Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach

Dyrektor placówki/Prowadzący: Beata Bilska

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi i specjalistyczno-terapeutycznymi

Adres:
Zachodniopomorskie
76-039, Biesiekierz
ul. Leszczynowa 4, Stare Bielice

Tel.: 502 916 742, dot. wsparcia: 504 315 848

Fax: 94 717 02 70

Email: powstarebielice@tpd24.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
Placówka jest placówką wielofunkcyjną, istnieje od lutego 2016 r. Na co dzień w placówce przebywają dzieci i młodzież w wieku 8-20 lat. Placówka działa na zlecenie miasta Koszalin. Całodobowo otacza opieką i wychowaniem dzieci, których rodzice są ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieni. Dzieci korzystają z opieki specjalistycznej zależnie od potrzeb. Podmiot prowadzący: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2022-02-16 11:15:23Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Nasze dzieci chcą być w przyszłości sprawne i zdrowe.
  Drodzy Przyjaciele naszej rodziny, Ignacy wraz z dwojgiem swojego rodzeństwa zastępczego przez 2 tygodnie, do 7 maja 2022 w pocie czoła walczyli o swoją...
 • ❤️Dla naszych Pociech...miłość rodzi marzenia
  ❤Urzeczywistnienie marzeń zaczyna się od pierwszego kroku i wyznaczenia celu ❤❤ Nasze plany zostały zweryfikowane...projekt który kupiliśmy potrzebował...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu❤
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową naszego domku na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa Jeżeli ktoś chciałby nas...
 • Prośba o wsparcie ❤
  Kochani Aniolowie ❤ Dzisiaj nasza rodzinka się oowiekszyla o 7 dniowego Maluszka ❤ Kochamy Cię Okruszku. Zapraszamy do pomocy jeżeli ktoś z Aniołów...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: