Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach

Dyrektor placówki/Prowadzący: Beata Bilska

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi i specjalistyczno-terapeutycznymi

Adres:
Zachodniopomorskie
75-202, Biesiekierz
ul. Buczynowa 4, Koszalin

Tel.: 502 916 742, dot. wsparcia: 504 315 848

Fax: 94 717 02 70

Email: powstarebielice@tpd24.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
Placówka jest placówką wielofunkcyjną, istnieje od lutego 2016 r. Na co dzień w placówce przebywają dzieci i młodzież w wieku 8-20 lat. Placówka działa na zlecenie miasta Koszalin. Całodobowo otacza opieką i wychowaniem dzieci, których rodzice są ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieni. Dzieci korzystają z opieki specjalistycznej zależnie od potrzeb. Podmiot prowadzący: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-05-24 13:44:07



Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ 15 Dzieci w tym 8 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 15 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 15 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • Pogotowie rodzinne
  Witamy pogotowie rodzinne, aktualnie przebywa u nas 8 dzieci,Bartek 9l,Staś 7l,Adaś 6li Amelka 4l.Jakub 6l,Karolinka 4l.Maja 1,5l I Ola 3miesiace.Pozdrawiamy...
 • Podziekowania
  Bardzo dziękujemy za zeszyty w kratkę.

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: