Rodzinny Dom Dziecka Agnieszka i Grzegorz Reducha

Dyrektor placówki/Prowadzący: Agnieszka i Grzegorz Reducha

Typ pieczy zastępczej: rodzinny dom dziecka

Adres:
Lubelskie
21-550, Neple
ul. Starzyńska 15

Tel.: 509639455

Fax: 833751830

Email: rodzinny.dom.dziecka.neple@wp.pl

Liczba dzieci: 7

Opis:
Nazywamy się Agnieszka i Grzegorz Reducha. Wspólnie prowadzimy Rodzinny Dom Dziecka w Neplach. Pieczą zastępczą zajmujemy się od 19 lat. W obecnej chwili pod naszą opieką, znajduje się 7 dzieci w wieku 6,9,12,12,14,17 i 21 lat, w tym troje dzieci z niepełnosprawnościami: - niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim, - niepełnosprawność umysłowa w stopniu umiarkowanym, - autyzm atypowy. Młodsze dzieci uczą się w szkole podstawowej w Neplach, dwoje z niepełnosprawnością w szkołach specjalnych, starsze dziecko uczy się zawodu w szkole branżowej, a dwudziestojednolatka jest studentką.


Gotowość do przyjęcia dzieci: Tak

Liczba wolnych miejsc: 1

W wieku: wczesnoszkolne


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2024-05-15 13:47:38Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Prośba o wsparcie-Dzień Dziecka
  Kochani Niedługo Dzień Dziecka .Jeżeli ktoś chciałby spełnić marzenia naszych dzieci i nam pomoc to zapraszamy do kontaktu . Jesteśmy RDD I opiekujemy się...
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dzień dobry serdeczne podziękowania dla Pani Kaśi za buty . Ewa Dziekanowska
 • PODZIĘKOWANIE niezawodowa rodzina zastępcza
  Dziękujemy dla Pani Ewy za worek na duty bardzo się przydał i za ubranka .Ewa Dziekanowska
 • Spełnij marzenia Dzieci Sodusiowej
  Witam, wkrótce Dzień Dziecka jeśli możesz spełnij marzenia moich dzieci Dzieci Sodusiowej a mam ich 10tkę. Niektóre marzenia są...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: