Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczna Przystań"

Dyrektor placówki/Prowadzący: Justyna Andrzejczyk

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Śląskie
42-202, Częstochowa
ul. Św. Jana Kantego 5

Tel.: 884 807 508

Email: slonecznaprzystan@eurohelp.com.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczna Przystań" istnieje od 2018 roku. W naszym domu przebywa obecnie 14 dzieci. Najmłodsze z nich ma 12 miesięcy, a najstarsze 17 lat (7 chłopców i 7 dziewczynek). Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki naszym wychowankom, które umożliwiają im jak najlepszy rozwój osobisty. Wyposażamy dzieci w umiejętności warunkujące w przyszłości samodzielne, odpowiedzialne i społecznie akceptowalne funkcjonowanie. Staramy się zapewnić wychowankom dostęp do następujących zajęć: dydatktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczo-edukacyjnych. Zapewniamy również zajęcia sportowe, rekreacyjne, zajęcia kulturalne, artystyczne. Stwarzamy naszym podopiecznym rodzinną atmosferę. Podmiot prowadzący: Fundacja Pomocy Kobietom Eurohelp


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-09-19 14:00:04Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Marzenia naszych dzieci
  Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo. Oczywiście, opiekunowie robią wszystko, aby ich wychowankowie rosły i rozwijały się w pośpiechu i...
 • Potrzebujemy Ubrań i Butów na Wiosnę
  Ponownie zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wsparcie, gdyż wierzymy, że nie zostawicie nas w trudnych chwilach. Wasza hojność pozwala nam na...
 • ❤️ Twoje 1,5% przywraca wiarę..
  Kochani, rozpoczyna się ten czas kiedy 1,5% robi wrażenie i to ogromne wrażenie... w tym roku ponownie prosimy o oddanie na naszą rodzinkę tak ważnego 1,5%......
 • Prosimy o 1.5 % podatku
  Kochani jeżeli ktos chciałby wesprzeć nasze dzieci przy rozliczeniu podatku to chętnie przyjmiemy Wasze 1.5% ❤️ KRS 0000270261 Cel szczegółowy RDD GNIEW 10345

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: