Rodzinny Dom Dziecka

Dyrektor placówki/Prowadzący: Ewelina Hryniewska

Typ pieczy zastępczej: rodzinny dom dziecka

Adres:
Lubelskie
21-570, Drelów
Witoroż 82, Witoroż

Tel.: 661 920 480

Email: ewelina.prokopiuk@onet.pl

Liczba dzieci: 8

Wiek dzieci: 18,17,14,13,11,10,9,7

Chętnie przyjmiemy wolontariuszy

Opis:
Jesteśmy rodzinnym domem dziecka.Nasza przygoda z pieczą zastępczą rozpoczęła się w 2015 roku, właśnie wtedy nasza rodzina powiększyła się o pięcioro dzieci. Od tego czasu wiele się zmieniło w naszej rodzinie i w naszym domu. Musieliśmy go przystosować do takiej ilości osób,a w zasadzie cały czas dostosowujemy i przeprowadzamy remonty. W tym momencie wychowujemy ósemkę dzieci. Każda pomoc rzeczowa oraz finansowa przekazana dla naszej rodziny będzie dla nas ogromnym wsparciem, dziękujemy z całego serca.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2024-05-15 13:48:14Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dzień dobry serdeczne podziękowania dla Pani Kaśi za buty . Ewa Dziekanowska
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dziękujemy dla Pani Ewy za worek na duty bardzo się przydał i za ubranka .Ewa Dziekanowska
 • Spełnij marzenia Dzieci Sodusiowej
  Witam, wkrótce Dzień Dziecka jeśli możesz spełnij marzenia moich dzieci Dzieci Sodusiowej a mam ich 10tkę. Niektóre marzenia są...
 • Dziękujemy
  Bardzo dziękujemy za wsparcie pni Małgorzacie, tym bardziej że zabieramy część dzieci nad morze na długi weekend, a za jakiś czas druga część. Bo...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: