Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szachach

Dyrektor placówki/Prowadzący: Piotr Malesa

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Lubelskie
21-570, Drelów
Szachy 22b, Szachy

Tel.: 83 372 13 90, dot. wsparcia: 509 157 021

Email: arka.szachy1@wp.pl

Liczba dzieci: 14

WWW: www.domdziecka-manie.powiatbialski.pl

Opis:
POW w Szachach jest całodobową placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 14 wychowanków. Obejmuje opieką i wychowaniem dzieci i młodzież w wieku od 10 do 25 lat. Placówka funkcjonuje od 16 lat w małym środowisku wiejskim. Ma charakter Grupy Usamodzielnienia, realizującej program przygotowujący do dorosłości. Dzieci i młodzież przebywająca w POW w Szachach jest objęta opieką, wychowaniem, wsparciem terapeutycznym i psychologicznym ze strony 5 wychowawców i psychologa. Wychowankowie kształcą się w szkołach masowych, dojeżdżając środkami komunikacji publicznje. Rozwijają zainteresowania i talenty na terenie szkół oraz poza nimi. Chętnie uczestniczą w w wyjazdach feryjnych i wakacyjnych w Polsce i za granicę, które są możliwe dzięki wsparciu sponsorów. Organ prowadzący: powiat bialski Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Komarno 13 21-543 Konstantynów tel. 83 341 42 82 arka131@wp.pl


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2020-05-18 14:38:51Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2018 r. -  71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 1,19% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r. • 1,09% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 152 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 152 Liczba rodzin zastępczych  - 36 478 Liczba rodzinnych domów dziecka - 613   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2018) - pobierz Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2018 r. - (za 2018)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Raporty NIK Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o...
 • Wsparcie finansowe w rehabilitacji.
  Kochani nasz Okruszek ma juz Roczek. Nozka została wyprostowana poprzez gipsowanie. Przeszedł juz zabieg podciecia ścięgna Achillesa. Zakupiliśmy zalecona...
 • Wsparcie.
  Drodzy Aniołowie. Okres pandemii to trudny czas dla nas wszystkich. Opiekujemy się 9 dzieci w wieku 1-10 lat. Na chwile obecną dla naszych dzieci jestesmy...
 • Dziękujemy za Wasza obecność w naszym życiu ;-)
  Kochani tymi kilkoma słowami chciałam podziekować Wam, że jesteście z nami, że interesujecie się dziećmi które u nas przebywają. Bardzo doceniamy to...
 • Tydzień 22/2020 Czas pełen niesamowitych wydarzeń... ;-)
  Za nami cudowny tydzień, z całą pewnością niezapomniany ;-) i to z kilku ważnych dla nas powodów ;-) Trochę się baliśmy jak to będzie z nowym...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: