Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach

Dyrektor placówki/Prowadzący: Beata Bilska

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi i specjalistyczno-terapeutycznymi

Adres:
Zachodniopomorskie
75-202, Biesiekierz
ul. Buczynowa 4, Koszalin

Tel.: 502 916 742, dot. wsparcia: 504 315 848

Fax: 94 717 02 70

Email: powstarebielice@tpd24.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
Placówka jest placówką wielofunkcyjną, istnieje od lutego 2016 r. Na co dzień w placówce przebywają dzieci i młodzież w wieku 8-20 lat. Placówka działa na zlecenie miasta Koszalin. Całodobowo otacza opieką i wychowaniem dzieci, których rodzice są ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieni. Dzieci korzystają z opieki specjalistycznej zależnie od potrzeb. Podmiot prowadzący: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-05-24 13:44:07Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Od 23 lat prowadzimy Rodzinny dom dziecka. Opiekujemy się dziećmi od 0 do 4 lat .Mamy pod opieką 4 dzieci niepelnosprawnych wymagających Wsparcia...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...
 • ❤️ Cała prawda
  Patrząc na to zdjęcie widzę na nim piękny obraz rodzicielstwa zastępczego... uważam, że mogłoby je promować, bez lukrowania i zbędnych słów ❤️...
 • ❤️ Damy radę?
  Aby dac w przyszłości rowniez dom tym Dzieciom, które są z nami od lat. Kochani, jesteśmy rodzinką dla 13 Dzieci od 0 r.ż do 18 r.ż  z czego 7...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: