Dom pod Azaliami

Dyrektor placówki/Prowadzący: Marzena Łada

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Pomorskie
80-298, Gdańsk
ul. Sierakowicka 11

Tel.: 506 595 997 dot. wsparcia 668 661 411 (koordynator placówki)

Email: dpakoordynator@wp.pl

Liczba dzieci: 14

Chętnie przyjmiemy wolontariuszy

Opis:
"Dom Pod Azaliami" jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku szkolnym należącą do Fundacji dla Rodziny "Ogniska Nadziei". Podopiecznymi placówki są dzieci rodziców, w stosunku do których zostały ograniczone lub pozbawione prawa rodzicielskie. Dzieci, którym zostało uniemożliwione dorastanie we własnej rodzinie. W domu rodzinnym doświadczyły one zaniedbań wychowawczych, nadużyć lub przemocy i były narażone na krzywdzenie lub brak opieki ze strony najbliższych. Dzieci te często wychowywały się i dorastały w warunkach ubóstwa, w rodzinach dotkniętych uzależnieniami, chorobami, niewydolnością wychowawczą lub demoralizacją rodziców. Wynikiem takiej sytuacji stało się zatem zahamowanie lub zaburzenie przebiegu rozwoju, nieprawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym, rówieśniczym, trudności z przeżywaniem i wyrażaniem emocji, osłabienie motywacji, apatia, niska samoocena, trudność w nawiązaniu i utrzymaniu więzi. W "Domu Pod Azaliami" stworzyliśmy warunki całodobowej opieki. Nasz Dom prowadzony jest w formie kameralnej, zbliżonej do rodzzinnego modelu wychowania, a prowadzona w nim praca opiekuńczo-wychowawcza realizowana jest w oparciu o metodę indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną. Takie podejście zapewnia dzieciom i młodzieży przestrzeń dającą poczucie bezpieczeństwa, swobody, indywidualności, intymności oraz prywatności każdemu wychowankowi. Podmiot prowadzący: Fundacja Dla Rodziny "Ogniska Nadziei" ul. Sierakowicka 9 80-298 Gdańsk tel. 58 305 18 99


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2021-11-23 12:35:47


Aktualna lista potrzeb placówki
 • Data dodania

  Nazwa

  Kategoria


 • 2021-10-27

  potrzebujemy wolontariusza

  Wolontariat


 • 2021-10-27

  potrzebujemy pomocy w zorganizowaniu prezentów świątecznych na Boże Narodzenie dla dzieci

  Marzenia


Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤ "Dzieci Zwrotki" ❤
  Coś jest nie tak... "Dzieci zwrotki" tak często nazywane są w świecie pieczy a coraz więcej takich Dzieci jest :( . To Dzieci które trafiły np.do rodziny...
 • ❤ Mama I tata ❤
  Po miesiącu bycia razem, nasza najmłodsza stażem Promyczka zaczęła do nas mówić MAMO i TATO ❤ Wczoraj były to tylko delikatne próby i sprawdzanie naszej...
 • Zwykli my ❤ Promyczkowa rodzinka ❤
  JESTEŚMY ZWYKŁĄ RODZINKĄ, KTÓRA MA 12 DZIECI, połowa to Dzieci z niepełnosprawnością. NIE JESTEŚMY WYCHOWAWCAMI A RODZICAMI, z Dziećmi jesteśmy...
 • 1% na marzenia małe I te wielkie ❤
  KRS 0000270261 Cel szczegłółowy: PRZYSTAŃ TĘCZOWE PROMYKI 10313 ❤ MÓWIĄ, że można marzyć a marzenia mogą się spełnić.... Marzenia Dzieci i nasze...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: