Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczna Przystań"

Dyrektor placówki/Prowadzący: Justyna Andrzejczyk

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Śląskie
42-202, Częstochowa
ul. Przemysłowa 9

Tel.: 31 300 00 18; 884 807 508

Email: biuroslonecznaprzystan@eurohelp.com.pl; slonecznaprzystan@eurohelp.com.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczna Przystań" istnieje od 2018 roku. W naszym domu przebywa obecnie 14 dzieci. Najmłodsze z nich ma 12 miesięcy, a najstarsze 17 lat (7 chłopców i 7 dziewczynek). Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki naszym wychowankom, które umożliwiają im jak najlepszy rozwój osobisty. Wyposażamy dzieci w umiejętności warunkujące w przyszłości samodzielne, odpowiedzialne i społecznie akceptowalne funkcjonowanie. Staramy się zapewnić wychowankom dostęp do następujących zajęć: dydatktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczo-edukacyjnych. Zapewniamy również zajęcia sportowe, rekreacyjne, zajęcia kulturalne, artystyczne. Stwarzamy naszym podopiecznym rodzinną atmosferę. Podmiot prowadzący: Fundacja Pomocy Kobietom Eurohelp


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2021-06-07 12:05:24Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Kilka spraw naszej rodziny❤❤❤
  Kochani❤❤❤ Bardzo dziękujemy wszystkim Aniołom którzy o nas pamiętają i nas wspomagają. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni nawet za najdrobniejsza pomoc....
 • Łóżeczko turystyczne dla niemowlaka
  Moja usamodzielniona wychowanka,która jest w ciąży pracowała na umowę zlecenie jej mąż też. Starają się posklejać wszystko do kupy, ja staram się pomóc...
 • ❤️ Nasze maleńkie CUDA ❤️
  Nasze malenkie cuda dostrzegamy w codzienności...naszej codzienności, zyjemy tu i teraz ale pamietamy ile pokonaliśmy przeszkód aby poprawić funkcjonowanie...
 • Dwa Anioły
  Nutridrinki trafiły dziś do Promyczkowa....to niesamowite ponieważ 4 z naszych Dzieci codziennie musi wypić po min.2 sztuki. Bardzo dziękujemy za serce i pomoc...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: