szpitalnie
    Niedziela dzień 8.... Po kryzysie pomalutku następuje poprawa... Malutka ciągle głodna... Pani Doktor mówiła, że po sterydach może mieć zwiększony apetyt...
  • ❤️ Dzień 7... szok....
    Jejku to już dzień 7... Na chwilę obecną nikt nawet nie wspomni ani nie wspomina kiedy wychodzimy do domu .... Noc ze środy na czwartek była mega trudna......
  • Szoła
    Bardzo prosimy o wsparcie w zakupie książek do technikum logistycznego, chyba że ktoś ma zbędne chętnie przyjmiemy, koszt mniej więcej to około 1500...
  • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
    Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: